pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Boj proti novej dani z poistenia je podporený aj kampaňou

18.05.2018 | Autor: Netfinancie.sk

Určite už mnohí z vás zachytili v médiách diskutovanú tému o novej dani z neživotného poistenia vo výške 8 %, ktorá sa má zaviesť v rámci úpravy zákona o poisťovníctve. Viacerí odborníci sú však proti a aktuálne sa spustila aj kampaň proti tejto novinke.

V čom spočíva zavedenie 8 % dane z poistenia?

Nový odvod z neživotného poistenia sa pripravuje v rámci úpravy zákona o dani z príjmov a súvisiacej úpravy zákona č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve a mal by platiť od 1.10.2018. Kompetentní si sľubujú zvýšenie štátneho rozpočtu, kam budú poisťovne daň odvádzať. Ďalším dôvodom na zavedenie je skutočnosť, že odvod platný od 1.1.2017 sa ukázal ako nesystémové a neefektívne opatrenie, ktoré spôsobilo viac problémov aj poisťovniam. Ide najmä o aplikačné problémy a rozdielne zaobchádzanie v súvislosti so zmluvami uzatvorenými pred týmto dátumom. Vláda ďalej zdôvodňuje tento krok aj tým, že ide o štandard využívaný v krajinách EÚ. Jej predstava, že sa výrazným spôsobom nedotkne peňaženiek klientov, je však od začiatku nereálna. Hoci navrhla poisťovniam spôsoby, ako sa pripraviť – optimalizovať činnosti, znížiť náklady, príp. zisk – nemožno predpokladať, že klientov sa to žiadnym spôsobom nedotkne.

„Ruky preč od mojej poistky“

Slovenská asociácia poisťovní (SLASPO) to s dopadom na klientov vidí inak, a preto 16.5.2018 spustila proti novej dani kampaň.

„Ide o novú daň, ktorú sa chystá vláda uvaliť na zodpovedných ľudí, ktorí dobrovoľne chránia svoje rodiny a majetok neživotným poistením. Štát ľuďom zoberie osem percent z ich poistného a za tieto peniaze im prinesie drahšie poistky. Považujeme za dôležité informovať ľudí, čo tento zámer vlády pre nich bude znamenať, vyzvať ich na prejavenie nesúhlasu a súčasne apelovať na poslancov, aby zabránili uvaleniu ďalšej dane na občanov tohto štátu,“ uviedla generálna riaditeľka Slovenskej asociácie poisťovní JUDr. Jozefína Žáková na margo spustenia kampane.

Dozvedieť o nej viac, ako sa aj zapojiť, môžete na www.rukyprec.sk. Kampaň bude zároveň bežať na Youtube kanáli a TV staniciach RTVS, JOJ a Markíza.

Dôvodov pre spustenie kampane je niekoľko, v každom prípade negatívnych na klientov aj samotný štát:

  • Problém retroaktivity, keďže zmena sa má týkať aj uzatvorených zmlúv, čo Ústava SR zakazuje
  • Zníženie hospodárskeho výsledku poisťovní a znižovanie úrovne služieb pre klientov a prípadne aj zamestnanosti, ak bude ťarcha dane na pleciach poisťovní
  • Vyššie poistné, čím sa predpokladá nižšia poisťovanosť, čo v konečnom dôsledku bude znamenať pre štát vyššie náklady pri rôznych živelných pohromách, ak si daň „odnesú“ klienti

Skutočné dopady tejto zmeny podľa odborníkov

Možno stačí len spomenúť, že na tieto negatívne dopady upozornila vládu aj samotná NBS, ktorá má dohľad nad poistným a finančným trhom.

„Štát týmto krokom ohrozuje stabilitu a perspektívu rozvoja poistného sektora. Daň paradoxne prichádza v čase, keď sa slovenskej ekonomike darí a vláda deklaruje, že sa o úspech s občanmi podelí. Po zdražení poistiek sa však menej ľudí poistí a štát bude vystavený požiadavkám nepoistených ľudí na finančnú pomoc pri povodniach, víchriciach a iných katastrofách. V takýchto prípadoch budú zodpovední poistení postihnutí trikrát – nielen, že nedostanú žiadnu pomoc od štátu (lebo ich odškodní poisťovňa), ale naopak, budú prispievať na pomoc nepoisteným jednak riadnou daňou z príjmu a navyše aj daňou z poistenia. Je namieste sa zamyslieť – komu teda daň z poistenia prospeje?,“ uzatvára Žáková.

Vyjadrenie p. Žákovej už podľa nás nepotrebuje žiaden komentár. Ak máte záujem a zaujímate sa o túto tému, navštívte stránku http://rukyprec.sk/. Nájdete tam nielen potrebné informácie, časté otázky, ale aj možnosť vyjadriť nesúhlas.

Úvodný obrázok kampane

Zdroj: SLASPO