pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Úprava zákona o PZP v prospech klientov!

29.06.2012 | Autor: Netfinancie.sk

Zákonodarcovia mysleli predovšetkým na klientov a ich informovanosť, keď schválili novelu zákona o PZP. Na základe tejto novinky budú mať totiž všetky poisťovne od 1.júla 2012 povinnosť informovať svojich klientov o výške poistného pre PZP na nasledujúce obdobie.

Predíte sa tak mnohým sťažnostiam klientov, že neboli včas informovaní o zvýšení poistného či inej zmene, a tak nemali možnosť poistenie vypovedať a zmeniť poisťovňu. Výpoveď sa totiž musí aj naďalej podať minimálne 6 týždňov pred koncom poistného obdobia. Od 1. júla bude mať klient už v tom čase potrebné informácie, viď zmena v zákone.

Nová povinnosť pre poisťovne

„(14) Poisťovateľ je povinný poistníkovi písomne oznámiť najneskôr desať týždňov pred uplynutím poistného obdobia
a) výšku poistného podľa § 8 na nasledujúce poistné obdobie,
b) dátum skončenia poistného obdobia,
c) termín, do ktorého je možné podať výpoveď príslušnej poistnej zmluvy podľa osobitného predpisu.15ca)“

Môžeme tak predpokladať, že poisťovne sa budú usilovať, aby si udržali svojich klientov čo najviac. Zvýšenie poistného pre nich môže totiž znamenať, že klienti využijú iné – výhodnejšie ponuky, ktoré získajú napríklad aj vďaka porovnávacej kalkulačke na www.netfinancie.sk.