pon-pia: 08:00-17:00

Poisťovňa Slovenskej sporiteľne


Logo - Poisťovňa Slovenskej sporiteľne

O poisťovni Poisťovňa Slovenskej sporiteľne

Poisťovňa Slovenskej sporiteľne bola životnou poisťovňou, pôsobiacou na slovenskom poistnom trhu od roku 2003, kedy bola členom medzinárodnej bankovej skupiny Erste Group. Neskôr v roku 2008 sa jej poisťovacia časť s-Versicherung predala, čím Poisťovňa SLSP prešla k poisťovacej skupine Vienna Insurance Group.

Poisťovňa Slovenskej sporiteľne sa špecializovala na tzv. bankopoistenie, ktoré predstavuje poistné produkty určené pre bankových klientov Slovenskej sporiteľne. Jej hlavným distribučným kanálom bola pobočková sieť Slovenskej sporiteľne, pričom predaj poistných produktov sa realizoval prostredníctvom bankových poradcov.

V rámci životného poistenia ponúkala Poisťovňa Slovenskej sporiteľne produkty kapitálovo-investičného poistenia, kapitálového životného poistenia, manažovaného investičného životného poistenia, indexovo-viazaného životného poistenia, rizikového poistenia k úveru a rizikového poistenia úrazovo orientovaného.

V prípade potreby sa obráťte na Kooperativa poisťovňa, a.s.


Aktuality - Poisťovňa Slovenskej sporiteľne

Logo Netfinancie - aktuality

Kooperativa poisťovňa bude od 1. apríla o niečo silnejšia

19.03.2018 | Autor: Netfinancie.sk

Od tohto dátumu sa totiž jej súčasťou stane Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, a.s., ktorá rovnako patrí do poisťovacej skupiny Vienna Insurance Group.