pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Aký bude rok 2016 z pohľadu cien PZP?

05.11.2015 | Autor: Netfinancie.sk

Prelom októbra a novembra prináša každoročne okrem hmlistého počasia motoristom aj zverejnenie sadzieb povinného zmluvného poistenia na ďalší rok. Chcete vedieť, aké zmeny nastanú?

Už pár rokov môžeme sledovať, že všeobecne sa ceny PZP výrazne nemenia. Preto aj výšky poistného pre nasledujúci rok 2016 budú porovnateľné so súčasnými. V niektorých prípadoch sa dokonca môže zdať, že budú o niečo nižšie, najmä pre nových klientov, ktorých sa snažia poisťovne pritiahnuť.

Poisťovne hodnotia škodovosť, nie však rovnako

Čo v súčasnosti najviac ovplyvňuje výšku PZP je škodovosť motoristov a ich vozidiel. Riziko škodovosti vozidiel sa v poisťovniach odvíja od niektorých parametrov, ako napríklad výkon, objem motora a podobne. Pri hodnotení škodovosti vodičov zaujímajú poisťovne najmä škody s plnením zo strany poisťovne za posledné obdobie dvoch až piatich rokov. Na základe zmien v zákone o PZP, ktoré začali platiť od 1.apríla tohto roku tak poisťovne odmeňujú klientov, ktorí si vyjazdili toto obdobie bez škody a naopak, cenovo znevýhodňujú klientov s viacerými poistnými udalosťami. Takéto zvýšenie poistného pre škodového klienta teda nie je výsledkom celkových zmien sadzieb, ale len výsledkom jeho spôsobu jazdy a škodovosti.

Aj pri uplatňovaní systému bonus-malus však môžeme vidieť v poisťovniach rozdiely, najmä vo výškach malusov. Tento systém a jeho používanie je síce povinný, ale nie je jasne určený v zákone. Práve preto sú aj rozdiely týkajúce sa dĺžky obdobia, ktoré poisťovne zaujíma.

Bez zmeny ostáva pravidlo, že vyššie poistné za povinné zmluvné poistenie môžu očakávať mladí vodiči s menšími skúsenosťami, vodiči so silnými autami, teda s vyšším objemom, výkonom alebo hmotnosťou vozidla, a vodiči z veľkých miest. Nižšie ceny získajú už tradične skúsení vodiči bez nehôd, ktorí majú menšie a „slabšie“ vozidlá a pochádzajú z menších miest.

Niekedy nie je dôležitá len cena

Keďže je PZP povinným poistením zo zákona, väčšina vodičov sa rozhoduje podľa ceny poistného a nerieši nič navyše. V súčasnosti však poistný trh ponúka k povinnému zmluvnému poisteniu aj viacero pripoistení, ktoré môžu v niečom nahradiť aj havarijné poistenie, ktoré je samo o sebe drahšie. Niektoré poisťovne preto ponúkajú pripoistenia k PZP zdarma, u niektorých si musia vodiči doplatiť. V konečnom dôsledku však môže ísť o výhodnú investíciu. Patrí k nim napr. poistenie úrazu osôb vo vozidle, poistenie skla, pripoistenie proti živelným udalostiam a podobne, ktoré majú rovnako ako ostatné poistenia v jednotlivých poisťovniach rôzne limity poistného krytia. Okrem porovnania ceny PZP sa tak niekedy oplatí porovnať si aj to, čo daný produkt obsahuje. Najčastejšie sa vodiči zaujímajú o asistenčné služby, ktoré majú takmer všetky poisťovne v základnom PZP. V niektorých poisťovniach sa však dá získať aj ich rozšírený variant.

Chcete vedieť, aké poistné by ste platili podľa nových sadzieb? Vyskúšajte naše porovnanie s cenami už pre rok 2016!