Facebook
LinkedIn

PO-PIA: 08:00-17:00

Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, a.s.


Logo - Poisťovňa Slovenskej sporiteľne

O poisťovni Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, a.s.

Poisťovňa Slovenskej sporiteľne je životnou poisťovňou, pôsobiacou na slovenskom poistnom trhu od roku 2003, kedy bola členom medzinárodnej bankovej skupiny Erste Group. Neskôr v roku 2008 sa jej poisťovacia časť s-Versicherung predala, čím Poisťovňa SLSP prešla k poisťovacej skupine Vienna Insurance Group

Poisťovňa Slovenskej sporiteľne sa špecializuje na tzv. bankopoistenie, ktoré predstavuje poistné produkty určené pre bankových klientov Slovenskej sporiteľne. Jej hlavným distribučným kanálom je pobočková sieť Slovenskej sporiteľne, pričom predaj poistných produktov sa realizuje prostredníctvom bankových poradcov.

V rámci životného poistenia ponúka Poisťovňa Slovenskej sporiteľne produkty kapitálovo-investičného poistenia, kapitálového životného poistenia, manažovaného investičného životného poistenia, indexovo-viazaného životného poistenia, rizikového poistenia k úveru a rizikového poistenia úrazovo orientovaného.


Kontaktné informácie Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, a.s.

Úplný názov spoločnosti
Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, a.s.
Sídlo spoločnosti
Tomášikova 48
832 68 Bratislava 3
IČO
35 851 023
Obchodný register
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka číslo: 3085/B
Infolinka Poisťovňa Slovenskej sporiteľne
(+421) 2 48 629 300
Fax
(+421) 2 48 627 040
Web stránky

Aktuality - Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, a.s.

Generic placeholder image

Kooperativa poisťovňa bude od 1. apríla o niečo silnejšia

19.03.2018 | Autor: Netfinancie.sk

Od tohto dátumu sa totiž jej súčasťou stane Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, a.s., ktorá rovnako patrí do poisťovacej skupiny Vienna Insurance Group.