pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Zmeny v hypotekárnych úveroch v konkrétnych číslach

10.10.2018 | Autor: Netfinancie.sk

Národná banka Slovenska už niekoľko rokov bije na poplach. Zadĺženosť Slovákov narástla do takej miery, že vo východnej a strednej Európe nám ako jediným prevyšujú dlhy nad úsporami. Preto NBS postupne zavádza viaceré opatrenia, ktoré majú nadmernému zadlžovaniu zabrániť.

Od januára 2018 platia pri poskytovaní hypotekárnych úverov nové pravidlá. Banky musia žiadateľom o úver odpočítať povinnú rezervu, ktorá bola do júla tohto roku stanovená vo výške 15 %. Od júla 2018 sa povinná rezerva zvýšila na 20 % z príjmu. Toto opatrenie má zabrániť tomu, aby sa klienti nedostali do situácie, keď nebudú  mať z čoho uhradiť splátky. Ak žiadateľ k dispozícii takúto rezervu nemá, banka mu neposkytne úver. Riešením je zníženie výšky požadovaného úveru alebo pribranie spoludlžníka k žiadosti o úver.

Ako nové pravidlá vyzerajú v praxi si môžeme ukázať na troch modelových situáciách, kde uvidíme, aké premenné majú najväčší vplyv na príjem žiadateľa. V prvých dvoch modelových situáciách sa pozrieme na rozdiel medzi 15 % a 20 % finančnou rezervou. Tretí príklad ukazuje prípad, keď je klient ženatý, má dieťa a žiada o vyšší úver.

Modelová situácia č. 1

Základné údaje o klientovi:

 • slobodný
 • zamestnaný na trvalý pracovný pomer
 • čistý príjem má vo výške 944 €
 • má kreditnú kartu vo výške 1000 €
 • má kontokorentný úver 1000 €

Klient žiada o hypotekárny úver vo výške 72 000 € s 80 % financovaním úveru so splatnosťou 30 rokov + FIX 3r. Ak klient podával v žiadosť v období od januára do konca júna 2018, banka by mu musela zobrať do úvahy finančnú rezervu vo výške 15 %.

Tabuľka – Príklad č. 1 Zdroj: blueside.sk

Na výpočtoch môžeme vidieť, že aj po odpočítaní finančnej rezervy vo výške 15% je klient stále v pluse. V takomto prípade hypotekárny úver bol schválený.

Modelová situácia č. 2

Základné údaje o klientovi:

 • slobodný
 • zamestnaný na trvalý pracovný pomer
 • čistý príjem má vo výške 944 €
 • má kreditnú kartu vo výške 1000 €
 • má kontokorentný úver 1000 €

Klient žiada o hypotekárny úver vo výške 72 000 € s 80 % financovaním úveru so splatnosťou 30 rokov + FIX 3r. Klient podával žiadosť v auguste 2018, banka mu teda musí odrátať finančnú rezervu vo výške 20 %.

Tabuľka – Príklad č. 2 Zdroj: blueside.sk

Na výpočtoch opäť jasne vidíme, že klient je po odrátaní finančnej rezervy vo výške 20 % stále v pluse. Aj v tomto prípade by žiadosť o hypotéku bola schválená.

Modelová situácia č. 3

Základné údaje o klientovi:

 • ženatý
 • má jedno dieťa
 • manželka má rodičovský príspevok vo výške 213 €
 • zamestnaný na trvalý pracovný pomer
 • čistý príjem má vo výške 944 €
 • má kreditnú kartu vo výške 1000 €
 • má kontokorentný úver 1000 €

Klient žiada o hypotekárny úver vo výške 115 000 s 80 % financovaním úveru so splatnosťou 30 rokov. Žiadosť podáva v októbri 2018, banka teda musí brať do úvahy finančnú rezervu vo výške 20 %.

Tabuľka – Príklad č. 3
Zdroj: blueside.sk

Z výpočtov je zrejmé, že po odrátaní finančnej rezervy vo výške 20 % je klient v mínuse. V tomto prípade by banka žiadosť o hypotéku neschválila.