pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Cez internet si prihlásite už aj vozidlo do evidencie

03.04.2015 | Autor: Netfinancie.sk

Po skúšobnej prevádzke v roku 2014 vstúpili elektronické služby súvisiace s evidenciou vozidiel od 1.4.2015 aj do praxe. Čo to znamená pre ľudí a čo pre pracovníkov dopravných inšpektorátov? Aké sú technické požiadavky?

Elektronické služby Projektu národnej evidencie vozidiel v rámci Operačného programu Informalizácia spoločnosti majú za úlohu najmä odbremeniť dopravné inšpektoráty a urýchliť jednotlivé úkony, ktorých vybavenie trvá dlhší čas. Od apríla preto MVSR sprístupnilo ľuďom 26 elektronických služieb, ktoré zahŕňajú nielen informačné, ale aj transakčné služby.

Ktorých 26 služieb je vám k dispozícii cez internet?

Medzi transakčné elektronické služby patria najmä zmeny údajov v Centrálnej evidencii vozidiel. Keďže tá je prepojená aj s európskymi policajnými databázami, informácie o stratách či odcudzeniach sa ihneď evidujú aj v nich. Ďalšou skupinou sú informačné služby, ktoré poskytujú všetky dôležité informácie o vozidle. K väčšine úkonom je možnosť, okrem zobrazenie daných informácií, aj požiadať o vydanie právne záväzného úradného dokumentu. Je to však len v prípade, že disponujete zaručeným elektronickým podpisom a elektronickým občianskym preukazom.

Príklady dostupných elektronických služieb týkajúcich sa technického preukazu:

 • Poskytnutie informácie o povinnom zmluvnom poistení vozidla
 • Poskytnutie informácie o technickej a emisnej kontrole vozidla
 • Poskytnutie informácie o histórii vozidla
 • Poskytnutie informácie o technických údajoch vozidla
 • Poskytnutie údajov z elektronického osvedčenia o evidencii vozidla (Osvedčenie o evidencii časť I)
 • Overenie stratených a odcudzených osvedčení o evidencii vozidla
 • Nahlásenie straty alebo odcudzenia osvedčenia o evidencii vozidla a ďalšie.

Príklady elektronických služieb súvisiacich s vozidlom:

 • Podané žiadosti s vozidlom
 • Exekútorské blokácie vozidla
 • Súdne, daňové a colné blokácie
 • Tabuľky a doklady od vozidla
 • Držiteľ vozidla
 • Kontrola originality vozidla
 • Pôvod vozidla
 • Žiadosť o prevod držby vozidla na inú osobu
 • Žiadosť o nahlásenie straty alebo odcudzenia tabuliek s evidenčným číslom vozidla
 • Žiadosť o prvé prihlásenie vozidla do evidencie
 • Žiadosť o vyradenie vozidla z evidencie
 • Žiadosť o zápis nového držiteľa vozidla a ďalšie.

Podmienky využívania elektronických služieb v rámci evidencie vozidiel

Služby elektronickej evidencie vozidiel môžu využívať len držitelia elektronického občianskeho preukazu tzv. eID karty a elektronického osvedčenia o evidencii vozidla, ktoré sa na Slovensku začalo vydávať ako prvé v EÚ ešte v roku 2010.

Osvedčenie obsahuje mnohé bezpečnostné prvky a kontaktný čip, prostredníctvom ktorého sa dá zabezpečiť autentifikácia a následný prístup k informáciám z Centrálnej evidencie vozidiel. Elektronický občiansky preukaz je rovnako vybavený čipom, na základe ktorého je možné identifikovať občana. Doteraz bolo vydaných 740 000 takýchto občianskych preukazov, z ktorých vyše 37 000 obsahuje aj zaručený elektronický podpis. Ten je dôležitý pre dotiahnutie určitých úkonov, pretože nahrádza vlastnoručný podpis a je právne záväzný. Vybaviť si ho môžete v rámci žiadosti o eID alebo kedykoľvek v priebehu platnosti eID na pracoviskách oddelenia dokladov a evidencie PZ.

Tešia sa predajcovia áut aj majitelia

Elektronický systém dáva možnosť predajcom, aby vybavili prihlásenie nového vozila za majiteľa. Ten potom ocení, že si môže odviesť vozidlo z predajne už aj so značkami. Mnohí teda môžu túto možnosť využívať ako bonus a službu navyše pre svojich klientov v rámci konkurenčného boja.

Bežných ľudí môže tešiť najmä fakt, že viacero menších úkonov si budú môcť zariadiť z pohodlia domova. Pri zložitejších úkonoch, ako napr. zmena vlastníctva vozidla, to bude rovnako možné, budete však musieť disponovať zaručeným elektronickým podpisom.

Skráti sa čakanie na dopravnom inšpektoráte

Ďalšou výhodou nového systému je tzv. časenka, ktorá má predpoklad, že bude najviac využívanou službou. Ide o podanie Žiadosti o zaradenie do evidencie čakateľov na dopravnom inšpektoráte pri úkonoch, ktorých dokončenie je podmienené osobnou návštevou. Z domu si tak môžete vybaviť časenku na presný čas a potom sa dostaviť na dopravný inšpektorát. Tam sa v rámci 15 minút od dohodnutého času zaregistrujete prostredníctvom kiosku a systém vás určí ako ďalšieho v poradí. Nebudete tak musieť čakať a inak povedané „sa predbehnete“. Výhodné najmä pre tých, ktorí nemajú veľa času a chodia na preplnené dopravné inšpektoráty.

zdroj: Minv.sk