pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Genertel aj Európska cestovná poisťovňa už pod Generali

12.01.2015 | Autor: Netfinancie.sk

Generali Poisťovňa prináša novinku aj svojim klientom, ale najmä klientom Genertelu a Európskej cestovnej poisťovne. Obe menované sa totiž na prelome rokov 2014 a 2015 stali odštepnými závodmi poisťovne Generali.

Generali Poisťovňa, a.s., odštepný závod Európska cestovná poisťovňa

Pod týmto názvom funguje bývalá EuropäischeReiseversicherung AG (Európska cestovná poisťovňa) od 1.1.2015. Zmena nastala na základe prevodu časti poistného kmeňa z poisťovne Európska cestovná poisťovňa na spoločnosť Generali Poisťovňa, čomu však predchádzal súhlas NBS.

Klienti však nemusia mať obavy o svoje uzatvorené zmluvy. Všetky záväzky aj práva prebrala na seba novovzniknutá organizačná zložka Generali Poisťovňa, a.s., odštepný závod Európska cestovná poisťovňa. Rovnako sa neudiali zmeny, čo sa týka zamestnancov poisťovne ani kontaktov pre klientov. Navyše bude poisťovňa naďalej používať logo Európskej cestovnej poisťovne.

Generali Poisťovňa, a.s., odštepný závod Genertel

Rovnako prišlo k zmene na základe prevodu časti poistného kmeňa aj v Genertel poisťovni, pobočke poisťovne z iného členského štátu. Od 31.12.2014 poskytuje svoje služby pod názvom Generali Poisťovňa, a.s., odštepný závod Genertel.

Takisto táto zmena neznamená pre existujúcich klientov žiadne zmeny týkajúce sa ich zmlúv. Všetky povinnosti z nich vyplývajúce prechádzajú automaticky na novovzniknutý odštepný závod. Ani logo poisťovne Genertel sa na základe uvedeného prevodu meniť nebude.

Všetky zaktualizované informácie o oboch poisťovniach nájdete aj na našej stránke o poisťovniach.