pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Aká je situácia na trhu s PZP?

08.11.2012 | Autor: Netfinancie.sk

Rozhovor z relácie Pozor zákruta!, v ktorom analytik Mgr. Vladimír Cvik z portálu Netfinancie.sk približuje situáciu, aká je na trhu s PZP a aké zmeny nás v roku 2013 čakajú.

Red.: Keďže dnes nemusíme riešiť nástrahy počasia, aktualitou môže byť povinné zmluvné poistenie. Ešte stále nám zostáva pár dní na slobodné rozhodnutie. Naznačili sme tému prvej časti Zákruty, pohodu pri počúvaní Vám želá Števo Šprocha.

Ako bitka pri Slavkove sa môže niekomu zdať motivácia majiteľov motorových vozidiel silnými hráčmi z poisťovní. Blíži sa koniec roka a horúcou témou je povinné zmluvné poistenie. Každý, kto sa vozí veľmi dobre vie, koľko zaplatí za servis, bežnú prevádzku aj povinné poplatky. Zaujíma nás, čo by mohol priniesť nový rok 2013. Analyzuje Vladimír Cvik z portálu Netfinancie.sk

V.Cvik: Novela Zákona o povinnom zmluvnom poistení prikazuje poisťovniam, aby o cene na ďalšie poistné obdobie, teda na ďalší rok, informovali motoristov s predstihom desiatich týždňov. Motoristi získali štyri týždne na to, aby si premysleli a prehodnotili, či cena za povinné zmluvné poistenie je pre nich výhodná a zotrvajú vo svojej poisťovni, alebo sa budú na trhu obzerať za lepšou, priaznivejšou, výhodnejšou cenou povinného zmluvného poistenia. A v tomto oznámení od poisťovne okrem ceny, ktorú bude motorista platiť na ďalší rok, je uvedené, ktorý je ten posledný termín, dokedy môže podať výpoveď, aby táto výpoveď povinného zmluvného poistenia bola právoplatná, a aby prípadne mohol zmeniť poisťovňu. Oproti minulosti sa ľudia nemusia báť, že by sa neskoro o cene dozvedeli, alebo že by nemali možnosť podať včas výpoveď. Ak by sa našiel motorista, ktorý neobdržal tzv. Predpis poistného na ďalšie obdobie, odporúčam, aby sa obrátil priamo na Call Centrum poisťovne alebo na svojho sprostredkovateľa, či poradcu, ktorý s ním poistnú zmluvu uzatváral.

Red.: Pri povinnom zmluvnom poistení sme zvyknutí, že cena poistného nebýva len nižšia, ale zároveň i vyššia. Možno niektorí vodiči sa pýtajú: Prišla mi vyššia cena, mám zaplatiť viac? Ale veď som nespôsobil škodu nikomu inému.

V.Cvik: Väčšina poisťovní komunikuje, že v roku 2013 vo svojich sadzobníkoch a pre svojich klientov, ktorí nespôsobili žiadnu škodovú udalosť, žiadnu nehodu, poistné zvyšovať nebude. Samozrejme, nemusí byť tomu tak vo všetkých prípadoch, vo všetkých kubatúrach motorových vozidiel alebo u všetkých držiteľov, ale v zásade je pravdou a praxou, že klient, ktorý škodu nespôsobil, by mal mať poistné zachované aj pre nasledujúce poistné obdobie. Určite nemôžu počítať s rovnakým poistným na ďalší rok ľudia, ktorí spôsobili nehodu pochopiteľne. Poisťovňa si škodu, ktorú musela hradiť namiesto svojho klienta bude istým spôsobom kompenzovať tak, že mu môže navýšiť poistné na ďalší rok. A je už potom na tomto motoristovi, aby si premyslel, či zotrvá, alebo prestúpi do inej poisťovne, ktorá napríklad nebude pozerať na jeho škodový priebeh a môže mu ponúknuť nižšiu cenu. Ak by sme mali charakterizovať, v čom je odlišná ponuka poisťovní na rok 2013 v porovnaní napríklad s aktuálnym rokom, niektoré poisťovne zachovávajú ceny rovnaké ako v minulom roku, sú poisťovne, ktoré prichádzajú s miernou úpravou segmentácie motorových vozidiel a držiteľov motorových vozidiel. To znamená, niektorí vodiči môžu mať cenu nižšiu a niektorí vodiči môžu mať cenu mierne vyššiu v závislosti od tej segmentácie. Napríklad kubatúru od 1400 do 1800 cm3 mohla poisťovňa ešte rozdeliť od 1400 do 1600 cm3 a od 1601 do 1800 cm3, a tam boli nejaké cenové posuny, ktoré môžu spôsobiť cenový rozdiel smerom nadol alebo smerom nahor.

Red.: Rozumiem samozrejme trhu a konkurencii, ale mám pocit, že poisťovní je na našom trhu veľmi veľa v súčasnosti a dá sa povedať, že vodiči už svojimi zmenami a rozhodnutiami prechovávajú určitú turistiku medzi poisťovňami.

V.Cvik: Čo sa týka počtu poisťovní tak určite nepoviem žiadnu novinku, ak budem komunikovať, že na trh slovenský a aj na trh povinného zmluvného poistenia prichádza 12. poisťovňa v poradí. Vstúpi na trh v priebehu jedného, dvoch alebo troch týždňov, nebudem komunikovať ani jej meno, ani aká to je poisťovňa. V každom prípade, bude to nový hráč, ktorý bude mať záujem o získanie istej časti motoristov a najjednoduchšou cestou na Slovensku, ako je získať nejaký poistný kmeň v povinnom zmluvnom poistení, je samozrejme výborná cena. Bez výbornej ceny sa nemá šancu v povinnom zmluvnom poistení presadiť žiadna poisťovňa, ani získať dostatočný poistný kmeň, ktorý by bol schopný potom istým spôsobom tvoriť rezervu na likvidáciu škôd.

Poistné už nemôže ovplyvňovať pohlavie držiteľa vozidla

Red.: A z praxe vieme, že sú isté skupiny vodičov, ktoré sa pravdepodobne nedočkajú cenového priateľstva s poisťovňou.

Každý rok v novembri je aktuálna téma povinného zmluvné poistenia. Riešia ho muži, ženy, mladí, starí, skúsení aj nováčikovia za volantom. Vladimír Cvik z Netfinancie.sk hovorí, kto z nich si pravdepodobne siahne hlbšie do peňaženky.

V.Cvik: Pohlavie už nemôže zohrávať rolu, aj keď ženy vodičky sú považované poisťovňami za opatrnejšie a istým spôsobom zodpovednejšie vodičky a štatisticky sa ukazuje, že naozaj škody, ktoré spôsobujú ony, sú v podstatne menšom rozsahu ako muži, ale rozhodnutie Európskeho súdneho dvora zakazuje poisťovniam od decembra tohto roka, aby cenu poistenia odvíjali od pohlavia. To znamená muž aj žena musia mať rovnakú cenu poistenia, aj keď sa to poistným matematikom a ľuďom, ktorí poisteniu rozumejú, samozrejme nepáči. Ale vek, to je veľmi silná kategória a veľmi silný faktor, ktorý ovplyvňuje cenu povinného zmluvného poistenia. Poisťovne majú najradšej a najväčšia vojna je o držiteľov motorových vozidiel, ktorí majú stredný vek, sú skúsenými vodičmi, ideálne s mnohoročným beznehodovým a bezškodovým priebehom, a ktorí bývajú v malých mestách, majú malé autá, s nízkym objemom valcov, s nízkym výkonom. Toto je kategória motoristov, o ktorú je na trhu povinného zmluvné poistenia najväčší súboj a všetky poisťovne sa snažia práve tejto kategórii ľudí z menších regiónov, mimo krajských miest, so skúsenosťami, s beznehodovým priebehom a s menším slabším autom ponúknuť najprijateľnejšiu cenu. Obrovské rozdiely sú však v kategórii mladý vodič bez skúseností prípadne s nejakou škodovou udalosťou. Mladý vodič v kombinácii s bydliskom vo veľkom meste a ešte aj vozidlom, ktoré má silné parametre, vysoký výkon a veľký objem valcov, tento vodič v niektorých poisťovniach môže pokojne počítať s poistením v hodnote niekoľko sto eur alebo môže byť aj poisťovňa, ktorá takéhoto vodiča do poistenia ani nechce, neprijme, pretože mal udalosť a má veľmi nízky vek. Takou „najohrozenejšou“ kategóriou motoristov sú mladí ľudia do veku 23 rokov. Ich poistenie je najdrahšie v súčasnosti a dokonca niektoré poisťovne v tomto roku ešte viac štrukturujú a segmentujú vek. Doteraz napríklad tou tradičnou kategóriou mladých vodičov bol vek od 25 do 29 rokov, dnes sú poisťovne, ktoré napríklad ešte pri mladých segmentujú a kategorizujú do 23 rokov, od 23 rokov do 26 rokov, od 26 rokov do 29 a nad 30 rokov. Takže takýmto spôsobom štatisticky vyhodnocujú, aké riziko im hrozí pri jednotlivých vekových kategóriách vodičov. A naozaj, mladí vodiči bez skúseností sú najrizikovejšou kategóriou vodičov s najvyššou mierou plnenia zo strany poisťovne.

Red.: Všetci prežívame pomerne rýchlu dobu a informácie sú pre nás mimoriadne hodnotné. Nie často máme práve dostatok priestoru na to, aby sme si mohli urobiť porovnanie medzi poisťovňami a už vôbec nie, aby sme prechádzali z poisťovne do poisťovne, hľadali konkurenčné podmienky, hľadali možno aj ďalšie možnosti ako napríklad ušetriť. Čiže ako v takomto prípade by ste možno poradili našim poslucháčom, motoristom, vodičom?

V.Cvik: Porovnanie cien poistenia, povinného zmluvného poistenia obzvlášť, je dnes na Slovensku veľmi jednoduché. Najrýchlejší spôsob, ako si porovnať nielen ceny, ale aj všetky ostatné podmienky, rozsah asistenčných služieb, ďalšie benefity, ktoré poisťovne motoristom ponúkajú, je samozrejme špecializovaná internetová stránka, ktorá sa venuje porovnaniu poistenia, napríklad www.najlacnejsie-pzp.sk. Motorista má taktiež možnosť navštíviť webovú stránku svojej vlastnej poisťovne, v ktorej je poistený, a osloviť Call Centrum. Poistiť sa dá cez internet, poistiť sa dá už aj dokonca prostredníctvom SMS, takže dostať sa dnes nielen k informáciám, ale aj k uzatvoreniu poistnej zmluvy povinného zmluvného poistenia môže byť naozaj otázkou niekoľkých minút. Ten, kto lipne na tradičnom spôsobe uzatvárania zmlúv a komunikácii, to znamená, že potrebuje nejakého svojho osobného poradcu, určite by mal skôr osloviť nejakého poisťovacieho makléra, nejakú sprostredkovateľskú spoločnosť, ktorá ponúka PZP niekoľkých poisťovní, aby tak mal motorista možnosť výberu. Nie spýtať sa len u svojej poisťovne, alebo u svojho poradcu, pretože takýto výhradný sprostredkovateľ, výhradný poradca môže ponúkať len produkt konkrétnej poisťovne. A nemôže tak relevantným spôsobom pomenovať ponuky iných poisťovní, prípadne porovnať svoj produkt svojej poisťovne s tými ostatnými produktami.