pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Klienti ASTRA poisťovne sa konečne dočkajú svojich peňazí

18.05.2016 | Autor: Netfinancie.sk

Dlhé čakanie klientov na peniaze od poisťovne ASTRA, ktorej bolo odobrané povolenie na poisťovaciu činnosť a ktorá išla do likvidácie, by malo byť ukončené definitívnym rozhodnutím súdu.

Rozhodnutie o začatí likvidácie poisťovne ASTRA z dôvodu ukončenia činnosti vydané 3.12.2015 a zverejnené 21.1.2016 je konečne právoplatné. Odvolací súd v Bukurešti, na ktorý sa obrátil hlavný akcionár poisťovne s odvolaním proti decembrovému rozhodnutiu, toto rozhodnutie potvrdil a na základe toho sa 28.4.2016 stalo právoplatným. Ďalšie odvolanie už nie je možné. O tejto situácii informoval Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov EIOPA.

Klienti majú nárok na nespotrebované poistné aj plnenie z poistných udalostí

V praxi to znamená, že sa začína likvidácia poisťovne Astra, ktorá zároveň umožňuje výplatu nespotrebovaného poistného, poistných plnení a prípadných ďalších nárokov klientov z rumunského garančného fondu. Nároky z poistných udalostí, ktoré si slovenskí klienti uplatnili prostredníctvom Slovenskej kancelárie poisťovateľov, budú vyplatené zo slovenského garančného fondu.

Pre všetky poistné udalosti vzniknuté po 28.4.2016, resp. nároky z uzatvoreného poistenia v poisťovni ASTRA po tomto dátume platí, že si ich môžu klienti nárokovať najneskôr do 90 dní od uvedeného dátumu (od nadobudnutia právoplatnosti súdneho rozhodnutia). Obrátiť sa musia na rumunský garančný fond, kde nájdu príslušné tlačivá aj v slovenskom jazyku.

V záujme všetkých klientov poisťovne ASTRA veríme, že ukončenie odvolacieho konania a správoplatnenie rozhodnutia súdu z decembra 2015 dorieši všetky záležitosti k spokojnosti klientov. V prípade, že sa rozhodujú pre PZP v novej poisťovni, na výber majú ďalších 11 fungujúcich poisťovní.