ASTRA poisťovňa, a.s.


ASTRA poisťovňa, a.s.

O poisťovni ASTRA poisťovňa, a.s.

Poisťovňa ASTRA je zahraničnou pobočkou najväčšej a zároveň jedinej súkromnej poisťovne v Rumunsku. Materská spoločnosť ASTRA ASIGURARI S.A. vznikla v roku 1991, kedy sa odčlenila od bývalého štátneho podniku Adas. Na rumunskom poistnom trhu poisťovňa ASTRA pôsobí už viac ako dve desaťročia a po celej krajine má viac ako 240 pobočiek.

Stabilné postavenie v Rumunsku a post najväčšej poisťovacej spoločnosti v krajine umožnili poisťovni ASTRA expanziu do okolitých európskych krajín, medzi ktorými bola aj Slovenská republika. Poisťovňa ASTRA začala pôsobiť na slovenskom trhu koncom roka 2012 čím prispela k ďalšiemu rozšíreniu radov poisťovní pôsobiacich na našom trhu.

Poisťovňa ASTRA ponúka vo svojom produktovom portfóliu viac ako 60 druhov produktov životného, neživotného a zdravotného poistenia. Pre svojich slovenských klientov bude ASTRA poisťovňa poskytovať najmä produkty, v ktorých má materská spoločnosť významný podiel na rumunskom trhu, pôjde predovšetkým o poistenie majetku, CASCO a PZP.


Kontaktné informácie ASTRA poisťovňa, a.s.

Úplný názov spoločnosti
ASTRA poisťovňa, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
Sídlo spoločnosti
Plynárenská 1
821 09 Bratislava
IČO
47 243 597
Obchodný register
zapísaná v Obchodnom registri Okresného Súdu Bratislava I., Oddiel: Po, vložka číslo 2154/B

Zákaznícky servis
0850 888 100
Fax
(+421) 2 209 99 501
Hlásenie škôd
0850 888 100
Asistenčná služba
(+421) 2 4920 5995
Web stránky
Sociálne siete
Banka
Citibank (Slovakia) a.s.
IBAN
SK8881300000001101970000

Aktuality - ASTRA poisťovňa, a.s.

Poisťovňa ASTRA ukončila predaj poistenia