0948 197 625
0918 462 422
0911 696 920
Facebook
LinkedIn

PO-PIA: 08:00-17:00

„Niveau stable„ (pokojná hladina) slovenského poisťovníctva

19.12.2016 | Autor: Vladimír Kožuch

Na jeseň sa médiami prehnala vlna rozhorčenia poisťovní nad novelou zákona o poisťovníctve, ktorá stanovovala povinnosť poisťovní platiť štátu 8 %-ný odvod z poistného z neživotných poistení. Tento poplatok dovtedy odvádzali poisťovne len z povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.

Reálna prax stanovovania poistného v PZP bola však už dovtedy taká, že poisťovne do cien tohto poistenia zakomponovávali aj tento odvod. Snaha štátu získať ďalšie peniaze z poisťovní bude teda s vysokou pravdepodobnosťou aj v tomto prípade prenesená do cien poistenia, a teda na plecia a do peňaženiek občanov. Ale len niektorých! Práve tých, ktorý sa o svoj majetok starajú a poisťujú si ho a nenechávajú na štát, aby sa o nich staral. O to bol návrh zákona absurdnejší. Už sme si však mohli zvyknúť, že zámery a realita bývajú často v hlbokom rozpore. V každom prípade výsledkom pôvodného zámeru ministerstva by bol, predpokladám, celkom zaujímavý príjem do štátneho rozpočtu. Ja sa ale chcem venovať inému fenoménu.

Novela o 8 %-nom odvode bola prijatá v upravenom znení

Na základe už vyššie uvedeného mediálneho tlaku Ministerstvo financií SR (MF SR) svoj zámer neustálo. Poisťovne argumentovali vysokou administratívnou náročnosťou, čo je reálny argument, a právnou retroaktivitou. Nie som právnik, ale to už podľa mňa pravda byť nemusí. Poistná zmluva a Občiansky zákonník umožňujú poisťovni pri výročí zmeniť cenu poistenia, klientovi zas dávajú právo takúto zmenu neprijať a poistenie vypovedať. Nič retroaktívne na tom nie je.

Tak či onak, mediálna kampaň zabrala a parlament prijal novelu zákona v upravenom znení. Odvod z poistného sa má totiž týkať len zmlúv uzatvorených od 1. januára 2017. A to je kameňom úrazu.

Poisťovne sú vynaliezavé

V praxi to totiž bude znamenať, že poisťovne sa sústredia na udržiavanie doterajších klientov, nakoľko u tých nemusia platiť odvod. Nemala by sa teda zvyšovať cena poistenia. To by mohla byť dobrá správa, ale len teoreticky. Náklady poisťovní totiž porastú a budú sa v ďalších rokoch premietať do ceny poistenia, a teda nie je možné zostať na pôvodnom poistnom. Zvyšovanie sa ale bude robiť formou dodatkov k starým zmluvám, a teda aj naďalej nebude treba platiť odvody. Dokonca, ak by aj MF SR rozporovalo, že dodatok k zmluve je zmluva nová (podľa mňa je tu ale len minimálna, ak vôbec nejaká šanca to presadiť ), poisťovňa by zaplatila odvod len z navýšenia, teda zo zlomku celkového poistného. Štát teda s najväčšou pravdepodobnosťou dostane len zanedbateľnú časť plánovaných príjmov z tohto odvodu.

Keďže sa ale stále stavajú nové nehnuteľnosti, vznikajú nové firmy, kupujú sa nové autá, bude tu stále priestor aj na uzatváranie nových zmlúv. Tu, samozrejme, nemôžu poisťovne robiť nič iné, ako (okrem iných faktorov) zvýšené náklady o odvody aspoň sčasti premietnuť do ceny. Očakávajme teda zvýšenie sadzieb poistného prakticky vo všetkých produktoch neživotného poistenia.

Reálny dopad na klientov, poisťovne a konkurenčný boj ukáže až prax...

A čo konkurencia? No, tu dostal trhový princíp našej ekonomiky riadne na frak. Ak bude totiž chcieť nejaká poisťovňa v niektorom neživotnom produkte významnejšie konkurovať „starej zmluve“ cenou, musí ju stanoviť aj so započítaním 8 %-ného odvodu. Keďže poisťovníctvo funguje z hľadiska firemnej ekonomiky na veľkých počtoch klientov a nižších maržách, bude takéto niečo veľmi ťažké. Buď bude nová cena voči starej nekonkurenčná, alebo bude ponúkaný produkt ochudobnený v podmienkach poistného krytia, či ďalších parametroch. Časť klientov sa tak ocitne mimo konkurenčného boja.

Otázne je, ako usilovne budú poisťovne vyvíjať nové výhodnejšie produkty. S najväčšou pravdepodobnosťou by totiž cenovo neuspeli voči svojim vlastným starším produktom. Na druhej strane tu bude stále potreba byť konkurenčný pre potenciálnych nových klientov.

Prijatie tohto ustanovenia zákona v takej podobe, v akej bolo prijaté, teda veští skôr „pokojnú hladinu“ slovenského poisťovníctva. Je otázne, ako sa tento stav prejaví na spokojnosti klientov.

Či som sa vo svojich predpokladoch mýlil, ukáže až čas a ja sa o rok k tejto téme vrátim.