pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Kalkulačka zdravotného poistenia

Chcete si overiť, či zdravotné poistenie platíte v správnej sume? Využite našu kalkulačku zdravotného poistenia, s ktorou si výšku preddavkov môžete rýchlo a jednoducho vypočítať.


Vlastníte preukaz ZŤP?
15 %

Vypočítať »
{"db_container_control":{"vz_odpocet":[2,3],"vz_ztp":[1,2,3,4,7],"szco":[1,7,8],"vz":[2,3,4,5,6,7,8]},"db_showhide_control":{"vz_zaklad_input":[1,2,3,4,5,7],"vz_zaklad_static":[6,8]},"db_text_control":{"1":{"szco_zaklad":"\u010ciastkov\u00fd z\u00e1klad dane","szco_vydavky":"V\u00fddavky na zdravotn\u00e9 poistenie","szco_vydavky2":"V\u00fddavky na soci\u00e1lne poistenie"},"2":{"vz_zaklad":"Vymeriavac\u00ed z\u00e1klad","vz_ztp":"Vlastn\u00edte preukaz Z\u0164P?"},"3":{"vz_zaklad":"Vymeriavac\u00ed z\u00e1klad","vz_ztp":"Je zamestnanec Z\u0164P?"},"4":{"vz_zaklad":"Vymeriavac\u00ed z\u00e1klad","vz_ztp":"Vlastn\u00edte preukaz Z\u0164P?"},"5":{"vz_zaklad":"Vymeriavac\u00ed z\u00e1klad"},"6":{"vz_zaklad":"Vymeriavac\u00ed z\u00e1klad","vz_zaklad_text":1304},"7":{"szco_zaklad":"\u010ciastkov\u00fd z\u00e1klad dane SZ\u010cO","szco_vydavky":"V\u00fddavky SZ\u010cO na zdravotn\u00e9 poistenie","szco_vydavky2":"V\u00fddavky SZ\u010cO na soci\u00e1lne poistenie","vz_zaklad":"Vymeriavac\u00ed z\u00e1klad zamestnanca","vz_ztp":"Vlastn\u00edte preukaz Z\u0164P?"},"8":{"szco_zaklad":"\u010ciastkov\u00fd z\u00e1klad dane SZ\u010cO","szco_vydavky":"V\u00fddavky SZ\u010cO na zdravotn\u00e9 poistenie","szco_vydavky2":"V\u00fddavky SZ\u010cO na soci\u00e1lne poistenie","vz_zaklad":"Vymeriavac\u00ed z\u00e1klad poistenca \u0161t\u00e1tu","vz_zaklad_text":1304}},"db_placeholder_control":{"1":{"form_zp_szco_zaklad":"da\u0148ov\u00e9 priznanie za rok 2022, riadok \u010d. 43","form_zp_szco_vydavky":"s\u00fahrn preddavkov za rozhoduj\u00face obdobie, t.j. rok 2022","form_zp_szco_vydavky2":"s\u00fahrn preddavkov za rozhoduj\u00face obdobie, t.j. rok 2022","form_zp_szco_pocetmesiacov":"re\u00e1lny po\u010det mesiacov za rok 2022","form_zp_vz_zaklad":"va\u0161a hrub\u00e1 mesa\u010dn\u00e1 mzda"},"2":{"form_zp_vz_zaklad":"va\u0161a hrub\u00e1 mesa\u010dn\u00e1 mzda"},"3":{"form_zp_vz_zaklad":"hrub\u00e1 mzda zamestnanca"},"4":{"form_zp_vz_zaklad":"pr\u00edjmy z kapit\u00e1lov\u00e9ho majetku, dividend a ostatn\u00fdch pr\u00edjmov"},"5":{"form_zp_vz_zaklad":"dividendy vyplaten\u00e9 poistencovi za predch.rok"},"6":[],"7":{"form_zp_szco_zaklad":"da\u0148ov\u00e9 priznanie za rok 2022, riadok \u010d. 43","form_zp_szco_vydavky":"s\u00fahrn preddavkov za rozhoduj\u00face obdobie, t.j. rok 2022","form_zp_szco_vydavky2":"s\u00fahrn preddavkov za rozhoduj\u00face obdobie, t.j. rok 2022","form_zp_szco_pocetmesiacov":"re\u00e1lny po\u010det mesiacov za rok 2022","form_zp_vz_zaklad":"va\u0161a hrub\u00e1 mesa\u010dn\u00e1 mzda"},"8":{"form_zp_szco_zaklad":"da\u0148ov\u00e9 priznanie za rok 2022, riadok \u010d. 43","form_zp_szco_vydavky":"s\u00fahrn preddavkov za rozhoduj\u00face obdobie, t.j. rok 2022","form_zp_szco_vydavky2":"s\u00fahrn preddavkov za rozhoduj\u00face obdobie, t.j. rok 2022","form_zp_szco_pocetmesiacov":"re\u00e1lny po\u010det mesiacov za rok 2022","form_zp_vz_zaklad":"va\u0161a hrub\u00e1 mesa\u010dn\u00e1 mzda"}},"db_sadzby":{"1":{"szco_sadzba":"15|7.5"},"2":{"vz_sadzba":"4|2"},"3":{"vz_sadzba":"11|5.5"},"4":{"vz_sadzba":"15|7.5"},"5":{"vz_sadzba":"14|7"},"6":{"vz_sadzba":"4|2"},"7":{"szco_sadzba":"15|7.5","vz_sadzba":"4|2"},"8":{"szco_sadzba":"15|7.5","vz_sadzba":"4.30|2"}}}

Upozorňujeme, že výpočet v kalkulačke zdravotného poistenia má informatívny charakter. 

Zistite, koľko platíte za zdravotné poistenie

Bez ohľadu na to, či si preddavky na zdravotné poistenie musíte vypočítať a následne odvádzať sami, alebo ich za vás platí váš zamestnávateľ či iná inštitúcia, vždy by ste mali vedieť, koľko ste povinný platiť. Preto využite našu kalkulačku zdravotného poistenia, vďaka ktorej si výšku odvodov ľahko vypočítate. Stačí zvoliť druh zamestnania a vyplniť niekoľko požadovaných údajov.

Na čo si pri platení zdravotného poistenia treba dať pozor?

  • Ak ste v zamestnaneckom pomere, vždy si overte, či váš zamestnávateľ za vás riadne platí odvody na zdravotné aj sociálne poistenie.
  • V prípade, že ste SZČO alebo dobrovoľne nezamestnaná osoba, nezabudnite, že preddavky na zdravotné poistenie musíte zaplatiť vždy do 8. dňa toho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, za ktorý odvody platíte. Pri odosielaní platby si vždy skontrolujte správnosť všetkých údajov, ktoré musíte uviesť.
  • O výsledku ročného zúčtovania vás bude zdravotná poisťovňa informovať prostredníctvom listovej zásielky po spracovaní daňového priznania SZČO, teda v druhej polovici roka. Ak ste takúto zásielku neobdržali, kontaktujte vašu poisťovňu.
  • Vždy si plňte oznamovacie povinnosti voči poisťovni. Tá musí byť bezodkladne upovedomená o akýchkoľvek skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na zmenu sadzby poistného, vznik alebo zánik platiteľa a pod..
  • Nevyhýbajte sa povinnosti platiť zdravotné poistenie. Neplatiči sú evidovaní v databáze dlžníkov príslušnej zdravotnej poisťovne a môžu mať sťažený prístup k úverom, dotáciám a pod.. Tiež berte na vedomie, že dlžníkom môže byť poskytnutá iba neodkladná zdravotná starostlivosť.
  • Ak sa ocitnete v situácii, keď nebudete schopný uhrádzať preddavky na zdravotné poistenie, bezodkladne kontaktujte vašu zdravotnú poisťovňu a dohodnite sa s ňou na ďalšom postupe.
  • V prípade akýkoľvek otázok, nejasností či problémov komunikujte so svojou zdravotnou poisťovňou.