pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Roamingové služby ostávajú aj naďalej bez poplatkov navyše

01.04.2022 | Autor: Eva Majerská

Už niekoľko rokov neplatíme za využívanie roamingových služieb v zahraničí a teda máme rovnaké ceny týchto služieb ako doma. Na čom sa dohodli európske inštitúcie a čo sa na základe toho zmení po 30. júni tohto roku?

žena v sieti na pláži s mobilom

V decembri 2015 sa po dlhoročných snahách o znižovanie poplatkov za roamingové hovory podarilo schváliť Nariadenie o roamingu, ktoré vstúpilo do platnosti o dva roky neskôr. Zodpovední po piatich rokoch preverovali a hodnotili situáciu a dopady uvedenej zmeny.

Nariadenie o roamingu sa predlžuje

Zrušenie roamingových poplatkov v krajinách EÚ (už okrem Veľkej Británie), na Islande, v Lichtenštajnsku a v Nórsku malo určite prínos pre spotrebiteľov, čo sa premietlo aj do vyššieho využívania hlasových služieb, SMS a dátových roamingových služieb v zahraničí. Aj z tohto dôvodu Rada EÚ, Európsky parlament a Európska komisia pristúpila k predĺženiu tohto nariadenia na ďalších 10 rokov, a to až do roku 2032.

Aktuálnym cieľom je dosiahnuť rovnakú cenu, kvalitu aj rýchlosť mobilného pripojenia všade v rámci EÚ. V žiadnej krajine by ste preto už nemali byť v rámci týchto kritérií diskriminovaní. S tým súvisia aj ustanovenia v rámci nového Nariadenia o roamingu, a to zákaz praktík vedúcich k znižovaniu kvality roamingových služieb, napríklad prechod z 4G siete na 3G.

Zodpovední sa zamerali na hlavné oblasti, a to:

 • Úprava cien a strop pre veľkoobchodné ceny
 • Transparentnosť služieb a služby s pridanou hodnotou
 • Používanie satelitnej siete

Úprava maximálnych veľkoobchodných cien za roamingové služby a ďalšie novinky

Určenie maximálnych veľkoobchodných cien by malo zaručiť, že operátori nebudú účtovať pri využívaní služieb iného operátora v zahraničí vyššie ceny ako tie maximálne. Pre rok 2022 sa stanovila maximálna cena na 2 € za 1 GB (bez DPH), pričom táto hranica by sa mala postupne znižovať, až na úroveň 1 € za 1 GB (bez DPH) v roku 2027. Aj v prípade, že spotrebiteľ vyčerpá služby v rámci svojho paušálu, nemôže mu byť účtovaná vyššia suma. Stanovené ceny sa budú opätovne sledovať a vyhodnocovať a na základe toho môže prísť k úprave.

Uvedené veľkoobchodné ceny musia zároveň zabezpečiť aj udržateľnosť maloobchodných roamingových služieb. Samozrejme, nemôžeme očakávať, že by operátori zrazu začali paušály zlacňovať.

banner cestovného poistenia s maskotom

Ďalej by sa mal zlepšiť prístup k tiesňovým linkám bez poplatku, čo bude zahŕňať tiesňové volania, SMS, ale aj prenos dát súvisiacich s určením polohy. Očakáva sa zabezpečenie informovania o jednotnom čísle tiesňovej linky 112.

Kde môžu zákazníci využívať nulové roamingové poplatky?

Aktuálny zoznam krajín, do ktorých môžeme cestovať a zároveň telefonovať, posielať SMS alebo využívať dáta za rovnakých podmienok ako doma, zahŕňa Belgicko, Bulharsko, Cyprus (južnú časť), Česko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Island, Lichtenštajnsko, Litvu, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Maltu, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko a Taliansko.

Výsledky prieskumov ukazujú situáciu v Európe aj u nás

Po zavedení zmien v roku 2017 sa Komisia EÚ, Európsky parlament a vnútroštátni partneri zamerali na informovanosť občanov. Na základe prieskumu Eurobarometra, ktorý bol realizovaný rok po tom, v máji 2018, vyplýva:

 • 62 % Európanov vedelo, že sa zrušili poplatky za roaming;
 • 69 % si myslelo alebo vedelo, že na základe tejto zmeny z toho majú alebo budú mať výhody;
 • Až 81 % z tých, ktorí v predchádzajúcom roku vycestovali do zahraničia, vedeli o zmene;
 • 53 % ľudí malo sklon obmedzovať používanie mobilných služieb v zahraničí (pred zavedenou zmenou to bolo 66 %);
 • 34 % využívalo roamingové služby rovnako ako služby v domácej krajine (predtým len 15 %);
 • Len 19 % nikdy nepoužilo mobilné dáta v zahraničí (predtým až 42 %) a
 • 26 % využívalo hovory v zahraničí rovnako ako doma (predtým len 11 %).

Zdroj: Správa komisie Európskemu parlamentu a Rade z 12.12.2018

Na Slovensku realizovala prieskum agentúra Focus na vzorke 1000 respondentov, ktorý ukázal, ako sú naši spotrebitelia na tom v rámci informovanosti a využívania roamingových služieb:

 • 73 % opýtaných uviedlo, že o roamingových službách za domáce ceny vie, ale zároveň
 • 58 % roaming nevyužíva vôbec;
 • 52 % Slovákov v zahraničí používa mobilné služby rovnako ako na Slovensku;
 • 26 % z nich sa stále obáva, že im budú účtované nejaké poplatky a teda im prídu vyššie faktúry, preto využíva roaming menej.

Čo sa týka informovanosti, tak:

 • 44 % Slovákov nevie, čo znamená roaming v rámci EÚ.
 • 30 % z opýtaných si myslí, že ceny sú všade rovnaké, v rámci aj mimo EÚ.
 • 14 % Slovákov nevie, ako to v skutočnosti je.

Zdroj: euroactiv.sk

Z uvedeného teda vyplýva, že sa v rámci možností zvyšuje informovať a postupne aj využívanie mobilných služieb s roamingom aj v zahraničí. Od konca roka 2019 tento rozvoj určite narušila pandémia koronavírusu, takže prieskumy po tomto období by pravdepodobne reflektovali aj situáciu, že ľudia sa cestovaniu do zahraničia vyhýbali. Pre nadchádzajúce obdobie však môžeme predpokladať postupný nárast a obnovu záujmu o turizmus a celkovo cestovanie. Okrem roamingu však nezabudnite ani na spoľahlivé cestovné poistenie.


Nájdite si najvýhodnejšie cestovné poistenie pre seba a svoju rodinu a uzatvorte kompletne online.