pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

UNIQA má v cestovnom poistení zopár praktických noviniek

07.07.2017 | Autor: Netfinancie.sk

Cestovanie je dnes iné ako kedysi. Myslia na to aj poisťovne a v rámci cestovného poistenia sa niektoré snažia priblížiť a prispôsobiť požiadavkám trhu. Urobila tak aj poisťovňa UNIQA.

Poistenie vás chráni už po odchode z domu

Hoci si cestovné poistenie uzatvárate prioritne pre platnosť v zahraničí, krytí ste aj na území Slovenska. Od okamihu opustenia bydliska či pracoviska až po návrat späť. V prípade, ak sa napríklad cestou na letisko stanete účastníkom dopravnej nehody alebo sa vyskytne iná nepredvídateľná udalosť, kvôli ktorej zmeškáte lietadlo, poistenie vám pomôže.

Vzťahuje sa aj na ďalšie situácie, ktoré môžu nastať a vašu dovolenku, resp. nástup na dovolenku, prekaziť:

  • úraz
  • odcudzenie batožiny
  • spôsobená škoda na zdraví alebo majetku inej osobe
  • iný dôvod na prerušenie cesty

V prípade, ak sa niektorá z takýchto situácií vyskytne, neváhajte a ihneď kontaktujte asistenčnú službu poisťovne UNIQA, ktorej pracovníci vám presne povedia, ako ďalej postupovať. Vyhnete sa tak prípadným chybným riešeniam a neskorším komplikáciám.

Ako rieši poisťovňa UNIQA nebezpečenstvo terorizmu?

Ako mnoho iných poisťovní, aj UNIQA má vo výlukách poistného krytia uvedený terorizmus a s ním spojené poistné udalosti. Ide však o udalosti v krajinách, pre ktoré boli vydané oficiálne upozornenia a odporúčania rôznymi štátnymi inštitúciami, napr. Ministerstvom zahraničných vecí SR a neodporúča sa do nich cestovať.

Poisťovňa UNIQA vám však nahradí náklady spojené s prerušením pobytu a nutným návratom, ak k teroristickému útoku príde nečakane, bez predchádzajúcich hrozieb.

Poistenie vám pomôže aj v prípade, ak sa po takomto teroristickom čine, prestanete cítiť v bezpečí, hoci ste neboli jeho priamym účastníkom a stal sa na inom mieste danej krajiny. Vtedy sa odporúča riadiť priamo pokynmi ministerstva zahraničných vecí alebo Asistenčnej služby Uniqa Assistance. Ak si to navyše situácia vyžaduje, a doposiaľ tak neurobilo ministerstvo, aj poisťovňa má právo na vydanie vyhlásenia a môže ponúknuť poisteným čo najskorší návrat do vlasti.

UNIQA rozšírila dôvody pre storno zájazdu

Zahrnula medzi ne aj neúspešnú maturitnú skúšku či štátnice. Okrem klasických dôvodov, ako je choroba, hospitalizácia či smrť blízkej osoby, si môžete storno zájazdu ďalej uplatniť aj v prípade tehotenstva, rozvodu, živelnej udalosti, ktorá vám poškodila majetok, či výpovede z práce. Pre poisťovňu sú to dostatočné dôvody na to, aby vám poistné plnenie poskytla. Samozrejme, musia byť dodržané isté podmienky – poistenie uzatvorené už pri kúpe zájazdu či letenky, v čase uzatvorenia nesmú byť dôvody na poskytnutie plnenia známe a pod..

Poistenie storna sa dá navyše poistiť aj samostatne, mimo základného cestovného poistenia liečebných nákladov. Výhodné to je napr. pre tých, ktorí majú už cestovné poistenie uzatvorené ku kreditnej karte či na celý rok.

Tip: Pri každom uzatváranom poistení je nutné dostatočne sa oboznámiť s rozsahom poistného krytia, s poistnými limitmi, ako aj všetkými ďalšími dôležitými podmienkami, napr. výlukami z poistného plnenia. Predídete tak nepríjemným prekvapeniam.