0948 197 625
0918 462 422
0911 696 920
Facebook
LinkedIn

PO-PIA: 07:30-17:00

Rozdiely v poisťovniach v rámci zdravotnej starostlivosti

Zdravotná starostlivosť, ktorá je na Slovensku poskytovaná v rámci verejného zdravotného poistenia a hradia ju všetky poisťovne, zahŕňa nasledovnú starostlivosť a úkony:

 • ústavnú zdravotnú starostlivosť
 • primárnu ambulantnú starostlivosť vrátane stomatológie
 • preventívne prehliadky
 • lekársku službu prvej pomoci
 • odbornú starostlivosť so všetkými náročnými vyšetreniami
 • dopravnú zdravotnú a leteckú zdravotnú starostlivosť
 • kúpeľnú liečbu na predvolanie pre deti a dospelých
 • špecializovanú liečbu v zahraničí

Preventívne prehliadky u odborných lekárov

V rámci preventívnej starostlivosti hradia všetky poisťovne náklady za preventívne prehliadky u jednotlivých odborných lekárov podľa veku nasledovne:

Všeobecný lekár

vek

počet hradených preventívnych prehliadok

do 1 roka

9x

vo veku 1,5 roka

1x

3 – 18 rokov

1x za dva roky

18 a viac

1 x za dva roky

1 x za rok pre evidovaného darcu krvi, orgánov alebo tkanív)

Zubár

vek

počet hradených preventívnych prehliadok

po 1. roku

1x

do 18 rokov

2x za rok

18 a viac

1x za rok

2x za rok u tehotnej pacientky

Ošetrenie zubného kazu je v plnom rozsahu hradené zdravotnou poisťovňou len v prípade absolvovania preventívnej prehliadky v predchádzajúcom roku 

Gynekológ

vek

počet hradených preventívnych prehliadok

od 18 rokov alebo od 1. tehotenstva

1x za rok

v tehotenstve

1x za mesiac a 1x v období 6 týždňov po pôrode

 • Pri preventívnej prehliadke u gynekológa je doplnkom prevencie aj mamografia prsníkov, a to
  •  1x za 2 roky (vo veku 40 – 69 rokov)
  •  1x za rok (bez obmedzenia veku, v prípade pozitívnej rodinnej diagnózy a individuálne ženy s patologickým nálezom)

Urológ

vek

počet hradených preventívnych prehliadok

od 50 rokov

1x za 3 roky

od 40 rokov

1x za 3 roky v prípade výskytu karcinómu prostaty v príbuzenskom vzťahu podľa stupňa príbuzenstva (1x za 3,2,1 rokov)

Gastroenterológ

vek

počet hradených preventívnych prehliadok

od 50 rokov

1x za 10 rokov (prehliadka konečníka a hrubého čreva kolonoskopom)

bez vekového obmedzenia v prípade zvýšeného rizika výskytu zdravotných problémov

1x za 5 rokov

Čo vám ponúkajú zdravotné poisťovne nad rámec zákona?

Jednotlivé poisťovne hradia v rámci svojej činnosti poistencom aj úkony či vyšetrenia, ktoré sú nad rámec zákona. Sú dôležité najmä z hľadiska prevencie.

 • hradí 1.preventívnu prehliadku u zubára už po 1.roku
 • poistenkyne poisťovne Dôvera majú možnosť objednania na mamografické vyšetrenie už do 10 dní odo dňa preventívnej prehliadky
 • u gastroenterológa vám poisťovňa uhradí náklady na skríning rakoviny konečníka a hrubého čreva nad 50 rokov 1x za 2 roky pri pozitívnom teste na okultné krvácanie.
 • v prípade aktívneho športovca a člena športového klubu do 18 rokov má takýto poistenec nárok na čiastočnú úhradu preventívnej prehliadky u telovýchovného lekára (po úhrade nákladov je potrebné spolu s dokladom zaslať poisťovni žiadosť o čiastočnú náhradu)
 • bezplatné CRP vyšetrenie dieťaťa z kvapky krvi
 • rozšírená preventívna prehliadka zameraná na ochorenie srdca a kardiovaskulárne choroby je k dispozícii poistencom vo veku od 30 do 60 rokov u vybraných všeobecných lekárov, po absolvovaní tohto programu je pre fajčiarov možnosť získať príspevok na liek, ktorý je určený na odvykanie od fajčenia (Champix)
 • nadštandardné očkovania: bezplatné očkovanie proti chrípke a pneumokokom a zľavy na ďalšie očkovania: proti rakovine krčka maternice, proti hepatitíde A a B, proti kliešťovej encefalitíde (hradí posledné tri očkovacie látky)
 • Baby kufrík pre novorodencov poistených v poisťovni Dôvera
 • ďalšie akcie: vitamínový doplnok pre každého darcu krvi, vrátenie doplatku za lieky pre deti do 2 rokov a ich matky až do výšky 100 € (platí do 31.12.2014)
 • v rámci preventívnej prehliadky ženy u gynekológa hradí poisťovňa vyšetrenie prsníkov a priľahlých lymfatických uzlín ultrazvukom 1x za 2 roky
 • nad rámec hradí poisťovňa preventívne prehliadky u urológa, a to
  •  1x za 2 roky vo veku nad 40 rokov
  •  1x za 3 roky vo veku nad 50 rokov
 • preventívne očkovania nad rámec zákona (preplatenie časti nákladov za očkovacie vakcíny): proti infekcii HPV, pneumokokom, ovčím kiahňam, hepatitíde typu A, A+B, proti chrípke, rotavírusom, meningokokom, kliešťovej encefalitíde (50% z ceny)
 • niektoré nadštandardné vyšetrenia: CRP vyšetrenie, EKG u všeobecného lekára, lincencovanú pôrodnú asistenciu, zľavu z ceny poplatku za ročnú starostlivosť v NsP Medissimo ako i niektoré ďalšie zľavy
 • preventívne vyšetrenia na včasný záchyt onkologických ochorení:
  •  cytologické skríningové vyšetrenie steru z krčka maternice už od 18.rokov
  •  preventívne vyšetrenie rakoviny prostaty už od 40.roku 1x za 2 roky
 • poisťovňa finančne prispieva na niektoré preventívne vyšetrenia či úkony: vyšetrenie potravinovej intolerancie, pečatenie zubov, rodičom zapožičiava monitor dychu a pohybu novorodenca Nanny
 • ďalšie výhody: vitamínový balíček pre darcov krvi, telefonické zákaznícke centrum, 24-hodinová asistenčná služba EuroCross International, online pobočka, zľavy na iné poistenia poisťovne Union
 • zdravotná poisťovňa hradí svojim poistencom lieky, očkovacie látky, dietetické potreby a zdravotnícke pomôcky v zmysle zákona
 • aj liečbu mimoriadne nákladných ochorení, v odôvodnených prípadoch aj unikátne zdravotné výkony a iné nákladné operácie (transplantácie kostnej drene, obličiek, pečene, rohoviek, operácie srdca, inovatívne zákroky, náročné diagnostické vyšetrenia
 • pri preventívnej prehliadke u telovýchovného lekára má poistenec (aktívny športovec a člen športového klubu do 18 rokov) nárok na čiastočnú úhradu nákladov za takéto vyšetrenie. Preplatenie je možné na základe žiadosti doručenej príslušnej poisťovni.
 • súčasťou preventívnej prehliadky u gynekológa je aj cytológia biologického materiálu (prevencia proti rakovine krčka maternice), a to
  •  1x za rok prvé 2 odbery vo veku 23 – 64
  •  1 x za 3 roky ďalšie odbery