AIG Europe


Logo - AIG Europe

O poisťovni AIG Europe Limited

Poisťovňa AIG, celým názvom AIG Europe Limited, je medzinárodnou poisťovacou organizáciou s registrovaným sídlom v Londýne. Svoje služby poskytuje klientom už vyše 90 rokov, a to vo viac ako 160 krajinách a jurisdikciách sveta.

Poisťovňa AIG pôsobí na Slovensku od roku 1998, kedy svoje služby zabezpečovala prostredníctvom svojich spoločností: Poisťovne AIG Slovakia, a.s., AIG Europe S.A. a Chatis Europe S.A. Dnes všetky činnosti týchto spoločností zabezpečuje AIG Europe Limited.

Na Slovensku poskytuje aktuálne poisťovňa AIG Europe Limited svoje služby podnikateľom a organizáciám. Pre podnikateľov a spoločnosti ponúka poisťovňa AIG poistenie majetku a energetických rizík, poistenie prepravy zásielok, poistenie zodpovednosti za škodu a poistenie profesnej zodpovednosti.


Kontaktné informácie AIG Europe Limited

Úplný názov spoločnosti
AIG Europe Limited, slovenská pobočka poisťovne z iného členského štátu
Sídlo spoločnosti
AC Diplomat Palisády 29
811 06 Bratislava
IČO
47 241 128
Obchodný register
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Po, vložka číslo 2126/B

Zákaznícky servis
(+421) 2 59 102 111
Fax
(+421) 2 59 102 180
Web stránky

Centrála The AIG Building

Sídlo centrály
The AIG Building
58 Fenchurch Street
London EC3M 4AB
United Kingdom
IČO centrály
01486260
Obchodný register centrály
Registrovaná v Anglicku a Walese, číslo spoločnosti: 01486260

Aktuality - AIG Europe Limited

Netfinancie.sk sa predstavia aj na SIBAF forum 2016