pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Od 1. novembra jazdíme po novom!

20.09.2011 | Autor: Netfinancie.sk

Zákon č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke prijal predsa isté zmeny. Napriek prvotnému nesúhlasu a niektorým pripomienkam bol nakoniec vládny návrh upravený, a tak následne schválený a podpísaný. Vodiči tak majú povinnosť oboznámiť sa so všetkými zmenami, ktoré 1. november 2011 na cesty prinesie. To je totiž deň, od kedy táto zmena zákona začne platiť.

Zmeny pre vodičov

Prinášame Vám najhlavnejšie zmeny, ktoré sa týkajú najmä bežných vodičov:

1. Bezpečná vzdialenosť na diaľnici, ktorú musia vodiči motorových vozidiel dodržiavať za predchádzajúcim vozidlom sa udáva ako vzdialenosť, ktorú motorista prejde za dve sekundy, v prípade kategórie vozidiel M3, N2 a N3 za tri sekundy.

V praxi to znamená to, že ak idete rýchlosťou 100 km/h by ste mali dodržiavať vzdialenosť medzi Vami a vozidlom pre Vami približne 55 m. V prípade kategórie vozidiel M3, N2 a N3 by bola táto vzdialenosť o približne 28 m väčšia.

2. V rámci dodržiavania bezpečnosti je vodič povinný pred jazdou odstrániť z vozidla všetky nánosy ľadu a snehu, ktoré by sa mohli začať počas jazdy zosúvať. Desaťcentimetrovej bielej perine na streche áut na cestách tak snáď už odzvonilo.

3. Ak ste si doteraz neboli istí, či volať alebo nevolať políciu aj k malej nehode, pri ktorej nebol nikto zranený, už nemusíte váhať. Aby Vám boli zo strany poisťovne uznané všetky nároky, môže sa polícia zavolať v každom prípade a tá musí udalosť vyšetriť. V zákone totiž pribudla veta, že „takéto udalosti sú škodovými udalosťami“.

4. Významnou zmenou je možnosť získať oprávnenie na vedenie motorového vozidla už aj sedemnásťročným vodičom. Musí však byť dodržané pravidlo, že do dovŕšenia 18.roku (čiže po dobu jedného roka) musia jazdiť jedine v sprievode dospelého človeka s 10-ročnou praxou za volantom.

5. Starší vodiči, ktorí dovŕšili vek 65 rokov, sa museli doteraz každé dva roky podrobiť pravidelnej lekárskej prehliadke. Súčasná zmena prináša túto povinnosť každých päť rokov.

6. Zaviedlo sa známe pravidlo 3krát a dosť! Vodiči, ktorí za posledných 5 rokov porušia trikrát pravidlá cestnej premávky a spôsobia dopravnú nehodu, bude im vodičské oprávnenie odobrané. Rovnako to bude platiť aj pre vodičov, ktorí porušili pravidlá cestnej premávky požitím alkoholu prípadne inej návykovej látky alebo sa odmietli podrobiť skúške na tieto látky. Pre nich je však pravidlo prísnejšie – 2krát a dosť!

7. Prechádzajúce pravidlá určovali prekročenie rýchlosti za závažné porušenie zákona. Podľa nového návrhu sa za závažné porušenie zákona považuje prekročenie rýchlosti v obci o 20 km/h a mimo obce o 30 km/h a viac. Zákon však neupravuje sadzobník a výšku pokút, táto časť je stále v rukách policajtov, ktorí môžu a nemusia poľaviť pri menšom prekročení rýchlosti.

To je len niekoľko tých najdôležitejších zmien. Ak by ste sa radi oboznámili so všetkými, kompletný návrh so zmenami nájdete na našej stránke.