NOVIS Poisťovňa a.s.


Logo - NOVIS Poisťovňa

O poisťovni NOVIS Poisťovňa a.s.

NOVIS Poisťovňu založili akcionári zo šiestich krajín a na slovenský poistný trh vstúpila koncom roka 2013. Hlavné sídlo má v Bratislave, no jej pôsobenie je medzinárodné – v súčasnosti má pobočky v Rakúsku, Českej republike, Nemecku a Maďarsku. V budúcnosti plánuje rozšíriť svoje pôsobenie aj na poľský, taliansky a švajčiarsky trh.

Poisťovňa NOVIS sa zameriava výlučne na životné poistenie, avšak namiesto sporenia cez podielové fondy ponúka vlastné modely investovania do ETF fondov, zlata či hypoték. Na oslovovanie klientov vyžíva len externé predajné kanály, teda nezávislých finančných sprostredkovateľov, ktorí pracujú aj s inými finančnými inštitúciami.

Hlavnými produktmi poisťovne NOVIS sú poistenie pre prípad smrti, dožitia, poistenie pre prípad smrti a dožitia, kombinácie týchto poistení spojené s investičným fondom, dôchodkové poistenie a pripoistenie pre prípad úrazu alebo choroby. Na zhodnocovanie prostriedkov nevyužíva NOVIS tradičné podielové fondy, ale päticu vlastných poistných fondov.


Kontaktné informácie NOVIS Poisťovňa a.s.

Úplný názov spoločnosti
NOVIS Poisťovňa a.s.
Sídlo spoločnosti
Námestie Ľudovíta Štúra 2
811 02 Bratislava
IČO
47 251 301
Obchodný register
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka číslo: 5851/B

Web stránky

Aktuality - NOVIS Poisťovňa a.s.

Netfinancie.sk sa predstavia aj na SIBAF forum 2016