pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Novela Zákonníka práce prinesie viaceré zásadné zmeny

29.03.2018 | Autor: Netfinancie.sk

V máji tohto roku vstúpi do platnosti novela Zákonníka práce, ktorá zamestnávateľom ukladá povinnosť zvýšiť príplatky za prácu v noci. Zákon však ukladá aj viaceré výnimky, ktoré sú výhodné najmä pre zamestnávateľov.

Podľa zákona budú musieť zamestnávatelia zvyšovať príplatky za prácu v noci, cez víkendy a sviatky v dvoch etapách – od 1.mája 2018 a od 1.mája 2019. Celková výška príplatkov je podmienená výškou minimálnej hodinovej mzdy, ktorá v súčasnosti predstavuje sumu 2,8 eura. Novela Zákonníka práce ukladá aj výnimky týkajúce sa príplatkov za prácu v noci.  Podniky,  v ktorých je nevyhnutné, aby zamestnanci vykonávali prácu v noci alebo počas sviatkov, budú môcť využiť tzv. derogačnú klauzulu. Podľa derogačnej klauzuly môžu zvýšenie príplatkov za prácu v noci upraviť v kolektívnej zmluve za predpokladu, že vo firme fungujú odbory. Ak ide o firmu, v ktorej odbory nie sú, môže sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnúť na výške príplatkov priamo v pracovnej zmluve. Vo všeobecnosti sa predpokladá, že v týchto prípadoch budú príplatky nižšie. Derogačná klauzula neplatí  pri úprave výšky príplatkov za prácu cez sviatky a tiež v prípade, keď zamestnanec vykonáva rizikovú prácu. Podľa odborníkov bude novela Zákonníka práce zaťažujúca najmä pre malých a stredných podnikateľov, ktorí v rámci svojho zamerania nevyhnutne potrebujú vykonávať nočnú prácu. Zaťaženie pocítia aj podnikatelia, ktorí majú svoje prevádzky otvorené aj cez víkendy a počas sviatkov. Odborníci varujú, že zvýšenie mzdových nákladov sa následne prejaví na zvýšení cien tovarov a služieb.

13. a 14. platy bez daní a odvodov

Trináste a štrnáste platy budú po novom dobrovoľné a oslobodené od daní a odvodov. V prípade, že zamestnávateľ chce  zamestnancovi dať trinásty alebo štrnásty plat, musí splniť tieto podmienky:

  • trinásty plat musí byť vo výške priemerného mesačného zárobku zamestnanca
  • úľavy na odvodoch si zamestnávateľ môže uplatniť len do výšky 500€
  • zamestnanec musí u zamestnávateľa odpracovať aspoň dva roky

Nasledujúce podmienky platia pri vyplácaní štrnásteho platu:

  • štrnásty plat môže byť vyplatený iba zamestnancovi, ktorý u zamestnávateľa odpracoval minimálne štyri roky
  • zamestnanec musí pred štrnástym platom dostať aj trinásty plat
  • štrnásty plat môže zamestnávateľ prvýkrát vyplatiť v decembri

Povinné uvádzanie mzdy v inzerátoch

 Od 1. mája 2018 budú zamestnávatelia povinní uvádzať v pracovných inzerátoch aj výšku ponúkanej mzdy. Ak zamestnávateľ pristúpi k uzatvoreniu zmluvy s novým zamestnancom, musí  mu priznať minimálne takú mzdu, akú uviedol v pracovnej ponuke. Odborníci však v tomto prípade dvíhajú varovný prst. Táto zmenia totižto povedie k zvýšeniu administratívnej záťaže zamestnávateľov. Navyše, mnohí zamestnávatelia majú v pracovnej zmluve zakotvenú aj povinnosť dodržiavať mlčanlivosť o výške mzdy. Nové nariadenie môže dodržanie tejto povinnosti značne skomplikovať.