pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Chcem si poistiť garáž, ako na to? Poistiť si môžete každý typ garáže

15.06.2022 | Autor: Katarína Zelinková

Garáž býva zanedbávaným majetkom. Kým na poistení auta alebo domu si väčšinou Slováci dávajú záležať, pri garáži na to často zabúdajú. Pritom aj tá sa môže stať terčom vandalizmu, zlodejov, prípadne byť vystavená živlu.

dve autá v garáži

Bežné sú povodne, nezavinené požiare, snehové kalamity, zosuvy pôdy, ale aj lúpež. Pozrite sa na to, čo všetko máte odložené v garáži a akú to má hodnotu. Zrátajte si, koľko peňazí ste už do svojej garáže investovali – múry, strecha, obloženie, omietky... Ešte stále si myslíte, že garáž nepotrebuje poistiť?

Povinné zmluvné poistenie má každé vozidlo, havarijné poistenie je tiež pomerne časté. Poistenie nehnuteľnosti, ako je dom či byt, a tiež poistenie domácnosti si väčšinou uzavrieme spoločne. Čo v prípade garáže? Ako si vybrať a aké pravidlá sa na ňu vzťahujú?

V prvom rade sa rozlišuje poistenie garáže podľa toho, kde sa nachádza, a či ide o samostatnú budovu, alebo súčasť väčšieho celku. Dôležitým faktom v tejto téme je aj to, že podobne ako pri iných budovách aj tu je možné poistiť samotnú stavbu a taktiež to, čo sa v garáži nachádza.

Samostatne stojaca garáž na pozemku pri dome

Garáž, ktorú máte na pozemku rodinného domu a je stavebne oddelená od samotného domu, posudzujú poisťovne ako vedľajšiu stavbu na pozemku a je tak poisťovaná v rámci poistenia nehnuteľnosti. Platí to aj pre garáže nachádzajúce sa na pozemkoch pri rekreačných stavbách (chatách). Nie je potrebné teda riešiť separátne poistenie garáže, pretože takáto stavba je spolupoistená už v zmluve o poistení nehnuteľnosti, a to do poisťovňou definovanej percentuálnej výšky z poistnej sumy pre nehnuteľnosť. Ak však poisťovňa takúto možnosť neponúka, garáž bude treba poistiť zvlášť. Skontrolujte si preto znenie vašej poistnej zmluvy a čo všetko do nej spadá.

Samostatne stojaca garáž na inej adrese

V prípade, že máte garáž inde (má inú adresu miesta poistenia) než byt či dom, je potrebné ju poistiť ďalšou zmluvou ako samostatnú stavbu. Sú však aj poisťovne, ktoré majú možnosť ju zaradiť do zmluvy uzatvorenej na samotný byt či dom. V oboch prípadoch bude nutné presne špecifikovať, na akej adrese sa nachádza a poznať aj ďalšie parametre samotnej stavby (rozmery, materiál stavby a podobne).

Garážové státie

Ak bývate v bytovom dome, ktorý má v spodných podlažiach parkovacie miesta, s poistením garážového státia počíta poistenie bytu. Náš odborník na poistenie upresňuje, čo v praxi kryje takéto poistenie: „Garážové státie je zväčša vymedzený priestor pre parkovanie vozidla a nebýva často ani nijak zvlášť  stavebne oddelený od ostatných parkovacích stojísk. Poisťovne berú preto takéto garážové státie automaticky ako súčasť bytu, a teda je poistené na rovnaké riziká ako byt. Klient preto nemusí mať obavu, že v prípade, ak dôjde napríklad k poškodeniu takéhoto stojiska vodou unikajúcou z vodovodného potrubia, a toto riziko má kryté v poistení bytu, tak by nedostal náhradu škody.“

Garáž ako súčasť domu

Ak máte dom, v ktorom je vstavaná garáž, je princíp jednoduchý. Podobne ako pri garážovom státí, aj na garáž zakomponovanú do pôdorysu rodinného domu sa vzťahuje rozsah krytia, ako je poistenie samotnej nehnuteľnosti.

Pozor treba dávať, ak si odkladáte v garáži rôzne veci, nábytok, náradie či malé záhradné stroje (kosačka, kultivátor a podobne). Tento hnuteľný majetok poisťovne posudzujú ako súčasť domácnosti, takže odporúčame zaradiť do zmluvy aj poistenie vybavenia bytu či domu. Rozsah rizík je potom totožný, ako si uzavriete v danej zmluve. Treba len overiť a porovnať, do akých limitov sú dané predmety kryté z celkovej poistnej sumy.

A na záver: samotné motorové vozidlo alebo motorka do poistenia garáže nespadajú. Rovnako vám poisťovňa neuzná, ak vám napríklad spolu s vozidlom ukradnú náhradné zimné alebo letné pneumatiky. Ak ste teda síce mali garáž poistenú, ale vozidlo nemalo havarijné poistenie, nemáte nárok na krytie škôd, napríklad po krádeži náhradných pneumatík.


Poistenie domu alebo bytu za najlepšiu cenu môžete mať už dnes! Porovnajte si ceny v našej kalkulačke a zaručene ušetríte.