pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Kooperativa poisťovňa bude od 1. apríla o niečo silnejšia

19.03.2018 | Autor: Netfinancie.sk

Od tohto dátumu sa totiž jej súčasťou stane Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, a.s., ktorá rovnako patrí do poisťovacej skupiny Vienna Insurance Group.

Poisťovňa Slovenskej sporiteľne pôsobí na slovenskom trhu od roku 2003 v oblasti životného poistenia, najprv v rámci bankovej skupiny Erste Group, neskôr už v rámci Vienna Insurance Group. Jej hlavným zameraním je bankopoistenie, t.j. poistné produkty určené bankovým klientom.

Cieľom Vienna Insurance Group je rozvoj práve tejto oblasti, z dôvodu čoho prichádza k 1.4.2018 aj k spojeniu uvedených poisťovní. Už od roku 2007 sa zodpovední zaoberajú optimalizáciou existujúcich produktov, predajom a výnosovými položkami. Snahou je posilnenie neživotného a zdravotného poistenia na slovenskom trhu, na ktorom je aktuálne Vienna Insurance Group spolu s Koooperativou, Komunálnou poisťovňou a Poisťovňou Slovenskej sporiteľne lídrom s trhovým podielom viac ako 33 %.

Zlúčenie prospeje klientom, banke aj poisťovni

Kooperativa je držiteľom licencie kompozitnej poisťovne. Jej hlavnou snahou je vytvoriť silnú a stabilnú spoločnosť s vedúcim postavením na trhu so širokým portfóliom produktov a služieb. Využívať k tomu bude svoje kamenné pobočky alebo vytvorené online riešenia a systémy, čím pokryje potreby čo najväčšieho množstva občanov. Klienti budú mať k dispozícii širšiu ponuku produktov, ku ktorej patria aj nové druhy poistenia pre motorové vozidlá, aj širšiu ponuku služieb. Hoci príde k spojeniu a prebratiu klientov pod poisťovňu Kooperativa, klientom Slovenskej sporiteľne budú aj naďalej v oblasti bankopoistenia k dispozícii špeciálne produkty na mieru.