pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Dôchodkový vek sa opäť zvýšil – o 76 dní!

15.03.2017 | Autor: Netfinancie.sk

V minulom roku odišli poslední pracujúci Slováci do dôchodku ešte vo veku 62 rokov. Od januára 2017 sa totiž dôchodcovský vek začal zvyšovať. V praxi to znamená, že dnešná generácia tridsiatnikov si pomaly ale isto musí zvykať na skutočnosť, že do dôchodku pôjdu najskôr v 70-ke.

Nový mechanizmus výpočtu dôchodkového veku

V budúcnosti už nebude nikoho zaujímať, či ste pracoval v bani alebo v banke, dôležitá bude tzv. stredná dĺžka života. Ide o demografický ukazovateľ, ktorý predstavuje priemerný počet dožitých rokov za predpokladu, že sa nezmenia úmrtnostné pomery. Od januára tohto roka bude teda dôchodkový vek závisieť od tohto ukazovateľa. Strednú dĺžku života pritom ovplyvňujú faktory ako pohlavie, stav ekonomiky a zdravotníctva, úroveň kriminality, ale aj životné prostredie a mnohé ďalšie.

Od roku 2017 sa vek odchodu do penzie posunie každým rokom o 2 mesiace. To znamená, že každých 7 rokov bude odchod do dôchodku posunutý o jeden celý rok. Hlavným dôvodom je meniaca sa demografia a najmä starnutie populácie. Je logické, že ak ľudia budú žiť dlhšie a nebudú mať deti, budú musieť dlhšie pracovať. Keďže je detí čoraz menej a seniorov naopak pribúda, predbežné demografické prognózy nie sú najlepšie. Podľa nich bude v roku 2060 dôchodcov dvakrát toľko ako dnes. V praxi to znamená, že kým dnes pracujú na jedného dôchodcu traja ľudia, o 50 rokov to bude už len 1,5 človeka. Predlžovanie dôchodkového veku aj napriek novozavedenému systému však nemusí situáciu riešiť úplne. Stále bude totiž ľudí pracujúcich na dôchodky málo.  

Koho sa dotkne predĺženie dôchodkového veku?

Podľa informácií, ktoré na svojej webovej stránke uverejnila Sociálna poisťovňa, sa zmena dôchodkového veku od 1. januára 2017 týka poistencov narodených po 31. decembri 1954, teda dnešných 60-nikov.

Aj tu však existujú výnimky, ktoré predstavujú:  

  • ženy narodené od 1. 1. 1955 do 31. 12. 1961 – znížený dôchodkový vek v závislosti od počtu vychovaných detí
  • poistenci, ktorí majú znížený dôchodkový vek – odpracovali potrebný počet rokov v zamestnaní zaradenom do I. pracovnej kategórie a/alebo do I./II. kategórií funkcií
  • poistenci narodení do 31. 12. 1954 – dôchodkový vek už dovŕšili do 31. 12. 2016

POZOR! Pre tých penzistov, ktorí dovŕšia dôchodkový vek v roku 2017 však platí, že si musia k aktuálnemu veku pripočítať ešte 76 dní navyše.

Tabuľka s údajmi o novom dôchodkovom veku

Pozrite si bližšie informácie o dôchodkovom veku žien.

Ako sa počíta zvyšovanie dôchodkového veku?

Štatistický úrad skúma a vyhodnocuje tzv. referenčné obdobia. Podľa toho, aká priemerná dĺžka života bude v týchto obdobiach zaznamenaná, sa bude ďalej odvíjať o koľko sa predĺži vek odchodu do dôchodku. Pre aktuálny rok 2017 sú referenčné obdobia určené nasledovne:

  • 1. referenčné obdobie: roky 2010 – 2014
  • 2. referenčné obdobie: roky 2009 – 2013

Za tieto obdobia sa zistí priemerná dĺžka života, pričom sa neprihliada na pohlavie. Od údaju za prvé obdobie sa odpočíta údaj získaný v druhom období a rozdiel sa vynásobí číslom 365. Výsledok predstavuje počet dní, o ktoré sa predĺži dôchodkový vek osobám, ktoré v danom roku majú nárok na starobný dôchodok. Počet dní, o ktoré sa zvýši dôchodkový vek, musí vyhlásiť ministerstvo vyhláškou každý rok najneskôr do 31. októbra.

Slováci si sťažujú, inde je to štandard

Hoci sa môže mnohým penzistom a najmä mladým pracujúcim Slovákom zdať toto opatrenie pritiahnuté za vlasy, pravda je taká, že v porovnaní so zahraničím sme na tom stále dobre. Vo vyspelých krajinách, akými sú napríklad Rakúsko, Švédsko či Taliansko, je slovenský dôchodkový vek výnimkou. Penziu si tamojší dôchodcovia môžu vychutnávať až po dosiahnutí 65-ky. V susednom Česku je hranica ešte vyššia, až 67 rokov. Podľa Európskej komisie by mal byť dôchodkový vek nakoniec nastavený až do výšky 70 rokov.