pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Zdravotné poisťovne reagujú na pandémiu koronavírusu týmito zmenami

24.03.2020 | Autor: Katarína Zelinková

Poisťovne, ktoré poskytujú cestovné poistenie nie sú jediné, ktoré v súvislosti s pandémiou koronavírusu zaviedli mimoriadne opatrenia. Aj zdravotné poisťovne chcú chrániť svojich poistencov, a preto prijali niekoľko zásadných zmien. Prečítajte si, aké zmeny zaviedli.

Všeobecná zdravotná poisťovňa a jej zavedené pravidlá

Uvedené opatrenia sú platné od 19.3.2020 až do odvolania.

 • Špecializovanú ambulantnú starostlivosť podľa § 7 ods. 1 písm. a) bod 3. zákona 576/2004 Z. z. bude poisťovňa hradiť aj bez odporúčania všeobecného lekára. Cieľom je obmedzenie návštev u všeobecného lekára len kvôli vypísaniu výmenného lístka. Aktuálne k špecialistovi nebude potrebný.
 • Platnosť lekárskych poukazov na zdravotnícke pomôcky je predĺžená z pôvodných 30 dní na 60 dní od dátumu vystavenia. Pri individuálne zhotovených pomôckach je to až 90 dní, ak výdajňa lekársky poukaz zablokuje. Poukazy budú poistencom doručované poštou. V prípade, že bude potrebné do poukazu doplniť údaje, poistenec bude upozornený telefonicky aj listovou zásielkou. Rovnaký postup bude poisťovňa uplatňovať aj pri neschválení poukazu.
 • Lieky od špecialistu môže aktuálne predpisovať aj všeobecný lekár na základe relevantných informácií o pacientovi, napríklad z liekovej knižky. Recept bude formou eReceptu bez nutnosti návštevy ambulancie.
 • Vo svojich kontaktných centrách prešla VšZP na skrátené stránkové hodiny. Pri vstupe do pobočiek sú umiestnené označené schránky, kde klienti môžu odovzdať dokumenty na vybavenie. Môžu sa obrátiť na infolinku, kontaktovať poisťovňu e-mailom alebo využiť službu ePobočka.
 • Od 23.3.2020 skrátila poisťovňa úradné hodiny call centra. Po novom budú operátori klientom k dispozícií každý pracovný deň v časoch od 8:00 do 15:00 hod.
 • Skríningové vyšetrenia sú dočasne pozastavené. Ide o vyšetrenia zamerané na prevenciu rakoviny prsníka, rakoviny krčka maternice a tiež rakoviny hrubého čreva a konečníka. Je zastavené aj zasielanie pozvánok na tieto vyšetrenia.
 • V dôsledku vyhlásenia mimoriadnej situácie nie je v súčasnosti možné klientom stanoviť presný termín nástupu do kúpeľnej liečby. Všetky prijaté žiadosti o tento typ liečenia VšZP riadne zaeviduje a po odvolaní mimoriadnej situácie sa im bude venovať.

Poisťovňa neprijala zmeny len pre poistníkov, ale aj pre lekárov. Podrobnejšie informácie nájdete priamo na stránke Všeobecnej zdravotnej poisťovne.

Mimoriadne zmeny v poisťovni Dôvera

Opatrenia poisťovňa zaviedla od 17.3.2020 do konca apríla. Ich platnosť sa podľa ďalšieho vývoja epidemiologickej situácie na Slovensku môže predĺžiť.

 • Klienti môžu v odôvodnených prípadoch navštíviť lekára špecialistu aj bez výmenného lístka od všeobecného lekára.
 • Lieky, ktoré predpisuje špecialista, môže v rámci mimoriadnych opatrení predpísať aj všeobecný lekár. Predpis vypíše formou eReceptu bez toho, aby pacient musel absolvovať osobnú návštevu ambulancie.
 • Platnosť lekárskych poukazov na zdravotnícke pomôcky sa predlžuje z 30 na 60 dní. Individuálne zhotovené zdravotnícke pomôcky majú túto lehotu predĺženú na 90 dní vtedy, keď výdajňa lekársky poukaz zablokuje. Poukazy budú klientom zasielané poštou. Pri doplnení údajov do poukazu bude klient upozornený telefonicky a aj listom. Rovnako bude Dôvera postupovať aj pri neschválení poukazu.
 • Od 13.3.2020 sú všetky pobočky poisťovne Dôvera zatvorené. V prípade potreby môžu klienti využiť infolinku alebo kontaktný formulár. Pre odovzdanie dokumentov sú k dispozícii poštové schránky pri pobočkách alebo môžu byť zaslané poštou.

Kompletné informácie o mimoriadnych opatreniach nájdete na stránke zdravotnej poisťovne Dôvera.

Nariadenia, ktoré prijala Union zdravotná poisťovňa

 • Prihlášku na verejné zdravotné poistenie nie je potrebné podpisovať. Celý proces vyplnenia a odoslania prebieha online. Tento spôsob môžu klienti využiť len pri vzniku zdravotného poistenia, teda pri narodení dieťaťa alebo návrate zo zahraničia. Ak občan disponuje elektronickým občianskym preukazom, môže prostredníctvom tohto preukazu podpísať vznikovú aj zmenovú prihlášku.
 • Kontaktné miesta poisťovne Union sú prevádzkované v obmedzenom režime. Klienti môžu poisťovňu kontaktovať na infolinke, prostredníctvom online formulára alebo cez online pobočku, do ktorej majú vytvorený prístup. Tlačené doklady na vybavenie môžu odovzdať do označených schránok, ktoré sa nachádzajú pri každej pobočke.

Poisťovňa informácie pravidelne aktualizuje a upresňuje aj na svojej stránke Union zdravotná poisťovňa.

Uviedli sme vám najdôležitejšie zmeny, ktoré aktuálne zaviedli pre poistencov zdravotné poisťovne. O tom, aké zmeny a úpravy poistných podmienok nastali v rámci cestovného poistenia, sme vás už informovali skôr.