Groupama poisťovňa, a.s. – Tlačivá a dokumenty


Logo - Groupama poisťovňa

Povinné zmluvné poistenie online

Všeobecné poistné podmienky pre povinné zmluvné poistenie
Osobitné poistné podmienky poskytnutia asistenčných služieb k poisteniu vozidiel
Rozsah asistenčných služieb pre povinné zmluvné poistenie
Asistenčná karta pre povinné zmluvné poistenie
Verejný prísľub k povinnému zmluvnému poisteniu (úraz)
Informačný dokument - PZP
Informácia pre spotrebiteľa pred uzatvorením zmluvy na diaľku pre povinné zmluvné poistenie
Zmluvné dojednania pre povinné zmluvné poistenie dojednané na diaľku
Správa o nehode

Havarijné poistenie

Všeobecné poistné podmienky pre havarijné poistenie
Osobitné poistné podmienky poskytnutia asistenčných služieb k poisteniu vozidiel
Osobitné podmienky poskytnutia nadštandardných asistenčných služieb k havarijnému poisteniu
Rozsah asistenčných služieb pre havarijné poistenie
Formulár o podmienkach uzavretia zmluvy havarijného poistenia
Správa o nehode

Krátkodobé cestovné poistenie

Všeobecné poistné podmienky pre cestovné poistenie
Zmluvné dojednania
Dodatok k poistnej zmluve - zvýšené limity
Dodatok k poistnej zmluve - osobitné ustanovenia
Informačný dokument - cestovné poistenie
Informácia pre spotrebiteľa pred uzatvorením zmluvy na diaľku
Asistenčné služby pre cestovné poistenie
Ako postupovať pri škodovej udalosti

Ročné cestovné poistenie

Všeobecné poistné podmienky pre cestovné poistenie
Zmluvné dojednania
Dodatok k poistnej zmluve - zvýšené limity
Dodatok k poistnej zmluve - osobitné ustanovenia
Informačný dokument - cestovné poistenie
Informácia pre spotrebiteľa pred uzatvorením zmluvy na diaľku
Asistenčné služby pre cestovné poistenie
Ako postupovať pri škodovej udalosti

Poistenie zodpovednosti zamestnanca

Všeobecné poistné podmienky pre poistenie zodpovednosti zamestnanca
Oznámenie o škodovej udalosti z poistenia zodpovednosti zamestnanca
Formulár o podmienkach uzavretia zmluvy poistenia zodpovednosti zamestnanca

Ďalšie dôležité dokumenty

Oznámenie o škodovej udalosti z poistenia vozidiel (poistený)
Zoznam zmluvných autoservisov

Aktuality - Groupama poisťovňa, a.s.

Novinka: Porovnanie cien PZP je ešte jednoduchšie

Aké zmeny môžeme očakávať v PZP v roku 2018?

Prehľad zmien v PZP pre rok 2017