pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Nedovoľte, aby vás prírodný živel finančne zruinoval

03.06.2024 | Autor: Eva Majerská

Búrky, krupobitie alebo prívalové dažde nás môžu prekvapiť. A to hlavne vtedy, keď zanechajú škody na majetku. Zatečené steny, poškodené strechy či škody na autách sa môžu vyšplhať až na niekoľko tisíc eur. Zaplatí to vaša poisťovňa?

Padnutý strom

Pred vyčíňaním prírodného živla svoj majetok nemôžeme vždy spoľahlivo fyzicky ochrániť. Jedinou istotou je poistenie majetku, v rámci ktorého si môžete poistiť vašu nehnuteľnosť aj domácnosť. Takto si zabezpečíte poistnú ochranu aj v prípade, keď prírodný živel poškodí váš dom, byt alebo aj zariadenie domácnosti. Vzniknutú škodu potom uhradí poisťovňa.

Prírodné živly váš majetok šetriť nebudú

V poslednom období môžeme pozorovať, že zmena klímy má veľké dopady aj na prírodné živly, ktoré páchajú mnoho škôd, či už na majetku, ale dokonca aj na životoch. Stačí pár minút výdatného dažďa a zatopené sú viaceré nehnuteľnosti, v rámci silnej búrky blesky zasiahnu nielen lesné porasty, ale aj obydlia. Toto riziko sa obzvlášť neoplatí podceňovať, pretože následky počasia a silu prírody nemôžeme nijako ovplyvniť, ak teda nepracujeme na prevencii a jej ochrane.

Nepodceňujte búrky a prívalové dažde

Intenzívne prívalové dažde môžu rodinný dom či inú stavbu zatopiť veľmi rýchlo. Obyvatelia často ani nestihnú urobiť potrebné opatrenia pre zmiernenie, prípadne zamedzenie vzniku veľkých škôd. Keď potom príde k zatopeniu, okrem stavby sa môže poškodiť aj vybavenie domácnosti. Preto je dôležité mať pred živelnými rizikami poistenú nielen nehnuteľnosť, ale aj domácnosť.poistenia nehnuteľnosti poisťovňa zaplatí poškodenie stavebných súčastí domu či bytu. Konkrétne môže ísť o sušenie, maľovanie stien, výmenu podláh či odstránenie nánosov štrku alebo bahna. Z poistenia domácnosti zasa poisťovňa môže preplatiť náhradu poškodených vecí, napríklad spotrebičov.

Veľké poškodenia môže spôsobiť aj blesk

Hovorí sa, že blesk nikdy neudrie na to isté miesto dvakrát, nie je to však pravda. Blesk udiera tam, kde sa nachádza najlepší vodič elektriny, nezáleží pritom na tom, či dané miesto už bolo zasiahnuté alebo nie. Je dobré mať na pamäti aj to, že blesk môže udrieť až do vzdialenosti 30 kilometrov od centra búrky. Predstavuje tak nebezpečenstvo nielen pre majetok, ale aj ľudský život.

Úder blesku do rodinného domu môže spôsobiť požiar, najčastejšie na streche alebo v podkroví. Rovnako môže napáchať aj škody v domácnosti, pretože môže prísť k poškodeniu elektrických spotrebičov, ktoré boli zapojené do elektriny. Poisťovne pritom rozlišujú priamy a nepriamy úder blesku. V prípade priameho úderu prejde blesk bezprostredne cez poškodenú vec. Nepriamy úder spôsobuje poškodenie spotrebičov prepätím. Väčšina zmlúv poistenia majetku automaticky kryje škody spôsobené priamym úderom blesku. Riziko nepriameho úderu je možné dopoistiť prostredníctvom pripoistenia.

Pozor na silný vietor

Víchrice sú časté najmä na jeseň, ale aj letná búrka môže so sebou priniesť silný vietor. V letnom období majú ľudia často na záhradách alebo balkónoch vyložený záhradný nábytok, altánky a veľa ďalších vecí. Počas silného vetra sa môžu poškodiť, prípadne odletieť priamo do okien, alebo poškodiť strechu či automobil. Rovnako môže prísť k vyvaleniu stromov alebo oplotenia.

Zoznam všetkých možných škôd, ktoré na vašom majetku môže spôsobiť prírodný živel, rozhodne nie je krátky. Takéto škody pritom predvídať nemôžete. Pri jednej búrke sa môže poškodiť strecha, zatiaľ čo pri ďalšej vám konár rozbije okno. Preto je najlepšie mať poistenie bytu alebo domu a tiež si poistiť aj svoju domácnosť.

Pred neželanými výdavkami vás zachráni poistenie majetku

V rámci poistenia nehnuteľnosti a domácnosti sú kryté aj poškodenia, ktoré vzniknú pri živelných  udalostiach, je však nutné mať poistené aj živelné riziká. Rovnako je dôležité mať na pamäti to, že poistenie majetku kryje škody len na nehnuteľnom majetku, teda na dome, byte, chate a tiež v domácnosti.

Dobré vedieť: Ak sa pri búrke poškodí vaše auto, bude ho chrániť poistenie auta. Pokiaľ máte novšie auto alebo auto luxusnej značky, najvhodnejšou voľbou je havarijné poistenie. Pri staršom aute si v rámci vášho povinného zmluvného poistenia uzatvorte aj pripoistenie prírodných živlov.

Nezabudnite na preventívne opatrenia

V prípade silnej a nečakanej nepriazni počasia sa často stáva, že človek nemá šancu zareagovať a dostatočne zabezpečiť svoj majetok. Vždy sa však oplatí mať na pamäti tieto opatrenia a dodržať ich, ak je to možné:

  • Sledujte predpoveď počasia a berte na vedomie výstrahy pred búrkami alebo silným vetrom, ktoré môžu byť vyhlásené pre oblasť, v ktorej žijete.
  • V prípade, že zo svojho domu odchádzate a viete, že príde búrka, zatvorte okná, dvere a tiež všetky ventilácie. Skryte váš záhradný nábytok, slnečníky a pod.
  • Pravidelne si dajte skontrolovať technický stav vašej strechy, oplotenia a tiež elektrických rozvodov.
  • Vytiahnite prívodné šnúry elektrických spotrebičov zo zásuvky alebo vypnite elektrické ističe. Prípadne si zakúpte aj prepäťovú ochranu.
  • Ak sa dá, neparkujte svoje vozidlo pod stromami, v blízkosti rôznych labilných stĺpov alebo na miestach, kde by hrozil pád nejakých predmetov. Najlepšou možnosťou je, samozrejme, parkovanie v garáži.

V prípade, že prišlo na vašej nehnuteľnosti alebo v domácnosti k poškodeniu, snažte sa riadiť podľa postupu pri škode na nehnuteľnosti, ktorý nájdete na tejto stránke. Dodržanie správneho postupu bude kľúčové pri následnom šetrení poistnej udalosti.

V prípade takto vzniknutej škody na vašom majetku vám poisťovňa môže uhradiť aj zachraňovacie náklady, ktoré sú vynaložené pri zabezpečovaní miesta vzniknutej škody. Taktiež sú tu zahrnuté aj výdavky na odpratávacie práce na poškodenom dome či inej stavbe. V prípade, že sa vaša nehnuteľnosť stane po vyčíňaní prírodného živlu neobývateľná, poisťovňa vám môže zabezpečiť aj náhradné ubytovanie. Všetko záleží od rozsahu poistného krytia vybraného produktu. 


Poistite svoj majetok za tú najlepšiu cenu! Porovnajte si ceny poistenia domu a domácnosti a nájdite si najlepšiu ponuku ešte dnes!