0948 197 625
0918 462 422
0911 696 920
Facebook
LinkedIn

PO-PIA: 08:00-17:00

Cestovanie v tehotenstve: čo zvážiť a na čo sa pripraviť?

22.06.2017 | Autor: Netfinancie.sk

Uvažujete nad dovolenkou pred pôrodom, no nie ste si istá, či to bude pre vaše nenarodené dieťa bezpečné? Väčšina odborníkov sa zhoduje v tom, že cestovanie počas druhého trimestra predstavuje minimálne nebezpečenstvo. Ani tu však netreba situáciu podceňovať. 

Najvhodnejší čas na vycestovanie

Ak má vaše tehotenstvo normálny priebeh, potom cesta na kratšie vzdialenosti pre vás nepredstavuje žiadne riziko. Ideálne obdobie na vycestovanie je medzi 4. a 7. mesiacom tehotenstva, kedy je vo všeobecnosti fyzický a psychický stav žien najstabilnejší. Bez ohľadu na stav vášho tehotenstva sa však odporúča vždy skonzultovať cestu s gynekológom.

Pred cestou do zahraničia by ste si mala zodpovedať viaceré otázky:

 • Aký je váš aktuálny zdravotný stav a pokročilosť tehotenstva?
 • Hrozia vám pri každodenných činnostiach nejaké riziká (pád, havária, otrasy)?
 • Aká je vzdialenosť a nadmorská výška cieľa cesty, aká je tam klíma a časový posun?
 • Ktorými dopravnými prostriedkami budete cestovať?
 • Aké hygienické podmienky budete mať v mieste pobytu?
 • Existuje v krajine, kam smerujete, riziko infekčných chorôb?
 • Idete do oblasti s výskytom malárie, príp. iných chorôb, ktoré vyžadujú očkovanie?
 • Aká je v destinácii dostupnosť a úroveň poskytovanej zdravotnej starostlivosti?

Rizikové tehotenstvo? Zostaňte radšej doma  

Prvý trimester tehotenstva je z pohľadu lekárov najrizikovejší, preto sa počas neho ženám odporúča najmä pokoj, pohodlie a minimum presunov na väčšie vzdialenosti. Rovnako sa neodporúča cestovať, v prípade rizikového tehotenstva so sklonom ku krvácaniu a potratu. Pri rizikovom tehotenstve môžu aj kratšie cesty predstavovať značné riziko.

Cestovanie na väčšiu vzdialenosť nie je vhodné pre tehotné ženy, ktoré:  

 • sú vystavené hrozbe predčasného pôrodu
 • krvácajú alebo špinia
 • majú viacpočetné tehotenstvo
 • majú pod 20 alebo nad 35 rokov a je to ich prvé tehotenstvo
 • trpia na tehotenskú cukrovku, vysoký tlak či preeklampsiu
 • majú nezvyčajné uloženie placenty alebo jej zhoršenú funkciu
 • v minulosti potratili, predčasne porodili alebo mali mimomaternicové tehotenstvo
 • trpia vážnejším ochorením srdca alebo žíl, či inou vážnejšou chorobou
 • sú výrazne anemické
 • prekonali trombo-embolickú príhodu

Keď už na dovolenku, tak jedine s poistením!

Ak vám lekár cestu odsúhlasil, určite si nezabudnite uzatvoriť komplexné cestovné poistenie. Väčšina poisťovní štandardne kryje liečebné náklady súvisiace s tehotenstvom (ambulantné ošetrenie, prevoz do nemocnice, hospitalizáciu v nemocnici) mamičkám do 26. týždňa tehotenstva. Ženy v neskoršom termíne tehotenstva si už musia hradiť akékoľvek ošetrenia s ním súvisiace samy. To sa samozrejme netýka ošetrení bežného úrazu, choroby či hospitalizácie, ktoré nie sú nijak spojené s graviditou. Tieto náklady sú v plnej výške kryté cestovným poistením.  

POZOR! Niektoré poisťovne majú hraničný termín určený len do 24. týždňa tehotenstva. Preto si pred uzatvorením poistenia poriadne prečítajte poistné podmienky a výluky, príp. sa informujte priamo v poisťovni.

V rámci cestovného poistenia určite nezabudnite na pripoistenie storna zájazdu – môže sa vám zísť v prípade náhlych zdravotných komplikácií. Aj tu si však dávajte pozor na osobitné podmienky poisťovní. Tie totiž storno zájazdu preplatia len v prípade, že v čase kupovania zájazdu nebolo tehotenstvo známe. Výnimku tvoria len zdravotné komplikácie potvrdené lekárom. Ak teda máte dojednaný zájazd, no lekár vám neodporúča vycestovať kvôli zhoršenému stavu a možným komplikáciám, žiadajte od neho písomné potvrdenie. Iba na základe neho vám poisťovňa vyplatí náklady za zrušenú dovolenku.

Porovnajte si ceny online a uzatvorte si najvýhodnejšie cestovné poistenie na dovolenku!

Skontrolujte si výluky z cestovného poistenia

V prípade, že chcete alebo potrebujete vycestovať aj po odporúčanom 26. týždni, je možné uzatvoriť si cestovné poistenie aj na celú dobu tehotenstva. Takýto poistný balík ponúka poisťovňa UNIQA, avšak aj v rámci neho platia isté výluky. Poistenie vám napríklad nepreplatí náklady, ktoré vznikli v súvislosti so:  

 • zistením tehotenstva
 • zámerným ukončením tehotenstva
 • preventívnymi prehliadkami a pravidelnými kontrolnými vyšetreniami počas trvania tehotenstva.

Väčšina poisťovní má v rámci výluk okrem vyššie uvedených aj napríklad:

 • ošetrenia, ktoré súvisia s rizikovým tehotenstvom (ak ste vycestovali bez súhlasu lekára),
 • vyšetrenie a liečbu neplodnosti a umelého oplodnenia,
 • pôrod.

Ak vaše cestovné poistenie nekryje aj pôrod a starostlivosť o novorodencov, stačí vám v prípade predčasného pôrodu aj Európsky preukaz zdravotného poistenia. Ten vám garantuje zdravotnú starostlivosť v rovnakom rozsahu, ako má v krajine domáci občan. Náklady na pôrod vám vaša slovenská zdravotná poisťovňa však preplatí len do výšky ceny pôrodu na Slovensku.

Na dovolenku sa riadne pripravte

Aby ste si dovolenku naplno užili, cestu si riadne naplánujte. Skúste sa vopred pripraviť na všetky možné situácie, ako napríklad zhoršenie stavu, akútne ochorenie, nehoda, meškania na cestách atď.

Nechávajte si na všetky aktivity a presuny vždy dostatočnú časovú rezervu – znížite tak nielen hladinu stresu, ale aj riziko úrazu či nehody.

Ak cestujete letecky, nechajte si od lekára potvrdiť, že môžete let bez problémov absolvovať. Potvrdenie musí byť na špeciálnom formulári a nesmie byť staršie ako 6 dní pred začatím cesty. Rovnaké pravidlá platia aj pre trajekty a lode. O prepravných podmienkach sa je najlepšie informovať aj priamo u leteckej či prepravnej spoločnosti.  

V prípade, že plánujete cestovať autobusom alebo vlakom, vždy preferujte vlak. Je to oveľa pohodlnejšia a bezpečnejšia forma prepravy. Ak musíte ísť autobusom, nezabudnite mať vždy zapnutý bezpečnostný pás. Bedrovú časť pásu majte umiestnenú pod bruchom cez panvu, hrudnú časť zasa nad bruchom medzi prsiami.

Cestujte vždy v pohodlnom oblečení a obuvi. Nezabudnite si so sebou vziať všetky potrebné lieky, doklady, mobilný telefón a tiež jedlo a vodu – to sa týka nielen presunov na väčšie vzdialenosti, ale aj menších prechádzok či výletov v rezorte.

Nikdy necestujte ani nechoďte nikam sama a o svojom zdravotnom stave vždy vopred informujte príslušný personál. Ak predsa len na čas budete sama, majte pri sebe vždy mobilný telefón a zoznam dôležitých telefónnych čísiel.

Uistite sa, že všetky informácie o vašom tehotenstve a prípadných liekoch, vie poskytnúť aj váš partner – ak je treba, všetko mu spíšte na papier. Vždy je lepšie byť pripravení, ako situáciu podceniť a niečo zanedbať.

 


Najlacnejšie poistenie na dovolenku si uzatvoríte za pár minút. Využite naše porovnanie cien cestovného poistenia a určite ušetríte.