pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Poistenie na hory

Platné na Slovensku v horských oblastiach, kde pôsobí Horská záchranná služba:
Malá Fatra, Veľká Fatra, Belianske Tatry, Nízke Tatry, Vysoké Tatry,
Západné Tatry, Pieniny, Stredné Beskydy, Kysucké Beskydy,
Moravsko-sliezske Beskydy, Kysucká vrchovina, Bukovské
vrchy, Kremnické vrchy, Javorníky, Slovenský raj.

Maskot kalkulačky na kopci s batohom

turista na vrchole hory

Prečo uzatvárať poistenie na hory?

Od roku 2006 je každá osoba nachádzajúca sa v horskej oblasti povinná uhradiť horskej službe náklady spojené s výkonom záchrannej činnosti alebo pátraním. Povinnosť hradiť tieto náklady vyplýva zo zákona, a preto sa aj v prípade krátkych výletov do hôr odporúča mať vždy uzatvorené horské poistenie.

turista s batohom

Pre koho je poistenie do hôr určené?

Poistenie na hory je vhodné tak pre profesionálnych horolezcov a skialpinistov, milovníkov horských a adrenalínových športov, ako aj rekreačných turistov. Poistenie do hôr by si mala uzatvoriť každá plnoletá osoba s výnimkou fyzických osôb nespôsobilých na právne úkony a detí, ktoré sú od tejto povinnosti oslobodené.

vrtuľník v horách

Aká je územná platnosť horského poistenia?

Platnosť poistenia horskej služby sa vzťahuje len na územie Slovenska, a to na všetky horské oblasti, vrátane jaskýň a priepastí, kde vykonáva horská služba svoju činnosť. Ide o oblasti Malá a Veľká Fatra, Belianske Tatry, Nízke Tatry, Vysoké Tatry, Západné Tatry, Pieniny, Stredné Beskydy a Slovenský raj.

Výhody poistenia do hôr

Najväčšou výhodou poistenia na hory je to, že vám garantuje pomoc v situáciách, kedy si nemôžete alebo neviete pomôcť sami. Ide napríklad o situácie keď:

 • zablúdite v horách
 • uviaznete v ťažkom teréne
 • stane sa vám úraz alebo zranenie  
 • stratíte schopnosť chôdze v dôsledku únavy alebo vyčerpania
 • uviaznete v dôsledku zosunu alebo zrútenia lavíny, pôdy, skál či zeminy
 • dôjde k úmrtiu osoby a je potrebný prevoz tela

Čo všetko je kryté horským poistením?

Horské poistenie sa poskytuje v niekoľkých poistných balíkoch, ktorých rozsah krytia sa môže mierne líšiť. Každé poistenie do hôr však kryje zásahy horskej služby akými sú:

 • vyhľadávanie a vyslobodzovanie v tiesni
 • poskytovanie prvej pomoci osobe v tiesni
 • preprava k najbližšiemu dopravnému prostriedku zdravotníckeho zariadenia
 • preprava z horskej oblasti do zdravotníckeho resp. ubytovacieho zariadenia
 • preprava osoby v tiesni (zem aj vzduch)

Skúsenosti záchranárov a štatistiky poisťovní ukazujú, že v letných mesiacoch sú najčastejším dôvodom zásahov horskej záchrannej služby menšie úrazy a zranenia (podvrtnuté členky, kolená a pod.), strata orientácie a zablúdenie v horách. Nejde teda o žiadne extrémne úrazy či tragické prípady, no i napriek tomu sú ceny za zásahy záchranárov neskutočne vysoké. Len pre ilustráciu: najvyššia poistná suma, ktorá bola vyplatená z poistenia horskej služby, predstavovala 3 850 €. Išlo pritom o obyčajné podvrtnutie kolena a prevoz pacienta späť do doliny.

POZOR! Ak cestujete na turistiku do zahraničia, musíte si uzatvoriť cestovné poistenie s príslušným pripoistením na hory.

Aké druhy poistenia na hory možno uzatvoriť?

Podľa časovej platnosti sa poistenie do hôr rozlišuje na:

 • krátkodobé
 • dlhodobé (celoročné)

Krátkodobé poistenie na hory je vhodné uzatvárať pri jednorazových výletoch, sezónnych lyžovačkách či turistických zájazdoch. V prípade, že na hory chodíte viackrát do roka, prípadne opakovane, je určite výhodnejšie uzatvoriť celoročné horské poistenie s poistným krytím na celých 365 dní.

Poistenie horskej služby sa podľa rozsahu krytia rozlišuje na balíky:

 • základného krytia
 • rozšíreného krytia
 • nadštandardného krytia

Základný balík poistenia na hory je určený pre bežných, rekreačných turistov, ktorí sa počas pobytu v horách chcú venovať napríklad vychádzkovej alebo horskej pešej turistike, jazde na horskom bicykli, horolezectvu či jaskyniarstvu. Rozšírený balík horského poistenia je určený skôr pre náročnejších horalov s krytím rizikových a extrémnych činností a športov. Nadštandardné poistné krytie ponúka len jedna poisťovňa a zahŕňa pripoistenia kryjúce storno služby a ochranu dovolenkovej domácnosti – teda riziká, ktoré nesúvisia priamo s vysokohorskými aktivitami.

POZOR! Jednotlivé varianty poistenia do hôr sa môžu od seba líšiť v drobných detailoch, napr. lyžovanie na vyznačených zjazdovkách verzus lyžovanie mimo vyznačených tratí. Vždy preto venujte zvýšenú pozornosť všeobecným zmluvným podmienkam a v prípade nejasností sa informujte priamo u príslušnej poisťovne.

Ako predchádzať úrazom na horách?

Pred každou návštevou hôr si zistite základné informácie o horskej oblasti, do ktorej sa chystáte, a prípadne aj o náročnosti jej terénu. Zabezpečte si správne vybavenie, to vás môže ochrániť nielen pred výkyvmi počasia, ale aj nežiaducimi úrazmi. Počas pobytu v horskom prostredí sa správajte zodpovedne, neohrozujte seba ani iných návštevníkov hôr a vždy dodržiavajte pokyny Horskej služby a základné pravidlá bezpečnosti.

Základné pokyny Horskej záchrannej služby, ktorými by ste sa mali riadiť počas pobytu v horách:

 • sledujte výstražné informácie súvisiace s bezpečným pohybom v horách (napr. na hzs.sk)
 • vyberajte si turistické trasy primerané vašim schopnostiam a zdravotnému stavu
 • priebeh túry si dopredu naštudujte v mape alebo turistickom sprievodcovi a vždy používajte aktuálne mapy
 • pred túrou si zistite aktuálny vývoj počasia pre celý čas vašej túry
 • prispôsobte svoj výstroj obtiažnosti terénu a počasiu (nezabúdajte na turistické palice)
 • ak sa chystáte ísť na túru sami, vždy sa presvedčte, že máte nabitý mobilný telefón
 • bez ohľadu na to, či idete sám alebo nie, dajte vždy vedieť blízkej osobe alebo aj viacerým osobám, aký je cieľ, trasa a predpokladaný čas návratu z vašej túry
 • na túru vyrážajte skoro ráno a snažte sa ju ukončiť ešte pred zotmením
 • do hôr si so sebou berte vždy lekárničku na poskytnutie prvej pomoci, dostatok jedla aj pitia
 • majte na pamäti, že na zostup potrebujete asi 2/3 času trvania výstupu
 • ak sa počasie zhoršuje, nepokračujte ďalej a radšej sa vráťte späť alebo si nájdite vhodný úkryt
 • nekráčajte v tesnej blízkosti okrajov chodníka (môže byť nestabilný) a pri fotografovaní v exponovanom teréne sa vždy pridŕžajte alebo istite

Pred tým, ako sa vydáte do hôr, prečítajte si kompletné bezpečnostné pokyny HZS.

Ako postupovať pri úraze v horách?

V prípade, že sa vám alebo vášmu spoločníkovi v horách niečo stane, je potrebné v prvom rade poskytnúť zranenému prvú pomoc. Zastavte krvácanie, uložte postihnutého na bezpečné miesto, príp. ho uložte do stabilizovanej polohy. Následne kontaktujte tiesňové číslo Horskej záchrannej služby 18 300 alebo integrovaný záchranný systém na čísle 112 a postupujte podľa ich pokynov.