Facebook
LinkedIn

PO-PIA: 08:00-17:00

Groupama poisťovňa, a.s. – Povinné zmluvné poistenie


Logo - Groupama poisťovňa

Predmetom povinného zmluvného poistenia v tejto poisťovni sú prevažne osobné a nákladné vozidlá do 3,5 t, ale aj ostatné nákladné vozidlá alebo traktory. So súhlasom poisťovne je možné uzatvoriť PZP aj pre ostatné kategórie vozidiel.

Limity poistného plnenia

Z povinného poistenia má v prípade poistnej udalosti (dopravnej nehody) poistený (teda ten, kto zodpovedá za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla) právo, aby poisťovňa za neho nahradila poškodenému preukázané a uplatnené nároky na náhradu škody:

 • 5 000 000 € za škodu na zdraví a nákladoch pri usmrtení, bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených,
 • 1 000 000 € za škodu na majetku, ušlom zisku alebo náklady na právne zastúpenie, bez ohľadu na počet poškodených.

Územná platnosť PZP

Povinné zmluvné poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, ktoré vzniknú na území SR a členských štátov EÚ alebo cudzieho štátu, s ktorými má Slovenská kancelária poisťovateľov (SKP) dohodu o vzájomnom vyrovnaní nárokov na škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (podrobný rozpis štátov je uvedený na zadnej strane Zelenej karty).
Neplatnosť Zelenej karty na území týchto štátov je označená prečiarknutím medzinárodnej poznávacej značky príslušného štátu na tejto karte.

Pripoistenia k zákonnému poisteniu

Okrem základného krytia a bezplatnej asistenčnej služby Groupama dáva i bezplatné úrazové poistenie pre vodiča motorového vozidla (cez verejný prísľub). Verejný prísľub zaväzuje na poskytnutie plnenia v prípade úrazu s trvalými následkami minimálne 76 % alebo smrti vodiča poisteného vozidla v dôsledku prevádzky poisteného vozidla nad rámec zákonného poistenia. Plnenie v prípade udalosti – úrazu alebo smrti vodiča poisteného vozidla pri prevádzke poisteného motorového vozidla - bude poskytnuté vo výške 2 000 € na jednu a všetky udalosti. Bezplatné úrazové poistenie zabezpečuje tak pre existujúcich klientov PZP, ako aj pre klientov s novouzatvorenými zmluvami.

Asistenčné služby

K základnému poisteniu klient dostáva aj bezplatnú asistenčnú službu, ktorá bude k dispozícii nonstop 24 hodín denne, aj zo zahraničia. Asistenčná centrála poskytne pomoc v prípade nehody alebo poruchy vozidla.

Ak nastane porucha vozidla, prostredníctvom asistenčnej služby je zabezpečená oprava na mieste. Ak opravu na mieste nie je možné vykonať do 60 minút od príchodu zásahového vozidla, zabezpečí sa odťah vozidla a preprava cestujúcich do najbližšieho servisu, resp. zorganizuje sa pre cestujúcich pokračovanie v ceste alebo doprava – náhradným vozidlom alebo vlakom – do miesta bydliska na území Slovenskej republiky.
Asistenčná služba poskytne aj právne zastúpenie alebo poradenstvo v prípade právneho, trestnoprávneho alebo občianskeho súdneho pojednávania.

Zľavy a iné výhody PZP od Groupamy

 • bonus až do úrovne 60 %
 • dodatočná zľava za bezškodový priebeh do výšky 15 %
 • zvýhodnené poistné pre starších klientov z menších miest a malých obcí
 • 10 % zľava pre vozidlá z nízkou hmotnosťou (do 1 000 kg)
 • 15 % zľava pre vozidlá jazdiace na benzín
 • 10 % zľava za dieťa do 15
 • 10 % zľava za uzatvorenú inú poistnú zmluvu u
 • 5 % zľava, ak má klient zriadený účet v OTP Banke Slovensko, a.s.
 • 5% zľava pri ročnom spôsobe platbe
 • bezplatné úrazové poistenie pre vodiča motorového vozidla
 • zdarma asistenčné služby (Groupama assistance) na území SR a v zahraničí 


Aktuality - Groupama poisťovňa, a.s.

havarovaná motorka na ceste

Havarijné poistenie motocykla nie je zbytočnosť – čo všetko vám pokryje?

04.05.2022 | Autor: Eva Majerská

Motocykle sú veľmi obľúbeným prostriedkom prepravy, no jazda na nich je predovšetkým koníčkom a vyjadrením životného štýlu. Na Slovensku počet evidovaných motocyklov z roka na rok stúpa, podľa policajnej štatistiky z jari 2022 je ich okolo 163 tisíc (vrátane tých s postranným vozíkom). A napriek tomu iba malá časť z nich je havarijne poistená. Motocykle pritom patria medzi najcitlivejší hnuteľný majetok.

kľúče od auta v ruke predajcu

Čo s poistením, keď vám končí lízing? Zistite, na čo si dať pozor

13.12.2021 | Autor: Eva Majerská

Po dlhých mesiacoch prišiel ten moment, kedy platíte poslednú splátku lízingovej spoločnosti a auto si konečne môžete prepísať na seba. Je to určite dôvod na radosť, ale čakajú vás aj nevyhnutné povinnosti spojené so zmenou vlastníka vozidla. Okrem prepisu auta na dopravnom inšpektoráte a s tým súvisiacej byrokracie vás čakajú aj úkony týkajúce sa povinného zmluvného poistenia, respektíve havarijného poistenia. V tomto článku vám ponúkame zhrnutie, ako postupovať a čo robiť s poisteniami auta, keď lízing končí.

auto v servise

Je znižovanie náhrady škody o amortizáciu v PZP správne?

26.08.2021 | Autor: Eva Majerská

Prinášame vám aktualizovaný článok o tom, ako v súčasnosti funguje náhrada škody pri poistnej udalosti z pohľadu amortizácie. Pristupujú k nej poisťovne podľa vzorového rozhodnutia súdu alebo sú ešte stále také, ktoré si amortizáciu v PZP uplatňujú?