Facebook
LinkedIn

PO-PIA: 08:00-17:00

Groupama poisťovňa, a.s.


Logo - Groupama poisťovňa

O poisťovni Groupama poisťovňa, a.s.

Vznik spoločnosti Groupama siaha až do polovice 19. storočia, kedy sa francúzski poľnohospodári rozhodli zabezpečiť sa proti riziku požiaru. Viaceré poľnohospodárske družstevné poisťovne boli neskôr združené pod názvom Groupama. V súčasnosti patrí spoločnosť Groupama k významným aktérom európskeho poisťovacieho trhu. Vďaka veľkému množstvu zamestnancov poskytuje svojim zákazníkom služby v oblasti neživotného poistenia na špičkovej úrovni. Na základe rebrandingu zmenila poisťovňa k 1.júlu 2015 svoje logo, ako aj doterajší názov Groupama Garancia poisťovňa, a.s. na Groupama poisťovňa, a.s..

V rámci neživotného poistenia poskytuje poisťovňa Groupama viacero produktov. Patria k nim napríklad poistenie domu a domácnosti, poistenie miest a obcí, poistenie podnikateľov, poistenie zodpovednosti, cestovné či úrazové poistenie. Okrem toho poskytuje poisťovňa Groupama aj poistenie motorových vozidiel – a to povinné zmluvné poistenie a havarijné poistenie.

Výpočet ceny PZP Groupama sa robí podľa parametrov automobilu, konkrétne podľa objemu motora. Klienti, ktorí si povinné zmluvné poistenie Groupama uzavrú, majú možnosť získať bonus za bezškodový priebeh a to až do výšky 60 %. Okrem toho môžu klienti získať i ďalšie zľavy ako napríklad zľavu pre dôchodcov a držiteľov preukazu ZŤP či zľavu pre klientov, ktorí si uzavrú v poisťovni ďalšiu zmluvu.


Kontaktné informácie Groupama poisťovňa, a.s.

Úplný názov spoločnosti
Groupama poisťovňa, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
Sídlo spoločnosti
Miletičova 21
821 08 Bratislava
Korešpondenčná adresa
Miletičova 21
P.O. Box 32
820 05 Bratislava 25
IČO
47 236 060
DIČ
4020340236
IČ DPH
SK4020340236
Obchodný register
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Po, Vložka číslo: 2019/B
Infolinka Groupama poisťovňa
0850 211 411
+421 2 208 54 208 (zo zahraničia)
Fax
(+421) 2 208 54 441
Hlásenie škôd
0850 211 411
Asistenčná služba
+421 2 208 54 504 (pre PZP a havarijné)
+420 2 96 33 96 33 (pre cestovné poistenie)
Webová stránka
Banka
OTP Banka Slovensko, a.s.
IBAN
SK8552000000000013349121
Banka
Československá obchodná banka, a.s.
IBAN
SK5575000000000255165413
Banka
OTP Banka Slovensko, a.s.
IBAN
SK8552000000000013349121
Banka
Československá obchodná banka, a.s.
IBAN
SK5575000000000255165413
Banka
OTP Banka Slovensko, a.s.
IBAN
SK8552000000000013349121
Banka
Československá obchodná banka, a.s.
IBAN
SK5575000000000255165413
Banka
OTP Banka Slovensko, a.s.
IBAN
SK8552000000000013349121
Banka
Československá obchodná banka, a.s.
IBAN
SK5575000000000255165413

Aktuality - Groupama poisťovňa, a.s.

Generic placeholder image

Čo s poistením, keď vám končí lízing? Zistite, na čo si dať pozor

13.12.2021 | Autor: Eva Majerská

Po dlhých mesiacoch prišiel ten moment, kedy platíte poslednú splátku lízingovej spoločnosti a auto si konečne môžete prepísať na seba. Je to určite dôvod na radosť, ale čakajú vás aj nevyhnutné povinnosti spojené so zmenou vlastníka vozidla. Okrem prepisu auta na dopravnom inšpektoráte a s tým súvisiacej byrokracie vás čakajú aj úkony týkajúce sa povinného zmluvného poistenia, respektíve havarijného poistenia. V tomto článku vám ponúkame zhrnutie, ako postupovať a čo robiť s poisteniami auta, keď lízing končí.

Generic placeholder image

Je znižovanie náhrady škody o amortizáciu v PZP správne?

26.08.2021 | Autor: Eva Majerská

Prinášame vám aktualizovaný článok o tom, ako v súčasnosti funguje náhrada škody pri poistnej udalosti z pohľadu amortizácie. Pristupujú k nej poisťovne podľa vzorového rozhodnutia súdu alebo sú ešte stále také, ktoré si amortizáciu v PZP uplatňujú?

Generic placeholder image

Ako sa zmenia ceny PZP v roku 2021?

29.12.2020 | Autor: Eva Majerská

Naša online kalkulačka na výpočet poistného PZP obsahuje vždy aktuálne ceny a podmienky poisťovní. Môžete si tak bez obáv porovnať ceny pre rok 2021 a uzatvoriť zmluvu. Budú sa tieto ceny meniť a treba počítať s navyšovaním poistného?