pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Od nového roka už staré kolky neplatia

18.12.2014 | Autor: Netfinancie.sk

Elektronické služby sú už takmer všade. Čo sa týka platieb, tie elektronické používame už dlhšie. Až teraz však prišli na rad aj kolky. 31. decembrom sa totiž nerozlúčime nadobro iba s rokom 2014, ale aj s používaním kolkových známok.

Hlavné dôvody zmeny

Používanie kolkov je u nás bežné už dlhú dobu. Ak bolo potrebné niečo vybaviť na úradoch či súdoch, napr. prihlásenie vozidla do evidencie, zápis vkladu na katastri, či zápis do živnostenského registra, orgány verejnej správy vyžadovali poplatok najčastejšie formou kolkov. Keďže sa však postupne obmedzovali predajné miesta a nakoniec boli dostupné len na poštách, ľudia príliš nadšení neboli. Išlo nielen o administratívnu, ale aj časovú náročnosť.

Navyše pribúdali prípady falšovania a zneužívania, a tak sa na ne muselo pridávať čoraz viac bezpečnostných prvkov, čím sa zvyšovali náklady na výrobu. Práve toto boli hlavné dôvody, pre ktoré sa 31. decembra končí používanie papierových kolkových známok.

Už k 30. novembru bol zastavený ich predaj a používať sa môžu poslednýkrát počas decembra. Od 1. januára 2015 nastupuje nová generácia kolkov tzv. e-kolky.

Čo s tými starými, ktoré vám ostali?

Ako pri každej závažnejšej zmene aj tu platí isté prechodné obdobie. Kolky si samozrejme už zakúpiť nebudete môcť, tie však, ktoré vám ostali, môžete vrátiť. Od 1. decembra 2014 až do 30.novembra 2015 vám ich Slovenská pošta prijme späť. Budete k tomu však potrebovať písomnú žiadosť s uvedením mena, priezviska a adresy trvalého pobytu (v prípade firmy – názov, sídlo firmy a číslo účtu). K žiadosti pripojíte okrem samotných kolkov aj zoznam, kde uvediete počet podľa ich nominálnych hodnôt a celkovú hodnotu odovzdávaných kolkov.

Až na základe takejto žiadosti vám môže pošta preplatiť hodnotu kolkov, a to do 30 dní odo dňa, kedy overila ich pravosť. Ak sa ich pravosť nepotvrdí, budú odovzdané zodpovednému orgánu, a to Ministerstvu financií SR.

Platba po novom – platba systémom E-KOLOK

Ako bude potom od 1. januára vyzerať platba na úradoch? Oveľa jednoduchšie, aspoň čo sa týka času. Na každom orgáne verejnej správy, postupne aj na všetkých súdoch a prokuratúre, kde sa budú kolky vyžadovať, bude totiž dostupný kiosk podobný bankomatu. K dispozícii budete mať dve možností ako zaplatiť, a to:

 • v hotovosti – s limitom však 300 €
 • platobnou kartou – neobmedzene, navyše bude možnosť aj bezkontaktnej platby

Samotný proces zakúpenia je pomerne jednoduchý:

 1. Vyberiete si úkon, za ktorý potrebujete uhradiť poplatok ( napr. vydanie občianskeho preukazu, vklad na katastri a podobne)
 2. Zvolíte si spôsob platby - v hotovosti alebo platobnou kartou
 3. Zaplatíte potrebnú hodnotu
 4. Terminál (kiosk) vám vydá dva bločky – potvrdenie o úhrade poplatku (samotný e-kolok) a doklad o platbe

Doklad o platbe obsahuje údaje o tom, na aký úkon je e-kolok zakúpený, v akej hodnote, a kde je možné ho použiť. Aktuálne je možné e-kolok použiť len na úrade, kde bol zakúpený. V budúcnosti sa ráta s možnosťou neobmedzeného použitia na úradoch.

Potvrdenie o úhrade poplatku - e-kolok - má okrem iných údajov aj QR kód, ktorý slúži na overenie platby po predložení pracovníkovi.

Výmena aj vrátenie e-kolku budú možné

A to priamo prostredníctvom kiosku. Ak zistíte, že ste si omylom zakúpili e-kolok, ktorý by ste radi vymenili za iný, môžete tak urobiť.

 1. Vyberiete možnosť Výmena e-kolku
 2. Priložíte QR kód a počkáte na pípnutie
 3. Vyberiete správnu hodnotu e-kolku
 4. Doplatíte rozdiel ( v prípade vyššej sumy) alebo vám terminál vyplatí rozdiel resp.vytlačí Potvrdenie pre vyplatenie výdavku (v prípade nižšej sumy), ktorý vám vyplatia na pošte
 5. Vezmete si Doklad o platbe, Potvrdenie o úhrade poplatku, prípadne aj Potvrdenie pre vyplatenie výdavku. Predchádzajúce Potvrdenie o úhrade poplatku (e-kolok) je tým pádom už neplatné.

Ak chcete zakúpený e-kolok vrátiť úplne, budete musieť navštíviť poštu a vypísať tam dostupnú žiadosť.

Všeobecne platí, že e-kolok je možné použiť do 30 dní od zakúpenia, vrátiť ho nepoužitý môžete do 3 rokov od zakúpenia.

Veríme, že prax ukáže, že išlo o pozitívnu zmenu.