pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Poisťovňa Wüstenrot vám poistné plnenie vyplatí už do 24 hodín

07.02.2019 | Autor: Katarína Zelinková

Poisťovňa Wüstenrot zaviedla službu rýchlej likvidácie, vďaka ktorej vám môže poistné plnenie odoslať na účet už do 24 hodín od nahlásenia poistnej udalosti. Túto službu pre svojich klientov zaviedla ako prvá na Slovensku.

Úsek neživotného poistenia v poisťovni Wüstenrot má od novembra 2018 nové oddelenie. Je ním Oddelenie rýchlej likvidácie, ktoré zabezpečuje servis pri likvidácii vybraných typov poistných udalostí. Najnovšie bola zavedená aj unikátna služba rýchlej likvidácie, ktorá funguje na základe Aplikácie Wüstenrot. Po nahlásení poistnej udalosti pri PZP, havarijnom poistení alebo poistení majetku, poisťovňa škodu zaregistruje a ponúkne klientovi dve možnosti riešenia poistnej udalosti. Klient si môže zvoliť štandardný postup s obhliadkou alebo zrýchlený postup, kedy poisťovňa prostredníctvom Aplikácie Wüstenrot  ponúkne klientovi konkrétnu sumu finančného odškodnenia. Vyplatenie tejto sumy prebehne do 24 hodín bez toho, aby poisťovňa vykonala obhliadku. Ak bude poistné plnenie vyplácané z PZP, pôjde o výslednú sumu, pri havarijnom poistení sa odráta spoluúčasť. V prípade poistenia majetku je potrebné najskôr zaslať fotodokumentáciu a následne bude poistná udalosť postúpená na likvidáciu.

Rýchle a automatické nahlásenie škody

Pri využití špeciálnej aplikácie je celý proces zrýchlený a zautomatizovaný, pretože prebieha na základe tokenu, ktorý je klientovi zaslaný na jeho mobilný telefón alebo e-mailom. Následne klient vykoná len niekoľko jednoduchých úkonov v aplikácii, nafotí vozidlo, resp. vzniknutú škodu, a požadované výstupy zašle do poisťovne Wüstenrot. Na základe týchto informácii bude poisťovňa schopná klientovi ponúknuť konkrétnu sumu ako náhradu škody (za predpokladu, že škoda nie je vylúčená z poistného plnenia). Ponúknutú výšku poistného plnenia môže klient aj odmietnuť. Ak však súhlasí, poisťovňa Wüstenrot garantuje odoslanie finančných prostriedkov na jeho účet do 24 hodín od nahlásenia poistnej udalosti, poskytnutia fotodokumentácie a ďalšej súčinnosti za strany klienta.

Ako prebieha proces rýchlej likvidácie?

  1. Klient nahlási poistnú udalosť poisťovni.
  2. Poisťovňa od klienta získa všetky potrebné informácie potrebné pre vyhodnotenie poistnej udalosti.
  3. Na základe získaných údajov poisťovňa vyhodnotí poistnú udalosť podľa vopred nastavených parametrov a zaradí do vhodného segmentu.
  4. Ak poistná udalosť spĺňa podmienky rýchlej likvidácie, klient získa prístup do Aplikácie Wüstenrot.
  5. Na základe niekoľkých jednoduchých krokov prevedie aplikácia klienta až k výpočtu poistného plnenia. Ak klient so stanovenou výškou poistného plnenia súhlasí, odoslanie finančných prostriedkov v lehote do 24 hodín je v poisťovni Wüstenrot garantované.

Uvedenie takejto aplikácie je novinkou na slovenskom trhu a zároveň dôkazom, že svet poisťovníctva sa neustále napreduje. Slovenské poisťovne sa neustále snažia o skvalitňovanie a inovovanie služieb, ktoré poskytujú klientom. Ostáva len veriť, že sa do budúcna dočkáme ďalších noviniek, ktoré uľahčia a zrýchlia procesy spojené s poistnými udalosťami. Ak hľadáte výhodné poistenie práve od poisťovne Wüstenrot , stačí využiť naše online porovnanie cien PZP a ideálnu ponuku si jednoducho a rýchlo nájdete aj vy.