pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Kto najviac doplatí na novelu o stočených kilometroch?

26.04.2016 | Autor: Netfinancie.sk

Určite ste už zaregistrovali prijatú novelu zákona o podmienkach prevádzky motorových vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách ohľadom stáčania kilometrov. Aký dopad však majú hlavné zmeny na majiteľov áut?

Od 1.3.2016 platí novela zákona č. 725/2004 Z.z., na základe ktorej je zakázaná neoprávnená manipulácia s počítadlom kilometrov (odometrom) vo vozidlách a predaj takto „stočených“ vozidiel. Porušením tohto zákazu sa dotyčný dopustí trestného činu. Aktuálne sa však tento zákaz dotýka len právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov, fyzické osoby v danej novele neboli zahrnuté. V praxi sú teda novinky platné najmä pre autobazáre a podobných predajcov áut, ktorým pri zistení porušenia zákona môže Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) udeliť pokutu od 5 tis. do 50 tis. eur., a to v lehote až do 5 rokov od zistenia.

Novela chráni kupujúcich, ale znevýhodňuje oklamaných majiteľov

Novela trestá nielen tých, ktorí takto vozidlá upravili, ale aj tých, ktorí ich predávajú, keďže trestná zodpovednosť je v tomto prípade aj za pokus podvodu. O trestnej zodpovednosti rozhoduje výška škody, čo je navýšenie ceny oproti tej, za akú by sa vozidlo predalo v prípade skutočných kilometrov. V prípade, že ide o majiteľa, ktorý takéto „stočené“ vozidlo už kúpil, bude na jeho pleciach dokázať, že bol uvedený do omylu.

Z tohto dôvodu by mal v najbližšej dobe vzniknúť národný register údajov z počítadla celkovej prejdenej vzdialenosti (zhŕňať by mal údaje z technickej, emisnej, či kontroly originality a pod.), na základe ktorých by si záujemcovia o autá vedeli tieto údaje overiť. Systém by mal docieliť, aby sa manipulácia s počítadlom na dovezenom vozidlo zistila ešte pred samotnou registráciou na Slovensku. Aktuálne sa totiž odhaduje, že na Slovensku je približne 1 – 1,2 mil. „stočených“ vozidiel, väčšinou v držbe bežných ľudí.

Nové podmienky v praxi

  • Po novom musia stanice technickej kontroly pri zistení podvodu pri kontrole nahlásiť takéto vozidlo SOI, pričom zaznamenajú tento stav a upozornia majiteľa, aby vykonal nápravu v podobe úpravy tachometra podľa skutočného stavu. Inak vozidlo neprejde STK, a teda sa nemôže používať. Ak by stanice takýto prípad nenahlásili, hrozí im pokuta 300 €.
  • Bude takmer nemožné predať vozidlo so zistenými stočenými kilometrami (hoci aktuálny majiteľ sa stal len obeťou) bez výrazného zníženia hodnoty auta.
  • Predaj upravených vozidiel sa vo väčšej miere presunie „do ulíc“ medzi bežných ľudí, keďže túto oblasť novela zákona nerieši. Môže sa tak očakávať zvýšené riziko pri nákupoch mimo štátnych autobazárov, keďže na taký predaj medzi fyzickými osobami nemá dohľad ani SOI.

Stočiť kilometre je dnes pomerne jednoduché

Najjednoduchšie prípady stáčania kilometrov sú v krajinách, kde neexistuje databáza najazdených kilometrov, ako je napr. Taliansko. Majitelia áut sú tak bez obáv – pozmenia údaje na počítadle jednoducho pomocou počítača a kábla (z 250 000 km asi na polovicu), a keďže sa prvý stav tachometra zaznamenáva až pri dovoze na Slovensko v rámci kontroly, systém bude obsahovať jediný údaj pre dané vozidlo. Preto nie je nič bežné na tom, že porovnateľné vozidlá stoja v zahraničí cca o 10 % viac ako tie dovezené u nás, čo však nedáva logiku. Dáva v prípade, ak viete, že tie dovezené k nám majú v skutočnosti oveľa vyšší stav tachometra.

Ak teda máte záujem o dovezené vozidlá, mali by byť opatrní a držať sa zopár praktických rád:

  • Skontrolovať si servisnú knižku (ak ju predajca nemá, lebo ju napr. stratil, je veľká pravdepodobnosť, že ide o podvod s kilometrami);
  • Skontrolovať a prehliadnuť interiér (v niektorých prípadoch je vysoký počet kilometrov zjavný aj v interiéri – opotrebovanie, zničenie a pod.);
  • Overiť si kilometre prostredníctvom dostupných databáz: vyhľadávanie automobilov prostredníctvom SOVA (Spolok na ochranu vlastníkov automobilov), overenie vozidla pomocou kontroly originality
  • nakupovať vozidlá len v renomovaných autobazároch, ktoré ponúkajú preverené vozidlá a rôzne garancie.

Čo v prípade, ak po niekoľkých rokoch pri pokuse predať vaše vozidle zistíte, že ste sa stali obeťou a vozidlo malo už pri kúpe stočené kilometre?

Žiaľ, asi vás nepotešíme. Podľa novely vám ho žiaden autobazár neodkúpi, pretože by sa dopustil trestného činu. Po dlhoročnom vlastníctve bude navyše nemožné domáhať sa práva reklamácie u pôvodného majiteľa. Zo súdnej praxe sú známe prípady komplikovaného dokazovania, že predávajúci tachometer upravil a chcel vás podviesť, keďže vo väčšine sa tak stáva ešte pred dovozom na Slovensko. Zároveň však netreba zabudnúť na to, že s takýmto predajom môžete mať problém aj medzi fyzickými osobami, keďže ľudia si už oveľa viac budú dávať pozor a nie každý bude ochotný znášať také riziko. Jedinou možnosťou bude pravdepodobne ostávať reálna úprava tachometra, a tým pádom aj oveľa nižšia cena, čo nebude výhodné. Jednoznačne tak na to budete doplácať vy - oklamaní majitelia áut.

Existuje u nás však aj niekoľko združení, ktoré v takýchto prípadoch poskytujú pomocnú ruku, napr. združenie SOVA.