pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Ako postupovať v núdzových situáciách?

Číslo 1 – zachovanie pokoja

1) Zachovajte pokoj a všetku pozornosť venujte riadeniu vozidla

 • Bez ohľadu na situáciu, vždy dajte prednosť vedeniu vozidla pred brzdením, znížite tak riziko prevrátenia či otočenia vozidla.
 • Ak ide vozidlo vysokou rýchlosťou, vyhnite sa použitiu ručnej brzdy a prudkým zmenám vo vedení auta. Spomaľujte vždy ubratím plynu, postupným a plynulým brzdením a následne preraďovaním na nižšie prevodové stupne.
 • V prípade poruchy bŕzd môžete na zastavenie vozidla použiť aj protisvah alebo spomaľovacie povrchy akými sú napríklad tráva či štrk.
 • Ručnú brzdu používajte jedine vtedy, ak rýchlosť vozidla neprekročila hranicu 30 km/h, príp. ak je vozidlo pod kontrolou a chystáte sa ho úplne zastaviť.

Číslo 2 – výstražné svetlá

2) Zapnite výstražné svetlá na vozidle

 • Ak zistíte poruchu na vozidle, okamžite zapnite výstražné svetlá. Platí to aj v prípade, ak k núdzovej situácii dôjde počas vedenia vozidla. Upozorníte tak ostatných vodičov, že od vášho vozidla možno očakávať neštandardné správanie. 

Číslo 3 – zastavenie a označenie miesta

3) Zastavte vozidlo a miesto riadne zabezpečte

 • Pred tým ako vystúpite z vozidla, nasaďte si reflexnú vestu.   
 • Umiestnite výstražný trojuholník na okraj vozovky tak, aby ho prichádzajúci vodiči včas a zreteľne videli.
 • Najmenšia vzdialenosť trojuholníka je 50 m za vozidlom, na diaľnici a rýchlostnej ceste je to min. 100 m za vozidlom. V členitom teréne by mal byť trojuholník umiestnený ešte pred zákrutou alebo pred horizontom.

Číslo 4 – asistenčné služby

4) Kontaktujte ASA alebo asistenčné služby poisťovne

 • Na území SR kontaktujte ASA na čísle 18 112, v zahraničí na čísle +421 2 492 05 949. Obe linky sú dostupné non stop, 365 dní v roku.
 • Asistenčnú službu poisťovne je možné kontaktovať na príslušnom telefónnom čísle, ktoré je uvedené na asistenčnej karte k vášmu PZP, príp. havarijnému poisteniu.

Číslo 5 – dodržiavanie pokynov

5) Postupujte podľa pokynov pracovníka asistenčnej služby

 • Pracovník ASA bude po vás požadovať tieto údaje:
  • meno a priezvisko
  • kontaktné telefónne číslo
  • evidenčné číslo vozidla
  • VIN číslo a model vozidla
  • detailné miesto nehody
  •  informácie ohľadom nepojazdnosti vozidla, príp. dôvodu jeho nepojazdnosti
  • okolnosti dôležité pre určenie najvhodnejšieho riešenia udalosti
 • Poisťovňa môže od vás pri hlásení poruchy požadovať aj ďalšie informácie, majte preto pripravené aj všetky dokumenty k vozidlu a poisteniu.

Vyberte si najvýhodnejšie PZP aj s kvalitnými asistenčnými službami.