Poistenie domácnosti a zodpovednosti za škodu PLUS

Ochrana vášho domova len za 24 € na rok.
Poistenie zodpovednosti za škodu zdarma.
Jednoduché a okamžité uzatvorenie online.

Pokračovať »

Ako si uzatvoriť poistenie domácnosti a zodpovednosti za škodu PLUS

Zadanie údajov do kalkulačky PZPZadajte základné údaje do kalkulátoru poistenia.
Doplnenie a odoslanie návrhu poistnej zmluvyDoplňte svoje osobné údaje a odošlite návrh poistenia.
Doručenie a podpis poistnej zmluvyZmluvu zaslanú na váš e-mail si uložte a vytlačte.
Úhrada poistného za poistenie nehnuteľnostiPoistné uhraďte elektronicky, v banke alebo na pošte, priamo na účet poisťovne.

Prečo si uzatvoriť poistenie domácnosti a zodpovednosti za škodu?

Poistný balík PLUS tvorí poistenie domácnosti a poistenie zodpovednosti za škodu, ktorú spôsobili členovia poistenej domácnosti tretej strane. Uzatvorením poistenia domácnosti a zodpovednosti tak získate nielen ochranu cenného vybavenia vašej domácnosti, ale zároveň aj finančné krytie za prípadné škody, ktoré spôsobíte vy či iný príslušník vašej domácnosti cudzej osobe.

Pre koho je poistenie domácnosti a zodpovednosti určené?

Balík PLUS je určený pre všetkých majiteľov obývaných nehnuteľností, ktorí si chcú zabezpečiť ochranu ich vnútorného vybavenia. Poistenie domácnosti a zodpovednosti za škodu PLUS je možné uzatvoriť jedine na už skolaudovaný dom alebo byt.

Poistná suma je v rámci tohto poistného produktu tiež fixne daná, a to vo výške 10 000 € pre domácnosť a 50 000 € pre zodpovednosť. Výška poistného je stanovená na 24 € / rok, pričom táto zvýhodnená cena platí iba pri ročnej frekvencii platby poistného.

Aké riziká sú kryté poistením domácnosti a zodpovednosti za škodu?

 • Živel – živelná udalosť:
  • požiar
  • výbuch
  • úder blesku
  • náraz alebo pád lietacieho telesa riadeného ľudskou posádkou, prípadne časťami alebo nákladom tohto telesa
  • víchrica
  • krupobitie
  • zosuv pôdy, zrútenie skál alebo zemín
  • zosuv alebo zrútenie lavín
  • pád stromov, stožiarov a iných predmetov, ak nie sú súčasťou poškodenej veci alebo nie sú súčasťou toho istého súboru ako poškodená vec
  • tiaž snehu alebo námrazy
  • náraz vozidla, dym alebo nadzvuková vlna
  • zemetrasenie
  • povodeň alebo záplava
  • voda unikajúca z vodovodných zariadení
 • krádež vlámaním alebo lúpežným prepadnutím
 • vnútorný vandalizmus

Čo a v akom rozsahu je kryté poistením domácnosti?

Súbory poistených vecíPoistné krytie*
spotrebná elektronika bez vonkajších anténnych systémov (televízor, video, veža a pod.)do výšky 2 000 €
športové potreby (okrem bicyklov)do výšky 2 000 €
bicyklemimo vnútorné priestory nehnuteľnosti – do výšky 500 €

vo vnútorných priestoroch nehnuteľnosti, v ktorej sa poistená domácnosť nachádza do výšky 1 000 €
veci umeleckej alebo historickej hodnoty, klenoty, šperky, cennosti, veci zberateľského záujmu, známky, minceaž do hodnoty 5000 €, plnenie max. do výšky 500 € za jednu vec
peniaze v hotovosti vrátane cudzej meny, cenné papiere, vkladné knižkydo výšky 500 €
detské kočíkydo výšky 500 €
invalidné vozíky nemotorovédo výšky 500 €
súčiastky k motorovým vozidlámdo výšky 500 €
drobné domáce a hospodárske zvieratádo výšky 500 €
nábytok, bytový a odevný textil, šaty a veci slúžiace k osobnej spotrebeplnenie do výšky novej ceny, pokiaľ ich opotrebenie nepresiahlo 50 %

* Uvedené poistné krytie sa vzťahuje na jednu poistnú udalosť.

Čo a v akom rozsahu kryje poistenie zodpovednosti za škodu?

Zodpovednostné poistenie slúži na krytie nákladov spojených s majetkovou škodou, akou je poškodenie, zničenie či strata veci, alebo škodou na živote či zdraví tretích osôb, ktoré neúmyselne spôsobil niektorý člen poistenej domácnosti.

Poistenie zodpovednosti členov domácnosti kryje škodu:

 • spôsobenú činnosťou v bežnom živote
 • spôsobenú obvyklým príslušenstvom domácnosti
 • spôsobenú v súvislosti s vedením domácnosti
 • spôsobenú psom evidovaným na obecnom úrade, ktorého majiteľom je poistený (s výnimkou bojových plemien)
 • spôsobenú v súvislosti s výkonom rekreačného športu
 • vyplývajúcu z vlastníctva a používania bicyklov
 • vzniknutú v súvislosti s legálnou držbou a používaním strelných zbraní (s výnimkou výkonu práva poľovníctva)
 • ako vlastníka alebo chovateľa domácich a úžitkových hospodárskych zvierat

Najväčšou výhodou poistenia zodpovednosti za škodu je, že jeho územná platnosť sa vzťahuje na celé geografické územie Európy. V praxi to znamená, že ak spôsobíte škodu tretej strane povedzme niekde na dovolenke v Chorvátsku, môžete náklady s ňou spojené hradiť z tohto poistenia.

Prečítajte si viac o poistení domácnosti a zodpovednosti za škodu PLUS vo Všeobecných poistných podmienkach a Zmluvných dojednaniach.

fotka – Vladimír Cvik
Poradíme vám?Mgr. Vladimír Cvik
a odborný tím poradcov