0948 197 625
0918 462 422
0911 696 920
Facebook
LinkedIn

PO-PIA: 08:00-17:00

Našli sme dovolenkových hrdinov a odovzdali sme im 3 iPady mini!

Výhercovia súťaže

Výber poroty: Ivana K., Nováky
Vyžrebovaná fotografia: Erzsébet C., Čiližská Radvaň
Vyžrebovaný hlasujúci: Jozef Ž., Chlmec

Výhercom srdečne blahoželáme.

Ak chceš vedieť o našej súťaži ešte viac, prečítaj si podrobné informácie o súťaži alebo informácie uvedené v súťažných podmienkach!