pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Cestovanie do Anglicka po brexite

16.04.2021 | Autor: Eva Majerská

Spojené kráľovstvo už vyše roka nie je súčasťou Európskej únie. Pre niektoré oblasti platilo prechodné obdobie do konca roka 2020. Ako je to s podmienkami vstupu, pobytom či inými praktickými informáciami pri cestovaní do Anglicka? V článku vám prinášame všetko podstatné.

britský parlament s vlajkami

Cestovanie po brexite – legislatíva a dôležité dátumy

Brexit – Britain exit, teda vystúpenie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie – bol dokončený 31.1.2020, a to riadeným spôsobom na základe Dohody o vystúpení s platnosťou od 1.2.2020. Od tohto dátumu platilo potom prechodné obdobie až do 31.12.2020, počas ktorého sa mali všetci pripraviť na zmeny. 24. decembra 2020 bola podpísaná Dohoda o usporiadaní budúcich vzťahov k občanom a podnikateľom, podľa ktorej platia zmeny od 1.1.2021. K poslednému dňu roka 2020 sa tak aj skončil voľný pohyb občanov medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom.

Aké sú podmienky a doklady nevyhnuté pre vstup do krajiny po brexite?

Čo sa týka praktických informácií o podmienkach cestovania do Anglicka a ďalších oblastí Spojeného kráľovstva, záleží najmä od účelu a dĺžky vášho pobytu.

Turistika a krátkodobé návštevy

Za účelom turistických alebo obchodných ciest, osobných návštev alebo krátkodobých študijných pobytov je možné cestovať bez víz, ale len v prípade, že tento pobyt nepresiahne dĺžku 6 mesiacov.

Aktuálne je vstup do krajiny povolený predložením platného občianskeho preukazu, od 1.10.2021 už bude nutný platný cestovný pas.

Ak patríte k osobám, ktoré:

 • sú zaradené v pobytovej schéme pre občanov EÚ (EU Settlement Scheme);
 • majú pobytové povolenie bezhraničného pracovníka;
 • patria medzi osoby, na ktoré sa vzťahuje Dohoda o vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ,

budete môcť do krajiny vstúpiť na základe platného občianskeho preukazu až do 31.12.2025.

Dlhodobé pobyty v krajine

V prípade, že by ste sa chceli v krajine zdržať dlhšie ako 6 mesiacov – plánujete tu žiť, pracovať, študovať a podobne - vzťahuje sa na vás vízová povinnosť.

Pre získanie víz je potrebné vyplnenie žiadosti prostredníctvom stránky britskej vlády, splnenie príslušných kritérií a dosiahnutie potrebného počtu bodov v rámci vízového procesu. Vízovej povinnosti a podmienkam jej splnenia sa venujeme v časti nižšie.

Rozhoduje čas, kedy ste pricestovali

Pri dopadoch zmien vo vzťahu k občanom a podnikateľom je dôležitá skutočnosť, kedy a za akým účelom ste do Spojeného kráľovstva prišli alebo prídete.

Osoby, ktoré pricestovali na územie pred 31.12.2020, čiže pred koncom prechodného obdobia:

 • nič sa pre nich nemení (na základe Dohody o vystúpení) a naďalej môžu krátkodobo (do 6 mesiacov) žiť, pracovať a študovať
 • ak plánujú zostať v krajine dlhšie ako 6 mesiacov, a ak tak ešte nespravili, musia sa registrovať v pobytovej schéme občanov EÚ (EU Settlement Scheme) najneskôr do 30.6.2021 a požiadať o pobytový režim. V takom prípade sa pre nich rovnako nič nemení.

Osoby, ktoré pricestovali alebo pricestujú po 1.1.2021, čiže po ukončení prechodného obdobia:

 • na krátkodobý pobyt za účelom turistiky, osobnej návštevy, pracovnej cesty alebo krátkodobého študijného pobytu nepotrebujú víza.
 • ak chcú v krajine žiť, pracovať alebo študovať dlhšie ako 6 mesiacov, vzťahuje sa na nich bodovo založený imigračný systém – vízová povinnosť.

Ako požiadať o víza?

Svoju prihlášku do bodovacieho imigračného systému môžete podať na na webovej stránke GOV.UK. Okrem toho, že budete musieť preukázať, že spĺňate stanovené kritériá, musíte dosiahnuť aj potrebný počet bodov na získanie víz.

Proces žiadosti o získanie víz zahŕňa viacero krokov:

 • Overenie vašej indentity - najčastejšie prostredníctvom aplikácie v smartfóne alebo návštevou vízového centra.
 • Úhrada poplatku za podanie žiadosti a prisťahovalecký zdravotný poplatok, ak máte v pláne ostať v krajine dlhšie ako 6 mesiacov. Získate ním prístup do zdravotníckeho systému Spojeného kráľovstva.
 • Ďalšie úkony sú určené podľa druhu práce, ktorú plánujete vykonávať (kvalifikovaní pracovníci, zdravotníci, talenty a podobne).

Vycestovať môžete až po potvrdení, že vám bola žiadosť schválená.

Štúdium je v Spojenom kráľovstve po brexite komplikovanejšie, ale nie nemožné

Pri plánovanom štúdiu, samozrejme, proces zahŕňa doklady a úkony súvisiace so štúdiom. Ide o pridelenie tzv.:

 • Študentskej trasy (Student Route) pre študentské víza (Student visa) pre osoby staršie ako 16 rokov, ktoré boli prijaté do vzdelávacieho programu študentským sponzorom s licenciou od úradu Home Office a detské študentské víza (Child student visa) pre študentov od 4 do 16 rokov, ktorí chcú študovať na nezávislej škole.
 • Absolvenstných víz (Graduate visa) pre študentov, ktorí v Spojenom kráľovstve štúdium dokončili a chcú tam pracovať alebo si nájsť prácu. Absolventské vízum platí najviac 2 roky od dokončenia štúdia (pri štúdiu PhD 3 roky) a bude spustené v lete 2021.

Dobré vedieť: Pre mnohých študentov, ktorí majú v Británii rozbehnuté študijné programy a splnili všetky vtedy platné podmienky, zmeny po Brexite neplatia. Môžu doštudovať za pôvodných podmienok aj vrátane ponechanej platnosti európskeho preukazu zdravotného poistenia. Tí noví to majú ťažšie, pretože boli obmedzené aj rôzne štipendijné programy a študijné poplatky si tým pádom musia hradiť sami.

Cestovné poistenie je v Anglicku a štátoch Spojeného kráľovstva istotou

Aj pre oblasť zdravotného poistenia je dôležité obdobie a podmienky, za akých ste do Anglicka cestovali. Pred brexitom ste totiž pri potrebe lekárskej starostlivosti mohli použiť Európsky preukaz poistenca a liečebné náklady boli preplatené z verejného zdravotného poistenia. Pri príchode po 31.12.2020 však už táto možnosť neplatí a určite odporúčame uzatvoriť si komerčné cestovné poistenie.

Spojené kráľovstvo bolo aj pred brexitom v cestovnom poistení zaradené do geografického územia Európy a vystúpením z EÚ sa preto nič nemení. Dokonca nemáme ani žiadne informácie, že by poisťovne upravovali platnosť cestovného poistenia pre Anglicko a ďalšie štáty Spojeného kráľovstva.

Aké cestovné poistenie si vybrať?

Pre vlastné pohodlie a istotu si určite nájdite vhodný balík cestovného poistenia podľa toho, čomu máte v pláne sa venovať. Základ by mal zahŕňať poistenie liečebných nákladov, asistenčné služby, poistenie batožiny a vecí osobnej potreby. Ďalej si však môžete pribaliť aj krytie úrazu a zodpovednosti za škodu v prípade, že by ste nejakú v zahraničí spôsobili. V aktuálnom období je výhodným riešením aj pripoistenie epidemických chorôb, ktoré vám zabezpečí preplatenie liečebných nákladov aj v prípade ochorenia na COVID-19. Väčšina poisťovní má totiž práve toto riziko medzi výlukami z poistného plnenia. Iné krytie rizík už závisí naozaj od toho, čo plánujete robiť, či sa chystáte do Anglicka cestovať autom (poistenie technickej pomoci v zahraničí), či plánujete športovať inak ako rekreačne (poistenie športovej činnosti) a podobne.

Jednotlivé ponuky si potom viete ľahko porovnať a vybrať takú, ktorá vám vyhovuje nielen rozsahom krytia, ale aj finančne. Navyše v kalkulačke cestovného poistenia nájdete aj ponuky s vyššie uvedeným COVID-19 krytím.

Ako je to s platnosťou PZP a havarijného poistenia?

Aj vaše uzatvorené PZP by vám malo v Spojenom kráľovstve platiť bez problémov. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou vozidla totiž platí na území štátov zaradených v tzv. Systéme zelenej karty, t.j. členských štátov Európskeho hospodárskeho priestoru a ďalších štátov, ktoré sú členmi Multilaterálnej dohody o zárukách za poznávaciu značku. Do tohto zoznamu aj naďalej patrí Spojené kráľovstvo.

Každá poisťovňa však na svojej zelenej karte udáva zoznam platných štátov, takže je veľmi jednoduché si túto skutočnosť aj overiť. Zelená karta aktuálne slúži nielen ako potvrdenie PZP v zahraničí, ale aj na Slovensku. Navyše od 1. júla 2020 už ani nemusí byť zelená, ale o tom sme vás už informovali v našej aktualite.

Ak by ste zistili, že platné povinné zmluvné poistenie nemáte, potrebné je zabezpečiť si hraničné poistenie v danej krajine. Územnú platnosť havarijného poistenia určuje poistná zmluva.

Roaming môže byť drahší

Cestovanie do Anglicka sa vám môže trochu predražiť pri používaní mobilného telefónu. Na území Spojeného kráľovstva totiž po brexite už neplatia roamingové poplatky EÚ a môžu vám byť účtované dodatočné poplatky. Preto je dobré si pred cestou u svojho mobilného operátora overiť, do akej zóny po novom krajinu zaraďuje.

Platnosť európskych vodičských preukazov

Už pred samotným brexitom zodpovední ubezpečovali, že platnosť vodičských oprávnení nebude odchodom Spojeného kráľovstva z EÚ ovplyvnená. A takto to platí aj od januára 2021. Pri cestovaní autom je možné v Spojenom kráľovstve využívať európsky vodičský preukaz a nie je nutný medzinárodný formát. Súčasne ale musí byť vozidlo poistené.

Iné praktické informácie k cestovaniu do Anglicka a ďalších štátov Spojeného kráľovstva

 • Po brexite sa upravila aj daňová a colná politika a dovoz tovarov do krajín EÚ. Obmedzené je najmä množstvo dovážaných tabakových výrobkov a alkoholických nápojov. Zároveň bude môcť byť vaša batožina podrobená colnej kontrole.
 • Pri cestovaní do Anglicka je zas odporúčané dovážať potraviny v množstve osobnej potreby. Niektoré komodity, ako napríklad živé zvieratá, rastliny a semená, biologický materiál a podobne, je možné doviesť, ale dovoz je prísne kontrolovaný a môže sa vyžadovať dovozné povolenie. Vždy sa preto oplatí overiť si aktuálne podmienky. Množstvá určené pre osobnú potrebu sú rovnako určené pre jednotlivé položky. Bez povinnosti vyplnenia deklarácie je to v prípade tovaru do hodnoty 390 £. Ak má tovar vyššiu hodnotu, musíte platiť daň z dovozu. Zaujímavosťou je, že okrem štandardných zakázaných položiek (omamné látky, zbrane, ohrozené druhy zvierať a rastlín, nevhodný obsah..) je zakázaný dovoz aj mäsových a mliečnych výrobkov z krajín EÚ.
 • Ak ste nútení mať pri cestovaní do Anglicka a ďalších štátov Spojeného kráľovstva lieky, majte so sebou aj lekársky predpis alebo potvrdenie, najmä ak obsahujú zakázané látky.
 • Cestovanie so spoločenským zvieraťom je povolený, ale podlieha špecifickým podmienkam (cestovný doklad, mikročip, povinné očkovania a podobne). Rovnako je vhodné sa o týchto pravidlách informovať.
 • Neodporúča sa cestovať s hotovosťou viac ako 10 000 £ (alebo 10 000 €). Ak predsa len chcete alebo musíte, mali by ste to nahlásiť colnému orgánu. V prípade, že vás skontrolujú a takúto hotovosť ste nenahlásili, môže vám byť zadržaná a vystavujete sa riziku pokuty a ďalším zbytočným komplikáciám.

Dôležité kontakty

Konzulárna pomoc ostáva nezmenená. Zmenou je len prípad, ak by ste sa v tretích krajinách chceli obrátiť, ako občan EÚ, na ambasádu alebo konzulát Spojeného kráľovstva. Po brexite už takúto možnosť nemáte.

Pripájame vám však všetky dôležité kontakty pre pomoc v núdzi:

 • núdzová linka: 999 alebo
 • jednotné európske číslo tiesňového volania: 112
 • polícia: 101
 • zdravotná služba: 111

V prípade poistnej udalosti z cestovného poistenia určite kontaktujte asistenčnú službu svojej poisťovne. Tá vám poradí, ako ďalej postupovať, aby vám nebol nárok na poistné plnenie obmedzený. Číslo asistenčnej služby nájdete na asistenčnej kartičke k poisteniu alebo aj na stránke danej poisťovne.

Zdroj: stránky mzv.sk


Pri akejkoľvek ceste do zahraničia, nezabudnite na cestovné poistenie.