0948 197 625
0918 462 422
0911 696 920
Facebook
LinkedIn

PO-PIA: 08:00-17:00

Ing. Andrej Svrček

Konateľ spoločnosti


Absolvoval vysokoškolské štúdium na Ekonomickej Univerzite v Bratislave na Národohospodárskej fakulte - špecializácia bankovníctvo v roku 2004. V nasledujúcich 10 rokoch pracoval v bankovom sektore v oblasti retailu. Najskôr vo VÚB, a.s ako špecialista pre riadenie obchodov, potom v ČSOB, a.s. na pozícií segmentový manažér. Od roku 2007 pôsobil takmer 8 rokov v Poštovej Banke, a.s.. V tejto banke viedol oddelenie depozitných retailových produktov, následne spolu zakladal dcérsku spoločnosť PB PARTNER a rozbiehal predaj finančných produktov na pošte a nakoniec pôsobil ako riaditeľ odboru podpory a rozvoja retailu Poštovej banky.

Od júna 2015 pôsobí vo finančnej skupine Arca Capital, kde vedie a zodpovedá za retailové projekty. Na Slovensku je to spoločnosť Finportal a Netfinancie a v Českej republike Open-Finance.

Je ženatý a má dve dcéry. Medzi najväčšie záľuby patrí šport - v minulosti aktívne hrával ľadový hokej, lyžovanie, cestovanie a dobré vínko.