0948 197 625
0918 462 422
0911 696 920
Facebook
LinkedIn

PO-PIA: 08:00-17:00

PZP by malo kryť aj poškodenie čelného skla odrazeným kameňom!

26.07.2013 | Autor: Vladimír Cvik

Počuli ste niekedy o rôznych riešeniach poistných udalostí v rámci poškodenia čelného skla odrazeným kameňom? Alebo ste sami zažili rôzne prípady? Niekomu škodu na čelnom skle vymršteným kameňom z PZP nahradili a mnohým iným nie?

Ak ste nemali havarijné poistenie alebo poistenie skiel, všetky náklady na opravu alebo výmenu skla ste si znášali sami – napriek tomu, že ste za to nemohli! Odteraz snáď môžeme byť spokojnejší. Národná banka Slovenska uverejnila stanovisko k likvidácii škodových udalostí v PZP v prípadoch škôd na čelnom skle spôsobených kameňom vymršteným spod kolies iného motorového vozidla. Veríme, že toto stanovisko Útvaru dohľadu nad finančným trhom NBS dostatočne jasne vysvetľuje ustanovenia Občianskeho zákonníka a zákona o povinnom zmluvnom poistení, a že poisťovne zjednotia podľa neho svoj prístup k riešeniu takýchto škodových udalostí.

Aká bola situácia doteraz?

Ak sa vám počas prevádzky motorového vozidla stalo, že vám z vozidla idúceho pred vami alebo vás obiehajúceho odletel kameň a poškodil čelné sklo, náhrady škody z poisťovne ste sa mnohokrát nedočkali. Ani v prípade, že dotyčný motorista danú situáciu v prevádzke videl, bol ochotný ju korektne riešiť, súhlasil a bol ochotný uplatniť náhradu škody zo svojho povinného zmluvného poistenia.

Poisťovňa však mohla byť tá, ktorá tento proces stopla z dôvodu, že nebolo možné preukázať príčinnú súvislosť medzi prevádzkou motorového vozidla a poškodením čelného skla. Hoci tak boli účastníci dohodnutí, poisťovňa to nebrala do úvahy a takéto prípady poistných udalostí zamietala. Tí, ktorí mali uzatvorené havarijné poistenie či samostatné poistenie čelného skla boli potom nútení žiadať náhradu škodu z týchto poistení. Tí, ktorí takéto poistenie nemali, museli siahnuť do vlastného vrecka.

Prichádza však, dúfajme, zmena!

Prijatím Stanoviska NBS sa situácia mení a poisťovne majú jasný výklad o tom, či sú povinné riešiť poškodenie čelného skla ako poistnú udalosť a nahradiť škodu tretej osobe. Samozrejme, že je niekoľko podmienok, ktoré musia byť splnené:

  • Vodič poškodeného vozidla musí bezpečným spôsobom upozorniť a zastaviť vozidlo, spod kolies ktorého sa vymrštil kameň, ktorý mu čelné sklo poškodil
  • Vodič vozidla, z ktorého bol kameň vymrštený, musí súhlasiť so svojím zavinením škody a s tým, že poškodenému bude náhrada škody vyplatená z jeho PZP
  • Obaja účastníci musia spísať Záznam o nehode (Správu o nehode), kde zaznamenajú všetky potrebné náležitosti a priebeh udalostí v prevádzke vozidiel

Na základe uvedených skutočností je potom poisťovňa po nahlásení poistnej udalosti povinná nahradiť poškodenému škodu.

Nechajme sa však prekvapiť, ako na toto stanovisko NBS a jasný výklad o zodpovednosti z prevádzky motorového vozidla zareagujú poisťovne, ktoré poistné plnenie za svojho motoristu v takýchto prípadoch odmietali.

Čo ak k dohode vodičov nepríde?

V prípade, že sa vodiči nedohodnú a protokol nespíšu, neexistuje tu žiadna právna povinnosť ani možnosť, ako túto situáciu vyriešiť. Ide tak výlučne o svedomie a čestnosť vodičov. Povinné zmluvné poistenie slúži práve na to, aby boli za vodiča – vinníka - nahradené škody tretím osobám, a tak by všetci mohli myslieť na to, že aj im sa môže stať niečo podobné a budú potrebovať pomoc a spoluprácu iných vodičov.