033 240 00 02
0911 696 920
0918 462 422
0948 197 625
Facebook
Google+

PO-PIA: 08:00-17:30

Blogy zo sveta poistenia a financií za rok 2018

Logo Netfinancie - blog

„Niveau stable„ (pokojná hladina) slovenského poisťovníctva

19.12.2016 | Autor: Vladimír Kožuch

Na jeseň sa médiami prehnala vlna rozhorčenia poisťovní nad novelou zákona o poisťovníctve, ktorá stanovovala povinnosť poisťovní platiť štátu 8 %-ný odvod z poistného z neživotných poistení. Tento poplatok dovtedy odvádzali poisťovne len z povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.