Facebook
LinkedIn

PO-PIA: 08:00-17:00

Groupama poisťovňa, a.s. – Povinné zmluvné poistenie


Logo - Groupama poisťovňa

Predmetom povinného zmluvného poistenia v tejto poisťovni sú prevažne osobné a nákladné vozidlá do 3,5 t, ale aj ostatné nákladné vozidlá alebo traktory. So súhlasom poisťovne je možné uzatvoriť PZP aj pre ostatné kategórie vozidiel.

Limity poistného plnenia

Z povinného poistenia má v prípade poistnej udalosti (dopravnej nehody) poistený (teda ten, kto zodpovedá za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla) právo, aby poisťovňa za neho nahradila poškodenému preukázané a uplatnené nároky na náhradu škody:

 • 5 000 000 € za škodu na zdraví a nákladoch pri usmrtení, bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených,
 • 1 000 000 € za škodu na majetku, ušlom zisku alebo náklady na právne zastúpenie, bez ohľadu na počet poškodených.

Územná platnosť PZP

Povinné zmluvné poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, ktoré vzniknú na území SR a členských štátov EÚ alebo cudzieho štátu, s ktorými má Slovenská kancelária poisťovateľov (SKP) dohodu o vzájomnom vyrovnaní nárokov na škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (podrobný rozpis štátov je uvedený na zadnej strane Zelenej karty).
Neplatnosť Zelenej karty na území týchto štátov je označená prečiarknutím medzinárodnej poznávacej značky príslušného štátu na tejto karte.

Pripoistenia k zákonnému poisteniu

Okrem základného krytia a bezplatnej asistenčnej služby Groupama dáva i bezplatné úrazové poistenie pre vodiča motorového vozidla (cez verejný prísľub). Verejný prísľub zaväzuje na poskytnutie plnenia v prípade úrazu s trvalými následkami minimálne 76 % alebo smrti vodiča poisteného vozidla v dôsledku prevádzky poisteného vozidla nad rámec zákonného poistenia. Plnenie v prípade udalosti – úrazu alebo smrti vodiča poisteného vozidla pri prevádzke poisteného motorového vozidla - bude poskytnuté vo výške 2 000 € na jednu a všetky udalosti. Bezplatné úrazové poistenie zabezpečuje tak pre existujúcich klientov PZP, ako aj pre klientov s novouzatvorenými zmluvami.

Asistenčné služby

K základnému poisteniu klient dostáva aj bezplatnú asistenčnú službu, ktorá bude k dispozícii nonstop 24 hodín denne, aj zo zahraničia. Asistenčná centrála poskytne pomoc v prípade nehody alebo poruchy vozidla.

Ak nastane porucha vozidla, prostredníctvom asistenčnej služby je zabezpečená oprava na mieste. Ak opravu na mieste nie je možné vykonať do 60 minút od príchodu zásahového vozidla, zabezpečí sa odťah vozidla a preprava cestujúcich do najbližšieho servisu, resp. zorganizuje sa pre cestujúcich pokračovanie v ceste alebo doprava – náhradným vozidlom alebo vlakom – do miesta bydliska na území Slovenskej republiky.
Asistenčná služba poskytne aj právne zastúpenie alebo poradenstvo v prípade právneho, trestnoprávneho alebo občianskeho súdneho pojednávania.

Zľavy a iné výhody PZP od Groupamy

 • bonus až do úrovne 60 %
 • dodatočná zľava za bezškodový priebeh do výšky 15 %
 • zvýhodnené poistné pre starších klientov z menších miest a malých obcí
 • 10 % zľava pre vozidlá z nízkou hmotnosťou (do 1 000 kg)
 • 15 % zľava pre vozidlá jazdiace na benzín
 • 10 % zľava za dieťa do 15
 • 10 % zľava za uzatvorenú inú poistnú zmluvu u
 • 5 % zľava, ak má klient zriadený účet v OTP Banke Slovensko, a.s.
 • 5% zľava pri ročnom spôsobe platbe
 • bezplatné úrazové poistenie pre vodiča motorového vozidla
 • zdarma asistenčné služby (Groupama assistance) na území SR a v zahraničí 


Aktuality - Groupama poisťovňa, a.s.

Generic placeholder image

Je znižovanie náhrady škody o amortizáciu v PZP správne?

26.08.2021 | Autor: Eva Majerská

Prinášame vám aktualizovaný článok o tom, ako v súčasnosti funguje náhrada škody pri poistnej udalosti z pohľadu amortizácie. Pristupujú k nej poisťovne podľa vzorového rozhodnutia súdu alebo sú ešte stále také, ktoré si amortizáciu v PZP uplatňujú?

Generic placeholder image

Ako sa zmenia ceny PZP v roku 2021?

29.12.2020 | Autor: Eva Majerská

Naša online kalkulačka na výpočet poistného PZP obsahuje vždy aktuálne ceny a podmienky poisťovní. Môžete si tak bez obáv porovnať ceny pre rok 2021 a uzatvoriť zmluvu. Budú sa tieto ceny meniť a treba počítať s navyšovaním poistného?

Generic placeholder image

Ocenenie SASP za rok 2018 má svojich víťazov

04.06.2019 | Autor: Katarína Zelinková

Odborníci rozhodli. Toto sú najlepšie poisťovne z oblasti neživotného poistenia pre rok 2018.