pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

eCall – systém, ktorý vám môže zachrániť život

09.04.2018 | Autor: Netfinancie.sk

Nebol to 1. apríl, ale skutočnosť. Od začiatku apríla u nás platí povinnosť nové vozidlá vybavovať záchranným systémom eCall. Prečo je to tak a čo môžeme očakávať v praxi?

Záchrana života na prvom mieste

Práve táto novinka má priniesť viac zachránených životov pri kolíziách na cestách a znižovať následky dopravných nehôd. Všetky vozidlá do 3,5 tony (kategórie M1 a N1) vyrobené po 1. apríli 2018 budú mať zabudované núdzové tlačidlo a systém eCall. Vyplýva to z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/758 z 29. apríla 2015 o požiadavkách typového schválenia pri zavádzaní palubného systému eCall využívajúceho službu tiesňovej linky 112 a o zmene smernice 2007/46/ES:

"Palubný systém „eCall využívajúci tiesňovú linku 112“ je núdzový systém obsahujúci palubné zariadenie a prostriedky na vytvorenie, riadenie a vykonanie prenosu volania eCall, ktorý je aktivovaný buď automaticky palubnými senzormi, alebo manuálne, a ktorý prostredníctvom verejnej mobilnej bezdrôtovej komunikačnej siete prenáša minimálny súbor údajov a pomocou linky 112 vytvára audiokanál medzi osobami vo vozidle a strediskom tiesňového volania pre eCall," hovorí o novom systéme Karolína Ducká, hovorkyňa a riaditeľka odboru komunikácie Ministerstva dopravy a výstavby SR.

Dve možné situácie v praxi

Spolupráca s posádkou vozidla

  1. V prípade nehody alebo kolíznej situácie posádka vozidla stlačí núdzové tlačidlo SOS.
  2. Vďaka napojeniu na call centrum sa posádke ozve operátor a informuje sa o ich stave.
  3. Podľa závažnosti situácie si posádka vyžiada záchranné zložky alebo nie.
  4. a) V prípade, že pomoc nie je potrebná, hovor sa ukončí.
    b) V prípade, že je to potrebné, operátor pomocou tiesňovej linky 112 vyšle k miestu nehody príslušné záchranné zložky.

Bez spolupráce posádky vozidla

(napr. v prípade bezvedomia alebo závažného poranenia)

  1. Ak príde ku kolíznej situácii, ktorú systém automaticky vďaka senzorom vyhodnotí ako nehodu (napr. vystrelenie airbagov, aktivácia predpínačov bezpečnostných pásov, prudké stlačenie tlmičov po prudkom nadľahčení a pod.), záchranný systém vozidla sa spojí s call centrom aj bez aktivácie tlačidla.
  2. V prípade, že posádka operátorovi neodpovedá, na základe zistenej polohy sú na miesto nehody vyslané záchranné zložky pomocou linky 112.

Práve rýchlosť býva v prípade nehôd rozhodujúca pri záchrane ľudských životov a zmiernení následkov. Systém eCall má vďaka rýchlej reakcie a oznámeniu nehody dopomôcť k tomu, aby sa tak dialo. Najmä v prípadoch, že posádka nie je pri vedomí.

Kde budete môcť záchranné tlačidlo nájsť?

Samotné červené tlačidlo s označením SOS bude najčastejšie umiestnené vo vnútri vozidla pri stropnom osvetlení, príp. pri spätnom zrkadle, aby bolo čo najlepšie dostupné. Ak máte nové vozidlo, určite si túto skutočnosť preventívne overte.

Samotný záchranný systém býva umiestnený v tzv. čiernej skrinke auta, pri motorovej prepážke. Odborníci sa preň rozhodli najmä preto, že toto miesto býva najmenej „zraniteľné“ pri nehode. Systém obsahuje GSM a GPS modul a komunikovať bude priamo s riadiacou jednotkou auta.

GSM modul

– predstavuje istý druh čipu – tzv. virtuálnu SIM kartu – vďaka ktorej komunikuje a privolá záchranné zložky. Nie je potrebné použiť mobilný telefón. Mnohí výrobcovia automobilov túto vlastnosť využili aj komerčne a ponúkajú rozšírené služby, ako napr. kontaktovanie operátora a informovanie sa o zariadeniach a miestach v okolí aktuálnej polohy.

GPS modul

– zabezpečuje zistenie polohy vozidla v čase nehody. Práve detekcia miesta nehody je v prípade vážnych zranení posádky jednou z najdôležitejších vecí.

Všetky náklady ohľadom fungovania nového systému by mali znášať automobilky a kontrola jeho funkčnosti by sa mala stať súčasťou technickej kontroly auta.