pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Prasknuté čelné sklo: naozaj môže byť preplatené z PZP?

06.02.2024 | Autor: Katarína Zelinková

Preplatenie nákladov na opravu čelného skla je vo svete poistenia ešte stále témou, v ktorej majú mnohí viac otázok než odpovedí. Pozrieme na to, či sa pri poškodení skla na vašom aute môžete spoľahnúť na vaše povinné zmluvné poistenie.

prasknuté čelné sklo na aute

Dlhoročný problém s názvom Čelné sklo a PZP

Pripomeňme si, o čo išlo, resp. ako sa tieto spory s poisťovňami riešili v minulosti:

  • Do roku 2011 poisťovne nemali s preplácaním škôd, ktoré vznikli v dôsledku odleteného kameňa z auta idúceho pred poškodeným, veľký problém a takéto náhrady škôd vyplácali. Samozrejme, v prípade, že vinník zastavil, svoju vinu si uznal a spísali Záznam o nehode.
  • Neskôr však začal počet takýchto prípadov narastať a poisťovne postupne prestávali nároky poškodených uznávať s tým, že bolo ťažké preukázať vinníka škody a skutočnosť, že sa poškodenie stalo tak ako tvrdili účastníci.
  • Nastala tak situácia, že si poškodení museli opravy preplácať z vlastného vrecka (ak nemali uzatvorené pripoistenie čelného skla alebo havarijné poistenie), pretože poisťovne takéto prípady zamietali.
  • Keďže v tejto oblasti neexistoval jednotný právny výklad, boli len vydané stanoviská, poisťovne nemali povinnosť sa nimi riadiť.
  • Až do júna 2013 tvorili takéto poistné udalosti každý rok až 10 – 20 % zo všetkých nahlásených.

Ani súdne rozhodnutia neboli jednotné

Niektorí nespokojní vodiči, ktorým bola zo strany poisťovne zamietnutá náhrada škody, sa začali obracať na súd. Aj tu však bola vidieť nejednotnosť, pretože neexistoval jednotný právny výklad. Stalo sa, že okresný súd dal za pravdu poisťovni a po odvolaní sa klienta zas krajský súd rozhodol, že v práve je klient a okresný súd pochybil.

K rozuzleniu celej situácie prišlo v roku 2016, keď Najvyšší súd Slovenskej republiky vydal stanovisko, ktorým oznámil, že bol vytvorený precedens pre takéto prípady. Každý vodič, ktorému poisťovňa odmietne preplatenie škody na čelnom skle v dôsledku odleteného kameňa, pričom dodrží všetky podmienky, a rozhodne sa obrátiť na súd, tento súd aj vyhrá. Donedávna známy argument, že odletenie kameňa nie je okolnosťou, ktorá má pôvod v prevádzke motorového vozidla, teda už nemožno používať. Aj odletenie kameňa spod kolies auta je takou okolnosťou.

Prax priniesla problémy

Ako sme spomenuli v predchádzajúcom odstavci, poisťovňa poškodenému preplatí opravu čelného skla v prípade, že prišlo k splneniu všetkých podmienok, a to:

  • známy vinník,
  • spísaný Záznam o nehode, kde vinník uzná vinu,
  • nahlásená poistná udalosť v poisťovni vinníka.

A práve tu nastávajú problémy. Identifikácia a určenie vinníka je v mnohých prípadoch problematická. Ako druhého vodiča zastavíte a dokážete mu vinu, keď okolo vás na svojom aute len prefrčí? Niektorí motoristi majú vo svojom aute kameru, ktorá môže aj nemusí celú udalosť zachytiť vrátane ŠPZ vinníkovho auta. Následne nemusí byť problém dopátrať s k jeho majiteľovi, predložiť mu dôkaz a dohodnúť sa s ním na ďalšom postupe. Väčšina motoristov však kameru v aute nemá a tak sa môžu ocitnúť v nezávidenia hodnej situácii. Ak nemôžu identifikovať vinníka, z ktorého PZP by im poisťovňa mohla preplatiť škodu, náhrady sa nedočkajú. Majú dve možnosti, uplatnia si náhradu škody z havarijného poistenia, ak ho majú uzatvorené, alebo za opravu čelného skla zaplatia z vlastných úspor. Ak sa vám nepozdáva ani jedna z možností, existuje riešenie.

Pripoistenie čelného skla je istota

Ak sa chcete vyhnúť naťahovačkám a komplikáciám, keď sa vám poškodí čelné sklo na aute, riešenie je jednoduché. V rámci PZP si dojednajte aj pripoistenie čelného skla, ktoré vám zaručí nárok na preplatenie škody v prípade poškodenia alebo zničenia čelného skla. Nebudete musieť hľadať vinníka a riešiť s ním spisovanie Správy o nehode. Jednoducho len nahlásite poistnú udalosť vašej poisťovni a počkáte na výsledok poistného plnenia. Doplnkové poistenie čelného skla je výhodná a pohodlná voľba pre každého vodiča, preto odporúčame, aby ste zvážili jeho zahrnutie do vašej zákonnej poistky. Ponúka ho viacero poisťovní s rôzne nastavenou výškou poistných limitov a tiež výškou spoluúčasti. Niektorí poisťovatelia dokonca poskytujú krytie všetkých skiel na aute.

Pripoistenie čelného skla si môžete dojednať aj ako súčasť havarijného poistenia. V porovnaní s doplnkovým poistením v rámci PZP môže mať vyššie limity. To by mali mať na pamäti najmä držitelia luxusných alebo prémiových automobilov, alebo tí, ktorí majú napríklad vyhrievané či inak vylepšené čelné sklo.

Ponuka na trhu je skutočne široká a určite si vyberie každý vodič. Využite našu online kalkulačku PZP a havarijného poistenia, ktorá vám porovná ponuky oboch poistiek naraz. Vďaka tomu veľmi rýchlo zistíte v ktorej poisťovni si môžete dojednať najvýhodnejšie poistenie auta so spoľahlivým krytím čelného skla.


Porovnajte si ponuky všetkých poisťovní a nájdite si PZP za najlepšiu cenu za pár minút vrátane krytie čelného skla a iných rizík.