pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Našli sme dovolenkových hrdinov a odovzdali sme im 3 iPady mini!

Za tri letné mesiace, počas ktorých bežala naša dovolenková súťaž, sa do nej zapojilo nemalé množstvo súťažiacich. Zozbierali sa tak naozaj zaujímavé fotografie z vašich dovoleniek. Na základe hodnotenia poroty a žrebovania sme napokon odovzdali výhry trom šťastným výhercom.

Výhercovia súťaže

Výber poroty: Ivana K., Nováky
Vyžrebovaná fotografia: Erzsébet C., Čiližská Radvaň
Vyžrebovaný hlasujúci: Jozef Ž., Chlmec

Uvedeným výhercom srdečne blahoželáme a ostatným ďakujeme za zapojenie sa do súťaže.

Ak chceš vedieť o našej súťaži ešte viac, prečítaj si podrobné informácie o súťaži alebo informácie uvedené v súťažných podmienkach!


Ak chceš získať aj ďalšie výhody, porovnaj si ceny PZP, havarijného poistenia, cestovného poistenia a ďalších poistení pomocou našej online kalkulačky. Ušetríš dvakrát, a to svoje peniaze, pretože ti ponúkneme tie najvýhodnejšie ponuky, a svoj čas, pretože uzatvorenie zmluvy prebieha kompletne online.