0948 197 625
0918 462 422
0911 696 920
Facebook
LinkedIn

PO-PIA: 08:00-17:00

Pneumatiky vás už nezradia! Vďaka poisteniu.

28.11.2012 | Autor: Netfinancie.sk

Na cestách hrozia vodičom viaceré riziká, od nástrah počasia, nezodpovedných vodičov až po rôzne prekážky na ceste. Práve preto je poistenie vozidla nielen povinné, ale aj výhodné a užitočné pre vodiča. Na slovenskom trhu je však možné už aj poistenie pneumatík.

Ponúka ho poisťovňa AXA Assistance a viacerí predajcovia pneumatík či servisy ho rovnako zaradili do svojej ponuky a sprostredkovávajú ho svojim zákazníkom. Vodiči tak získajú pomoc asistenčnej služby aj v prípade poškodenia pneumatiky.

Na čo sa poistenie pneumatík od AXA ASSISTANCE vzťahuje?

Samotným predmetom poistenia je poistenie asistencie vozidla a poistenie asistencie pneumatík. V prípade poistnej udalosti je tak oprávnenej osobe poskytnuté poistné plnenie formou asistenčných služieb. Tie zahŕňajú organizáciu a úhradu za služby spojené

  • s opravou poškodenej poistenej pneumatiky na mieste poistnej udalosti (ak to dovoľujú technologické možnosti)
  • s nasadením rezervnej pneumatiky namiesto poškodenej
  • s odťahom poisteného vozidla do najbližšieho servisu od miesta poistnej udalosti (napr. ak vozidlo nemá rezervnú pneumatiku a nie je možná oprava na mieste)

Limit poistného plnenia pre poistenie pneumatík na území Slovenskej republiky je stanovený na 80 € pre každú poskytnutú službu, ale bližšie tento limit určujú Všeobecné poistné podmienky poisťovne.

Poškodená pneumatika neskoro v noci? Žiadny problém...

Nemusíte sa riadiť žiadnymi otváracími či prevádzkovými hodinami. Asistenčné služby pre poistenie pneumatík sú tu pre vás 24 hodín 365 dní v roku. Stačí zavolať a na linke asistenčnej služby oznámiť údaje o sebe, svojej poistke, určiť miesto poistnej udalosti a stručne priblížiť situáciu... a pomoc je na ceste.

Ako každé poistenie, aj tu platia isté výluky

Poistné plnenie poistenia pneumatík sa riadia platnými Všeobecnými poistnými podmienkami. Sú však zadefinované aj dva prípady výluk z poistného plnenia, kedy poškodenie či zničenie pneumatiky je následkom chyby zo strany vodiča. Ide o:

  • prípad vedenia motorového vozidla bez platného vodičského oprávnenia
  • prípad vedenia vozidla s prekročeným počtom osôb alebo prekročením celkovej povolenej hmotnosti, ktorú udáva technický preukaz.

Prečo teda váhať? Zabezpečte si plynulú jazdu až do cieľa! Pomôže vám k tomu aj výhodné POISTENIE ASISTENCIE PNEUMATÍK od AXA ASSISTANCE!