pon-pia: 08:00-17:00
Banner najlacnejšie cestovné poistenie

Sociálna poisťovňa


Logo - Sociálna poisťovňa

O poisťovni Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa vznikla 1. novembra 1994 Zákonom č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni. Ide o verejnoprávnu inštitúciu, ktorá je poverená výkonom nemocenského poistenia a dôchodkového zabezpečenia občanov. Ako verejnoprávna inštitúcia je Sociálna poisťovňa úplne odlúčená od štátnych orgánov a jej financovanie a hospodárenie je nezávislé a odčlenené od štátneho rozpočtu. Dohľad nad výkonom poverených činností Sociálnej poisťovne vykonáva Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Ministerstvo financií SR.

Základným poslaním Sociálnej poisťovne je vyberať a vymáhať poistné na jednotlivé druhy poistenia, rozhodovať o nárokoch na dávky poistencov z týchto poistení a zabezpečovať výplaty týchto dávok. Od 1. januára 2005 plní Sociálna poisťovňa aj významnú úlohu v starobnom dôchodkovom sporení – zabezpečuje výber príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ich postupovanie dôchodkovým správcovským spoločnostiam a registrovanie zmlúv o starobnom dôchodkovom sporení.

Sociálna poisťovňa hospodári prostredníctvom základných poistných fondov. Na základe zákona o sociálnom poistení potom Sociálna poisťovňa poskytuje z piatich druhov poistenia dávky z nemocenského, dôchodkového, úrazového, garančného poistenia a poistenia v nezamestnanosti. Zákonom stanovené činnosti vykonáva prostredníctvom svojich organizačných zložiek, ktorými sú ústredie Sociálnej poisťovne a 38 pobočiek.


Kontaktné informácie Sociálna poisťovňa

Úplný názov spoločnosti
Sociálna poisťovňa, ústredie
Sídlo spoločnosti
Ul. 29. augusta č. 8 a 10
813 63 Bratislava 1
IČO
30 807 484
Infolinka Sociálna poisťovňa
0800 123 123
Webová stránka
www.socpoist.sk

Aktuality - Sociálna poisťovňa

Logo Netfinancie - aktuality

Nová výška odvodov SZČO do Sociálnej a zdravotnej poisťovne od januára 2020

17.12.2019 | Autor: Katarína Zelinková

Každý rok sa mení suma odvodov, ktoré živnostníci, resp. samostatne zárobkovo činné osoby, platia do zdravotnej a Sociálnej poisťovne. Ani budúci rok nebude výnimkou a SZČO môžu opäť rátať so zvýšením týchto preddavkov.