pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

AXA je už definitívne pod UNIQA aj s menšou zmenou

08.09.2021 | Autor: Eva Majerská

Najnovšie správy o prevzatí poisťovne AXA pod UNIQA. Dokončený bol proces zlúčenia a od 1.9.2021 funguje UNIQA pod celkom novým názvom ako pobočka českej poisťovne. Viac informácií, ako aj aktuálne kontaktné údaje, nájdete v článku.

logo uniqa

O dokončení všetkých obchodných transakcií sme vás už informovali na jeseň roku 2020 v našej aktualite o prevzatí poisťovne. Od 15.10.2020 už bola AXA súčasťou skupiny UNIQA. Pre klientov to vtedy ešte výrazné zmeny neprinieslo, od 15. januára 2021 však už nastal rebranding AXA, kedy sa aj pobočky postupne dostávali pod značku UNIQA.

Zlúčenie poisťovní AXA a UNIQA dosiahlo posledný krok

Aktuálne prišlo k 31.8.2021 k zániku spoločností AXA pojišťovna a.s., AXA životní pojišťovna a.s. a UNIQA poisťovna, a.s. fúziou a ich nástupnickou spoločnosťou sa od 1.9.2021 stala UNIQA pojišťovna, ktorá na Slovensku funguje ako pobočka poisťovne z iného členského štátu. Môžeme tak zhodnotiť, že proces integrácie bol k 31.8.2021 dokončený a UNIQA si výrazne posilnila miesto na trhu.

Hoci pôjde po novom na Slovensku o českú pobočku, klienti sa nemusia ničoho obávať. Subjekty v Čechách a na Slovensku už predtým výrazne spolupracovali a na rovnakom princípe fungovala úspešne aj poisťovňa AXA. V konečnom dôsledku spoločnosti podliehajú regulácii na úrovni EÚ, takže ochrana klientov je zabezpečená v každom prípade.

Bude to mať dopad na zmluvy klientov?

Ako to pri väčšine takýchto fúzií býva, pre klientov to nepredstavuje žiadnu zmenu. Automaticky sa stanú klientami novej poisťovne, o čom ich bude informovať prostredníctvom informačného listu. Predstavitelia UNIQA garantujú dodržanie podmienok poistenia a dokonca sľubujú kvalitnejší a rozsiahlejší servis.

Ak by chcel klient predsa len zmeniť poisťovňu, pretože sa mu aktuálna integrácia nepozdáva, môže tak urobiť len na základe zákonných dôvodov pre výpoveď, napr. pri výročí zmluvy. Zlúčenie poisťovní totiž nie je dôvodom na vypovedanie poistenia zo strany klienta.

Informácie o novej UNIQA pojišťovne

Od 1.9.2021 vystupuje AXA aj UNIQA pod týmito novými firemnými a kontaktnými údajmi.

 • Obchodné meno: UNIQA pojišťovna, a.s.
 • Sídlo: Evropská 810/136, 160 00 Praha 6
 • Slovenské zastúpenie: UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
 • Adresa pobočky: Krasovksého 3986/15, 851 01 Bratislava
 • IČO: 53 812 948
 • Zápis v OR: zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 8726/B
 • Web: www.uniqa.sk
 • E-mail: info@uniqa.sk
 • UNIQA linka: +421 232 600 100

Aké produkty budú v ponuke UNIQA?

V rámci zmeny produktov trvá ešte prechodné obdobie. V roku 2022 by mala UNIQA pojišťovna prísť s novými spoločnými produktami PZP, havarijného poistenia, poistenia majetku a ďalších. Aktuálne sú síce všetky ponuky aj dokumenty pod hlavičkou UNIQA, ešte stále však zastrešujú aj pôvodné poistné balíky od AXA pojišťovny.

V našej ponuke sú rovnako dostupné aj produkty AXA. V kalkulačke PZP a kalkulačke havarijného poistenia ich síce nájdete pod logom UNIQA, ale s uvedením, že ide pôvodne o AXA pojišťovnu. Tieto produkty sú aj naďalej platné a rovnako k nim poisťovňa poskytuje potrebný servis. Hlásenie škodových udalostí už dlhšie prebieha výlučne smerom k UNIQA.

Zopár odpovedí na najčastejšie otázky súvisiace so zmenou AXA na UNIQA

Čo bude s pôvodnými zmluvami AXA pojišťovny a UNIQA poisťovne?

Ostávajú aj naďalej v platnosti podľa dohodnutých podmienok. Tie bez súhlasu klienta nie je možné meniť. Uvedené zmeny nemajú vplyv ani na výšku poistného.

Nastanú nejaké zmeny v platbách?

Nie, všetky aktuálne platobné údaje, variabilné symboly a podobne ostávajú v platnosti. Ak príde k nejakej úprave, klienti o tom budú informovaní písomným oznámením.

Na koho sa môžu klienti obrátiť v prípade potreby?

Komunikácia a servis je už poskytovaný zo strany UNIQA pojišťovny. Aktuálne kontakty nájdu na webovej stránke UNIQA alebo našej podstránke UNIQA poisťovne a rovnako môžu využiť:

 • UNIQA linku +421 232 600 100
 • email info@uniqa.sk
 • alebo pôvodné pobočky AXA/UNIQA.

Komu majú klienti hlásiť škodové udalosti?

Všetky škodové udalosti je potrebné hlásiť online na webe UNIQA v sekcii Hlásenie škôd.

Bude sa meniť klientsky portál Moja UNIQA/Moja AXA?

Klientsky portál Moja AXA bol už dávnejšie zmenený na Moja UNIQA a tento ostáva bez zmeny. Klientom platia aj pôvodné prihlasovacie údaje.

TIP: Musíme ešte upozorniť, že uvedené zmeny sa nijakým spôsobom netýkajú spoločnosti AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o.. Ak by ste mali nejaké ďalšie otázky ohľadom zlúčenia, neváhajte sa na nás obrátiť.

Zdroj: www.uniqa.sk


Produkty PZP od AXA alebo UNIQA nájdete stále v našej kalkulačke!